Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>A=ЙОСИПЕНК$<.>+<.>A=ОКСАН$<.>+<.>A=МИКОЛАЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 28
Представлено документи з 1 до 20
...

      
Категорія: Релігія   
1.
ДС51012

Йосипенко, Сергій Львович.
Етичне вчення Д.С. Туптала (Св. Димитрія Митрополита Ростовського) в контексті української духовної традиції [Текст] : дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Йосипенко Сергій Львович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 165 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС61743

Йосипенко, Оксана Миколаївна.
Французький постструктуралізм: критичний аналіз репрезентації [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Йосипенко Оксана Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 183 л. - л. 177-183

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
3.
РА292547

Йосипенко, Сергій Львович.
Етичне вчення Д.С.Туптала (св.Димитрія, митрополіта Ростовського) в контексті української духовної традиції [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Йосипенко Сергій Львович ; НАН України, Ін-т філос. - К., 1996. - 27 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА304828

Йосипенко, Оксана Миколаївна.
Французький постструктуралізм: критичний аналіз репрезентації [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Йосипенко Оксана Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
РА363692

Йосипенко, Сергій Львович.
Духовна культура України ХVII - першої половини ХVIII століть (історико-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Йосипенко Сергій Львович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2009. - 28 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ВА648756

Нансі, Жан-Люк.
Досвід свободи [Текст] / Ж. Нансі ; пер. з фр., післям. та прим. О. Йосипенко. - К. : Український Центр духовної культури, 2004. - 216 с. - ISBN 966-628-078-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
Р86326

Йосипенко, Оксана Миколаївна.
Критичні витоки основних концептів філософії Жіля Дельоза [Текст] / О. М. Йосипенко. - К. : Знання, 1998. - 27 с. - ISBN 966-7537-32-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
8.
ВА605722


Світоглядно- методологічні інновації в західноєвропейській філософії [Текст] / В. В. Лях [та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. : Український Центр духовної культури, 2001. - 294 с. - ISBN 966-7276-97-Х

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА606067

Мерло-Понті, Моріс.
Феноменологія сприйняття [Текст] / М. Мерло-Понті ; пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко, С. Йосипенко. - К. : Український Центр духовної культури, 2001. - 552 с. - ISBN 966-628-004-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА653926


Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність [Текст] / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; упоряд. С. Л. Йосипенко, Я. М. Стратій ; відп. ред. І. П. Стогній. - К. : [б.в.], 2003. - 716 с. - Бібліогр.: в кінці статей. - ISBN 996-7053-ХХ-01
З дарчим написом відп. редактора.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу


      
11.
ВА688903

Декомб, Венсан.
Інституції сенсу [Текст] / В. Декомб ; пер. з фр., післямова і прим. О. Йосипенко. - К. : Український Центр духовної культури, 2007. - 368 c. - ISBN 966-628-121-Х

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА663989

Арон, Реймон.
Вступ до філософії історії [Текст] : есе про межі історичної об'єктивності / Р. Арон ; пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко, С. Йосипенко. - Нове вид., переглянуте та анотоване Сільвією Мезюр. - К. : Український Центр духовної культури, 2005. - 578 с. - ISBN 966-628-121-X

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ВА674861

Гоше, Марсель.
Демократія проти себе самої [Текст] / М. Гоше ; пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко, С. Йосипенко. - К. : Український Центр духовної культури, 2006. - 372 с. - ISBN 966-628-114-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ВА640807

Бурдьє, П'єр.
Практичний глузд [Текст] / П. Бурдьє ; пер. з фр. О. Йосипенко [та ін.] ; ред. пер. ЙоС. Йосипенко. - К. : Український Центр духовної культури, 2003. - 529 с. - Бібліогр.: с. 499-503. - ISBN 966-628-068-X

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ВА702738

Йосипенко, Сергій Львович.
До витоків української модерності [Текст] : українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті / С. Л. Йосипенко. - К. : Український Центр духовної культури, 2008. - 392 c. - Бібліогр.: с. 359-382. - ISBN 966-628-104-X

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ВА733013


Філософські дискурси раціональності [Текст] : монографія / В. В. Лях [та ін.] ; відп. ред. В. В. Лях ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - К. : [Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України], 2010. - 427 с. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-5796-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС115774

Йосипенко, Сергій Львович.
Духовна культура України ХVII - першої половини ХVIII століть (історико-філософський аналіз) [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Йосипенко Сергій Львович ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - К., 2008. - 394 арк. - Бібліогр.: арк. 365-394.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
Видання в опрацюванні, ще не надійшло за місцем зберігання

Йосипенко, Сергій Львович.
Духовна культура України ХVII - першої половини ХVIII століть (історико-філософський аналіз) [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Йосипенко Сергій Львович. - К., 2009.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
      
19.
ВА758963

Йосипенко, Оксана Миколаївна.
Від мови філософії до філософії мови. Проблема мови у французькій філософії другої половини XX - початку XXI століть [Текст] : [іст.-філос. дослідж.] / Йосипенко Оксана Миколаївна. - К. : Укр. Центр духов. культури, 2012. - 479 с. - Бібліогр.: с. 455-470. - 500 прим. - ISBN 978-966-316-313-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
Онищенко О. С. В192/1

Сковорода, Григорий Савич
Полное собрание сочинений [Текст] : в 2 т. / Григорий Сковорода ; [науч. ред. С. Йосипенко]. - К. : Богуславкнига, 2012.
Т. 1 : Трактаты и диалоги / [пер. на рус. Р. Киселев]. - 2012. - 428, [16] с. : ил. - ISBN 978-966-2644-00-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 19.07.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського