Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (2)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю3(4УКР)46$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 159
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС82013

Арутюнян, Валерия Леонидовна.
Проблемы познания в творчестве Г.С.Сковороды и Ж.-Ж.Руссо (историко-философский анализ) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Арутюнян Валерия Леонидовна ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2004. - 207 л. - Библиогр.: л. 183-207

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС89846

Шикула, Олександра Петрівна.
Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Шикула Олександра Петрівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 175 арк. - арк. 160-175

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС63151

Ткачук, Олена Олександрівна.
Філософія Григорія Сковороди в контексті української філософської думки періоду бароко [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Ткачук Олена Олександрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 170 л. - л. 161-170

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС60586

Паласюк, Галина Богданівна.
Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Паласюк Галина Богданівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1998. - 140 л. - л. 131-140

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС63043

Прокопов, Денис Євгенович.
Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Прокопов Денис Євгенович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 185 л. - л. 173-185

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС66355

Манюк, Олесь Валериевич.
Проблема символов в философии Г.С.Сковороды [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Манюк Олесь Валериевич ; Днепропетровский гос. ун-т. - Д., 2000. - 183 л. - л. 173-183

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС64934

Федорчук, Людмила Петрівна.
Український фольклор як фактор національного самовиразу Григорія Сковороди [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Федорчук Людмила Петрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 180 л. - л. 164-173

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС69195

Мудрик, Алла Михайлівна.
Концепція "сродної" праці Г.Сковороди: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Мудрик Алла Михайлівна ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2001. - 169 арк. - арк. 159-169

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС96215

Грибков, Тарас Володимирович.
Німецька містика і Григорій Сковорода у європейській ірраціоналістичній традиції [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Грибков Тарас Володимирович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 188 арк. - арк. 176-188

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС86672

Діденко, Лариса Віталіївна.
Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Діденко Лариса Віталіївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 179 арк. - арк. 163-179

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС98155

Кравченко, Олена Петрівна.
Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Кравченко Олена Петрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2006. - 225 арк. - арк. 201-225

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС98409

Чернега, Тетяна Миколаївна.
Антропоцентризм як принцип філософської інтерпретації історії (на матеріалі творчості Г.С.Сковороди) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Чернега Тетяна Миколаївна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2006. - 203 арк. - арк. 183-203

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
РА303050

Прокопов, Денис Євгенович.
Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Прокопов Денис Євгенович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 16 сс.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА342038

Грибков, Тарас Володимирович.
Німецька містика і Григорій Сковорода у європейській ірраціоналістичній традиції [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Грибков Тарас Володимирович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА336884

Шикула, Олександра Петрівна.
Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Шикула Олександра Петрівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА347648

Чернега, Тетяна Миколаївна.
Антропоцентризм як принцип філософської інтерпретації історії (на матеріалі творчості Г.С.Сковороди) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Чернега Тетяна Миколаївна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2006. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА361577

Кравчук, Інга Володимирівна.
Петро Лодій як представник української академічної філософії [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Кравчук Інга Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
РА362605

Потапенко, Олег Борисович.
Ідея виховання моральної особистості у спадщині українських педагогів-мислителів другої половини XVIII століття [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук.: 13.00.01 / Потапенко Олег Борисович ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2009. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
РА367689

Кулик, Ірина Олександрівна.
Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кулик Ірина Олександрівна ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2009. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА303573

Паласюк, Галина Богданівна.
Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Паласюк Галина Богданівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1999. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 20.07.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського