Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (394)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю3$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6015
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС40588

Андрійчук, Тамара Володимирівна.
Гуманістично- екзистенціальні мотиви в творчості М.М.Коцюбинського (спроба історико- філософського дослідження) [Текст] : дис...канд.філос.наук:09.00.03 / Андрійчук Тамара Володимирівна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1993. - 167 с. - с.153-167

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС40594

Турпак, Надежда Васильевна.
Проблема единства человека и мира в украинской и российской философской культуре (идея космизма) [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.03 / Турпак Надежда Васильевна ; КГПИ им. М.П.Драгоманова. - К., 1993. - 139 с. - Библиогр.:с.130-139

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС40856

Левченко, Екатерина Борисовна.
Проблема авторства в культуре [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.11 / Левченко Екатерина Борисовна ; Харьковский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. - Х., 1993. - 138 с. - Библиогр:с.121-138

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС41667

Скоблик, Володимир Павлович.
Взаємозв'язки цивілізацій Заходу і Сходу в культурно-історичній концепції А.Дж.Тойнбі [Текст] : дис...канд.іст.наук:07.00.03 / Скоблик Володимир Павлович ; Ужгородський ун-т. - Ужгород, 1993. - 213 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС45001

Голуб, Андрій Павлович.
Світоглядні парадигми Київської Русі: феномен двовір'я [Текст] : дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Голуб Андрій Павлович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1994. - 130 л. - л.:119-130

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС47968

Логвиненко, Олександр Васильович.
Ідея свободи волі в українській філософії кінця ХVІ - першої половини ХVІІ століття (у творах Віталія з Дубна, І.Копинського, Фікари) [Текст] : дис...канд. філос. наук: 09.00.03 / Логвиненко Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1995. - 223 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС48190

Щитова, Людмила Григорьевна.
Гуманистическая ориентация европейской философии: тенденции и противоречия [Текст] : дис...канд. филос. наук: 09.00.05 / Щитова Людмила Григорьевна ; ХГПУ им. Г.С.Сковороды. - Х., 1995. - 207 л.+прил.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС54964

Евсеев, Сергей Леонидович.
Образ науки в ситуации постмодерна: философский анализ [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Евсеев Сергей Леонидович ; Харьковский гос. ун-т. - Х., 1997. - 164 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС48621

Коробкина, Татьяна Владимировна.
Феномен интуиции. Философско-методологический анализ [Текст] : дис...канд. филос. наук: 09.00.08 / Коробкина Татьяна Владимировна ; Харьковский ун-т. - Х., 1995. - 139 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС49472

Луханіна, Тетяна Петрівна.
Філософсько-світоглядний зміст українсько-болгарських взаємовпливів (ІХ-ХІХ ст.) [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Луханіна Тетяна Петрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 377 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС49464

Братасюк, Марія Григорівна.
Етно- національне відчуження як філософська проблема (іст.-філос. аспект) [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Братасюк Марія Григорівна ; Тернопільський педагогічний ін-т. - Тернопіль, 1995. - 462 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС50521

Кушаков, Вячеслав Юрійович.
Онтологія святості у давньокиївському християнстві (На матеріалі Києво-Печерського Патерика) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Кушаков Вячеслав Юрійович ; НАН України, Інститут філософії. - К., 1996. - 166 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС50592

Огнєва, Тетяна Костянтинівна.
Проблема людини у філософії і культурі України ХYII століття [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Огнєва Тетяна Костянтинівна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1996. - 180 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС50836

Бунакова, Ирина Викторовна.
Социальные способности личности как объект философского анализа (историко-философский аспект) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Бунакова Ирина Викторовна ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1996. - 172 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС51064

Кобець, Роман Васильович.
Людське буття в культурі: феноменологічний аналіз [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Кобець Роман Васильович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 220 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС47648

Малівський, Анатолій Миколайович.
Феномен уявлення в класичній і сучасній філософії [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Малівський Анатолій Миколайович ; Дніпропетровський технічний ун-т залізничного транспорту. - Дніпропетровськ, 1995. - 194 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС45007

Гамаль, Любов Василівна.
Екзистенціальні мотиви в творчості Миколи Гоголя [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Гамаль Любов Василівна ; Дрогобицький педагогічний ін-т ім. І.Франка. - Дрогобич, 1994. - 158 л. - л.:140-158

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС44764

Мантуло, Наталья Борисовна.
А.И.Герцен и просветительство [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.01.01 / Мантуло Наталья Борисовна ; Запорожский ун-т. - Запорожье, 1994. - 122 л. - л.:114-122

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС41074

Нетудыхалов, Валентин Андреевич.
Логос ноосферного бытия (философский анализ) [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.08 / Нетудыхалов Валентин Андреевич ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1992. - 124 л. - Библиогр.:л.118-124

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС41402

Кононенко, Тарас Петрович.
Историко-философская концепция В.С.Соловьева:(личность-концентр историко-философской концепции) [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.03 / Кононенко Тарас Петрович ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко. - К., 1992. - 173 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 22.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського