Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційУкраїнська біографістика
Пошуковий запит: (<.>PREF=ubi<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ: [б. в.], 1996. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2520-2855 (print). - ISSN 2520-2863 (online)

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
1996  
1999  
2005  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  

Тематика:

висвітлення питань біографістики (історії, теорії, методики), біобібліографії, інформаційних ресурсів

Засновники:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Рік заснування:

1996

Реєтраційний документ:

ІМ R30-01099 від 27.07.2023 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010 р., Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 р., Наказ № 1021 від 07.10.2015 р., Наказ № 1328 від 21.12.2015 р., Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.

Галузь знань:

 • 07 - Історичні науки
 • 27 - Соціальні комунікації
 • Спеціальність:

 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 032 - Історія та археологія
 • Головний редактор:

  Палієнко Марина Геннадіївна (д-р іст. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Буряк Лариса Іванівна (д-р іст. наук, проф.), Попик Володимир Іванович (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р іст. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Любовець Н. І. (канд. іст. наук, старш. наук. співроб.)

  Наукова рада:

  Боряк Г. В. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р іст. наук, проф.), Вінцковський Т. С. (д-р іст. наук), Дубровіна Л. А. (чл.-кор. Нац. акад наук України, д-р іст. наук, проф.), Єкельчик С. О. (Ph.D. (Канада)), Ківшар Т. І. (д-р іст. наук, проф. (Канада)), Лиман І. І. (д-р іст. наук, проф.), Манолаке К. М. (д-р політ. наук (Молдова)), Нарбутас С. (д-р гуманіт. наук (Литва)), Тахіров К. (д-р філос., проф. (Азербайджан))

  Редколегія:

  Александрова Г. А. (д-р філос. наук, старш. наук. співроб.), Василик Л. Є. (д-р наук із соціал. комунікац., доц.), Вілкул Т. Л. (д-р іст. наук, старш. наук. співроб.), Дуднік О. Я. (канд. іст. наук), Жук С. І. (д-р іст. наук (США)), Замбжицька М. (д-р гум. наук. (Польща)), Іваницька С. Г. (д-р іст. наук, доц.), Кіраль С. С. (д-р філол. наук, проф.), Кобєлєв О. М. (д-р наук із соціал. комунікац., доц.), Колман Х. (Ph.D. (Канада)), Кравченко С. І. (д-р наук із соціал. комунікац., проф.), Липак Г. І. (канд. наук із соціал. комунікац.), Ляшко С. М. (канд. іст. наук, старш. наук. співроб.), Мареш Т. (д-р габіліт. (Польща)), Марченко Н. П. (канд. іст. наук, старш. наук. співроб.), Мина Ж. В. (канд. іст. наук, доц.), Новак М. (д-р габіліт. (Польща)), Огар Е. І. (д-р наук із соціал. комунікац., проф.), Половинчак Ю. М. (д-р наук із соціал. комунікац., старш. наук. співроб.), Посохов С. І. (д-р іст. наук, проф.), Рижко О. М. (д-р наук із соціал. комунікац., доц.), Сніцарчук Л. В. (д-р наук із соціал. комунікац., проф.), Яременко Л. М. (канд. іст. наук, старш. наук. співроб.)

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • BASE
  • CiteFactor
  • DOAJ
  • ERIH PLUS
  • Google Scholar
  • I2OR
  • Index Copernicus
  • OpenAIRE
  • ResearchBib
  • SIS
  • WorldCat
  • Україніка наукова
  Адресапросп. Голосіївський, 3, м. Київ, 03039, Україна
  E-mail ibd@nbuv.gov.ua
  Телефон(044) 288-13-84
   
  Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського