Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>GRR=4ФРА<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 401
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС82013

Арутюнян, Валерия Леонидовна.
Проблемы познания в творчестве Г.С.Сковороды и Ж.-Ж.Руссо (историко-философский анализ) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Арутюнян Валерия Леонидовна ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2004. - 207 л. - Библиогр.: л. 183-207

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС83311

Азарова, Юлия Олеговна.
Культуротворческие интенции деконструкции Ж.Деррида [Текст] : дис... канд. филос. наук: 17.00.01 / Азарова Юлия Олеговна ; Харьковская гос. академия культуры. - Х., 2004. - 206 л. - Библиогр.: л. 185-206

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС85522

Маліновська, Оксана Степанівна.
Проблеми соціальної філософії у творчості Жака Марітена [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Маліновська Оксана Степанівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 169 арк. - арк. 155-169

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС85937

Дєдяєва, Ірина Петрівна.
Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К.Леві-Стросса та М.Фуко [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Дєдяєва Ірина Петрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 173 арк. - арк. 161-173

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС86433

Дуйкін, Василь Романович.
Людина та людська історія в філософії П.Тейяра де Шардена [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Дуйкін Василь Романович ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2004. - 423 арк. - арк. 397-423

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС86921

Кирилова, Ольга Олексіївна.
Стратегії переозначування суб'єкта (роман Дж.Фаулза "Жінка французького лейтенанта" у перспективі лаканівського психоаналізу) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Кирилова Ольга Олексіївна ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2005. - 190 арк. - арк. 176-190

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС88873

Куцепал, Світлана Вікторівна.
Онтологія в сучасній французькій філософії [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Куцепал Світлана Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 380 арк. - арк. 351-380

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС89274

Лосик, Ореста Миколаївна.
Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Лосик Ореста Миколаївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 207 арк. - арк. 186-207

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС90210

Кулик, Александр Викторович.
Понятие "общество спектакля" и его концептуальные корреляты [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Кулик Александр Викторович ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2005. - 207 л. - Библиогр.: л. 181-207

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС105852

Беслюбняк, Ольга Олександрівна.
Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П.Сартр та Н.Аббаньяно [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Беслюбняк Ольга Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 174 арк. - арк. 161-174

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС57985

Куцепал, Светлана Викторовна.
Эпистемологическая функция языка: на материале французского постмодернизма [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Куцепал Светлана Викторовна ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1997. - 174 л. - л. 161-174

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС61743

Йосипенко, Оксана Миколаївна.
Французький постструктуралізм: критичний аналіз репрезентації [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Йосипенко Оксана Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 183 л. - л. 177-183

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС63615

Дехтяр, Валерій Миколайович.
Проблема влади у французькому постструктуралізмі [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Дехтяр Валерій Миколайович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 170 л. - л.158-170

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС63798

Хмель, Владимир Васильевич.
Дилемма этатизма и антиэтатизма в современной французской философии (историко-философский анализ) [Текст] : дис... д-ра филос. наук: 09.00.05 / Хмель Владимир Васильевич ; Национальная горная академия Украины. - Д., 1999. - 394 л. - л.364-394

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС69922

Кар'єва, Софія Олександрівна.
Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С.О.Кар'єва ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 161 арк. - арк. 152-161

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС72739

Стояцька, Ганна Михайлівна.
Особливості дослідження тексту: історико-філософські версії та деконструктивістський підхід [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Стояцька Ганна Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 170 арк. - арк. 159-170

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС73717

Гуджен, Ольга Федорівна.
Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Гуджен Ольга Федорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 184 арк. - арк. 172-184

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС74277

Клічук, Аліна Володимирівна.
Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Клічук Аліна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 172 арк. - арк. 159-172

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС79441

Волох, Олег Юрійович.
Традиціоналізм як резистентна рефлексія в самосвідомості сучасної французької культури (на матеріалі праць Жана Дютура) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Волох Олег Юрійович ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003. - 197 арк. - арк. 180-197

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС97979

Творіна, Олена Леонідівна.
Відношення "аномалія" - "норма" в структуралістській концепції Мішеля Фуко (історико-філософський аналіз) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / О.Л.Творіна ; Слов'янський держ. педагогічний ун-т. - Д., 2006. - 180 арк. - арк. 165-180

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 20.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського