Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69079/2011/8<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ
Biographistica Ukrainica
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-6.
 2. Теоретичні та методичні проблеми біографічних досліджень

 3. Попик В. І. Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики. - C. 7-26.
 4. Ляшко С. М. Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе. - C. 27-50.
 5. Любовець Н. І. Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова. - C. 51-97.
 6. Ківшар Т. І. Українська бібліотечна біографіка ХХ – поч. ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку. - C. 98-148.
 7. Марченко Н. П. Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей. - C. 149-174.
 8. Біографічні та генеалогічні розвідки

 9. Гнатенко Л. А., Котенко Т. І. Пилип Семенович Морачевський — український просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець. - C. 175-190.
 10. Горбатюк М. В. Андрій Ніковський як активний діяч українського товариства "Просвіта" та Українського клубу в Одесі (1906–1912 рр.). - C. 191-207.
 11. Кобута Л. П. Володимир Левинський: віхи громадсько-політичної біографії. - C. 208-221.
 12. Марценюк Р. О. Арсен Річинський: від лікаря до релігійного діяча. - C. 222-236.
 13. Історія і культура крізь призму біографіки

 14. Генералюк Л. С. Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка. - C. 237-247.
 15. Кучеренко С. В. Іван та Юрій Липи у культурному та політичному житті України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.). - C. 248-263.
 16. Джерела біографічних досліджень

 17. Валявко І. В. Архіви та бібліотеки Дмитра Чижевського як творча лабораторія мислителя та важливе джерело біографічного дослідження. - C. 264-279.
 18. Галярник Н. Р. Творча діяльність Гната Хоткевича (із архівних матеріалів іменного фонду професора В. Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). - C. 280-294.
 19. Бібліографія, рецензії, інформація

 20. Гаврилюк Н. О. Довідкова біографістика як новий крок у становленні вітчизняної історичної науки : Ляшко, С. М. "Українські біографічні довідкові видання : ХІХ–ХХ ст. : історичні та теоретико-методичні засади”. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 286 с.. - C. 295-300.
 21. Ківшар Т. І., Візер С. О. Нове видання з історії освіти в Уукраїні : Борисенко, В. Й. Боотьба демок­ратичних сил за народну освіту в Україні 60-90 років ХІХ ст. / вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 161 с.. - C. 301-303.
 22. Любовець Н. І., Попик В. І. Біографіка і новітні інформаційні технології : Секція міжнародної наукової конференції "Еволюція структури та функцій бібліотекознавствапід впливом сучасних інформаційних технологій". - C. 304-315.
 23. Любовець Н. І., Попик В. І. Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку : Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чичка (1951-2003). - C. 316-327.
2011
Вип. 8

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського