Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69079/2016/14<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ
Biographistica Ukrainica
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Від Редакційної колегії. - C. 3-7.
 4. Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень

 5. Попик В. І. Знакові постаті національної історії та культури. - C. 8-28.
 6. Бездрабко В. В. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики. - C. 29-49.
 7. Воропаєва Т. С. Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики. - C. 50-70.
 8. Біографічні та генеалогічні розвідки

 9. Ківшар Т. І. Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій. - C. 71-105.
 10. Томозова Н. М. Актриса Польського театру Ганна Мудра: біографічна розвідка. - C. 106-115.
 11. Майборода П. А. Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар’єри: життя та діяльність одеського вченого в 1944–1952 рр.. - C. 116-141.
 12. Історія і культура крізь призму біографіки

 13. Коник О. О. Підпільна бібліотека у спогадах херсонських борців із царизмом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). - C. 142-156.
 14. Левченко В. В. Інтелектуальна біографія – ключова модель дослідження історії генерацій вчених-істориків Одеси. - C. 157-176.
 15. Музичко О. Є. Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ – на початку ХХ cт.. - C. 177-189.
 16. Мироненко Д. О. Діяльність перших дійсних членів Академії архітектури УРСР в контексті розвитку архітектури першої половини ХХ ст.. - C. 190-206.
 17. Нагайко К. М. Персональний склад Київської Української Громади 60-90-х рр. ХІХ ст.. - C. 207-232.
 18. Ресурси біографічної інформації

 19. Яценко О. М. Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву". - C. 233-249.
 20. Вернік Ю. В. Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників. - C. 250-262.
 21. Міщук С. М., Міщук Г. А. Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України. - C. 263-276.
 22. Демуз І. О. Епістолярна спадщина П. Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст.. - C. 277-293.
 23. Стамбол І. І. Біографічні нариси у друкованому доробку І.Л. Липи. - C. 294-309.
 24. Вакульчук О. А. Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - C. 310-324.
 25. Філіппова Н. П. Значення персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі у висвітленні досягнень вітчизняної медицини. - C. 325-344.
 26. Бібліографія, рецензії, інформація

 27. Котлярова Т. В. Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України. Секція Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). - C. 345-354.
 28. Демченко Т. П., Іваницька С. Г. Постать Михайла Коцюбинського крізь призму його бібліотеки (рец.: Меморіальна бібліотека М. Коцюбинського. Короткий опис / (Чернігівський літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського ; упоряд. Н. М. Коцюбинська та ін.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 335 с.). - C. 355-358.
 29. Буряк Л. І. "Джерела української біографістики" — серійне видання Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - C. 359-363.
 30. Яценко О. М. Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів "Дитячі письменники України" Національної бібліотеки України для дітей. - C. 364-369.
 31. Наші автори. - C. 370-371.
 32. Список скорочень. - C. 378.
 33. До уваги авторів. - C. 379-383.
 34. Вихідні дані.
2016
Вип. 14

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського