Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>GRR=4УКР<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1644
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС40594

Турпак, Надежда Васильевна.
Проблема единства человека и мира в украинской и российской философской культуре (идея космизма) [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.03 / Турпак Надежда Васильевна ; КГПИ им. М.П.Драгоманова. - К., 1993. - 139 с. - Библиогр.:с.130-139

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС45001

Голуб, Андрій Павлович.
Світоглядні парадигми Київської Русі: феномен двовір'я [Текст] : дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Голуб Андрій Павлович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1994. - 130 л. - л.:119-130

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС47968

Логвиненко, Олександр Васильович.
Ідея свободи волі в українській філософії кінця ХVІ - першої половини ХVІІ століття (у творах Віталія з Дубна, І.Копинського, Фікари) [Текст] : дис...канд. філос. наук: 09.00.03 / Логвиненко Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1995. - 223 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС49472

Луханіна, Тетяна Петрівна.
Філософсько-світоглядний зміст українсько-болгарських взаємовпливів (ІХ-ХІХ ст.) [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Луханіна Тетяна Петрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 377 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС49464

Братасюк, Марія Григорівна.
Етно- національне відчуження як філософська проблема (іст.-філос. аспект) [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Братасюк Марія Григорівна ; Тернопільський педагогічний ін-т. - Тернопіль, 1995. - 462 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС50592

Огнєва, Тетяна Костянтинівна.
Проблема людини у філософії і культурі України ХYII століття [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Огнєва Тетяна Костянтинівна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1996. - 180 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС41906

Данилова, Тетяна Вікторівна.
Філософські ідеї у східнослов"янських рецепціях пам"ятки "Стефаніт і Іхнілат" [Текст] : дис...канд.філос.наук:09.00.03 / Данилова Тетяна Вікторівна ; АН України, Ін-т філософії. - К., 1993. - 132 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС54893

Кривошея, Сергій Олександрович.
Онтологія поетичного слова в естетичному і герменевтичному вимірах (на матеріалах творчого доробку О.Потебні та Г.Шпета) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Кривошея Сергій Олександрович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 184 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС54379

Лебеденко, Александр Михайлович.
Анархизм в Украине (конец ХІХ - начало ХХ ст.) [Текст] : дис... д-ра истор. наук: 07.00.01 / Лебеденко Александр Михайлович ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т истории Украины. - К., 1996. - 428 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС56624

Гладунський, Василь Назарович.
Методичні основи вивчення курсу логіки в середніх загальноосвітніх, спеціалізованих та професійних навчальних закладах [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Гладунський Василь Назарович ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1998. - 209 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС51971

Фурса, Микола Валентинович.
Понятійно - структурний аналіз національної свідомості [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Фурса Микола Валентинович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів, 1996. - 207 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС53138

Кириленко, В'ячеслав Анатолійович.
Українська філософія національного радикалізму ХХ століття: історичне становлення та змістовне формування [Текст] : дис... канд. філол. наук: 09.00.05 / Кириленко В'ячеслав Анатолійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 148 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС53293

Березинець, Володимир Васильович.
Історіософія Михайла Грушевського [Текст] : дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Березинець Володимир Васильович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 226 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС51545

Допіра, Наталія Василівна.
Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Допіра Наталія Василівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 160 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС52483

Розумний, Максим Миколайович.
Культурно-історичний контекст становлення української ідеї [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Розумний Максим Миколайович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 176 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС52931

Єлістратов, Сергій Геннадійович.
"Філософія серця" Памфіла Юркевича [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Єлістратов Сергій Геннадійович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1995. - 160 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС81881

Андреєв, Дмитро Володимирович.
Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII-XVIII століть) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Андреєв Дмитро Володимирович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 182 арк. - арк. 165-182

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС82013

Арутюнян, Валерия Леонидовна.
Проблемы познания в творчестве Г.С.Сковороды и Ж.-Ж.Руссо (историко-философский анализ) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Арутюнян Валерия Леонидовна ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2004. - 207 л. - Библиогр.: л. 183-207

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС82025

Годзь, Наталия Борисовна.
Культурные стереотипы в украинской народной сказке [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Годзь Наталия Борисовна ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2003. - 199 л. - Библиогр.: л. 181-199

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС83069

Хилько, Максим Миколайович.
Філософсько-світоглядні підвалини української геополітичної думки [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.12 / Хилько Максим Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 208 арк. - арк. 181-208

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 25.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського