До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

 ПОПИК Володимир Іванович - біографічна довідка ПОПИК Володимир Іванович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/355995

 

ПОПИК Володимир Іванович

Член-кореспондент НАН України, член Української національної комісії у справах ЮНЕСКО. Віце-президент Українського біографічного товариства. Відповідальний секретар Українського комітету славістів. Заступник відповідального редактора журналу «Бібліотечний вісник», збірників наукових праць «Наукові праці Національної бібліотеки Украини імені В. І. Вернадського», «Українська біографістика»

директор


Інститут біографічних досліджень .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Контактна інформація: +38 (044) 524-85-13; +38 (044) 288-13-84 (Інститут біографічних досліджень); +38 (044) 405-22-52 (д) , library@nbuv.gov.ua; popyk@nbuv.gov.ua
Дати життя:24.06.1952, місто Полтава, Україна.
Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (нині – Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка), 1973.
Науковий ступінь, звання:член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1993 У 1976–1983 – молодший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР, з 1983 – науковий співробітник-консультант, з 2002 – учений секретар, з 2003 – заступник начальника Науково-організаційного відділу – керівник Сектору суспільних наук Президії НАН України; одночасно з 1993 – старший науковий співробітник, з 2003 – директор Інституту біографічних досліджень НБУВ. З 2011 – перший заступник генерального директора, з 2013 – генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.
Наукові зацікавлення: Біографістика, розвиток електронних науково-інформаційних ресурсів, формування національного науково-інформаційного простору, наукознавство, історія суспільно-політичного руху, етнокультурні проблеми, охорона історико-культурного середовища.

Основні публікації:
 1. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К., 2013.
 2. Проблеми відображення в Українському біографічному словнику історичних і культурних зв"язків України з народами Європи та персоналій діячів неукраїнського походження. // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К, 1996. – С. 18–29.
 3. Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника // Українська біографістика. Зб. наук. праць. Вип. 2. – К, 1999. – С. 18–34 (у співавторстві з Н.П.Романовою).
 4. Проблеми формування електронного Українського біографічного архіву // Студії з архівної справи та документознавства . – Т. 12. – 2004. – С. 193–107.
 5. Пріоритети розвитку сучасної української біографістики: вчора, сьогодні, завтра // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Вип. 14. – К., 2005. – С. 717–727.
 6. Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів. // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К., 2005. – С. 15–26.
 7. Всесвітня біографічна інформаційна система і завдання формування Українського національного біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Вип. 16. – К., 2006. – С. 467–481.
 8. Виртуальные библиотеки ХХI века и задачи создания Украинского национального биографического архива // Библиотеки национальных академій наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практич. и теоретический сб. – Вып. 4. – К., 2006. – С. 26–36.
 9. Украинский Национальный биографический архив – неотъемлемая часть электронных научно-информационных ресурсов славянского мира // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 2. – К., 2006. – С. 272–281.
 10. Вітчизняні електронні біографічні інформаційні ресурси: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 501–513.
 11. Проблема історичних і культурних взаємозв’язків слов’янських народів у довідково-біографічній літературі слов’янського світу // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 3. – К., 2008. – С. 198–214.
 12. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХ століття // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 4. – К., 2008. – С. 8–40.
 13. Біографістика. // Спеціальні історичні дисципліни : довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Либідь, 2008. – С. 94–103.
 14. Біографістика та дослідження українсько-російських історичних і культурних взаємозв´язків // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К., 2009. – С. 7–49.
 15. Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 251–264.
 16. Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники і довідники, як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К., 2010. – С. 7–39.
 17. Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К., 2010. – С. 13–45.
 18. Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 453–466.
 19. Новые горизонты украинской биографики // Probleme aktuale ale cercetărilor enciclopedice : Materialele simpozionului internaţional 11–12 noiembrie 2010. – Chişinău, 2010. – P. 133–154.
 20. Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації. // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 33–41.
 21. Світовий досвід формування ресурсів історико-біографічної інформації за нової і новітньої доби // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4 – С. 46–55.
 22. Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 8. – К., 2011. – С. 7–26.
 23. Ранні етапи формування ресурсів біографічної інформації на східноєвропейських землях. // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6 – С. 20 – 27.
 24. Современная украинская биографика как информационный ресурс образования, науки и культуры // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практич. и теоретич. сб. – Вып. 9. – К., 2011. – С. 31–42.
 25. Роль библиотек в формировании электронных ресурсов биографической информации // Материалы VII Международніх книговедческих чтений «Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям». Минск, 10 – 11 ноября 2011 г. – Минск, 2011. – С. 213–218. (332 с.).
 26. Українська біографістика на зламі століть: зміна дослідницьких парадигм // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 443–460.
 27. Становлення української довідкової біографіки : від Козацької доби до витоків Національного відродження // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1 – С. 33– 42.
 28. Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 3 – С. 21– 31.
 29. Историко-биографические издания как информационный ресурс образования, науки и культуры // Научная книга: Специальный выпуск. – М., 2012. – № 1. С. 84–86.
 30. Місце і роль бібліотек у формуванні та інтеграції ресурсів біографічної інформації. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 34. – К., 2012. – С. 477–491.
 31. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення і новітні тенденції розвитку: // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 9. – К., 2012. – С. 7–24.
 32. Формування ресурсів історико-біографічної інформації як важлива складова розбудови національного гуманітарного інформаційного простору. // Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства. – К.: НБУВ, 2012. – С. 115–133.
 33. Персоналії сучасників у мережі Інтернет як чинник розбудови відкритого суспільства, інтеграції України у світовий інформаційний простір. // Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища. – К.: НБУВ, 2012. – С. 217–243.


©   Володимир Попик, 2013 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського