Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69079/2010/7<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ
Biographistica Ukrainica
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-6.
 2. Талант мислити, жити та працювати: до 60-річчя від дня народження В. С. Чишка. - C. 8-12.
 3. Теоретичні та методичні проблеми біографічних досліджень

 4. Попик В. І. Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації. - C. 13-45.
 5. Ляшко С. М. Періодизація розвитку української біографічної довідкової справи. - C. 46-65.
 6. Любовець Н. І. Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми. - C. 66-104.
 7. Марченко Н. П. Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики. - C. 105-144.
 8. Біографічні та генеалогічні розвідки

 9. Михайлова Р. Д., Михайлов Д. О. Гертруда-Олислава: постать в давньоруській політиці та культурі. - C. 145-158.
 10. Короленко Б. А. Останній кримський хан Шагін-Гірей і Україна: маловідомі джерела до біографії. - C. 159-167.
 11. Прокопчук В. С. Никандр Васильович Молчановський — історик, краєзнавець. - C. 168-179.
 12. Іващук Л. А. Петро Іванович Рулін — перший директор Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. - C. 180-191.
 13. Історія і культура крізь призму біографіки

 14. Ківшар Т. І. Бібліотекознавча діяльність С. Сірополка у 1908–1917 роках. - C. 192-249.
 15. Полтавець С. В. Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття. - C. 250-262.
 16. Старовойтенко І. В. Родина Чикаленків у громадсько-культурному житті України. - C. 263-278.
 17. Іваницька С. Г. "Колективний портрет" керівництва Української демократично-радикальної партії (1905–1908 рр.). - C. 279-294.
 18. Гончаренко М. Е. В. М. Щербаківський як дослідник історії архітектури: особливості наукового методу. - C. 295-305.
 19. Джерела біографічних досліджень

 20. Галькевич Т. А., Цинковська І. І., Юхимець Г. М. Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база вітчизняної іконографії. - C. 306-333.
 21. Рева Л. Г. Бібліографічні та довідкові джерела української літературної біографіки кінця ХХ – початку ХХІ століття . - C. 334-345.
 22. Черновол І. В. Книжкове зібрання Федора Вовка у фонді бібліотеки Інституту археології: історія походження. - C. 346-357.
 23. З досвіду біографістики

 24. Гончаренко М. І. Біографічні словники художників України: досягнення та можливості. - C. 358-366.
 25. Рабчун О. С. Дослідження і введення до наукового обігу книжкових зібрань (на прикладі родового книжкового зібрання Урбановських і Стажинських із фондів НБУВ). - C. 367-377.
 26. Бібліографія, рецензії, інформація

 27. Марченко Н. П. Інтердисциплінарність як спрага цілісності в осягненні особистості (Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наук. думка, 2088. – 544 с.). - C. 378-386.
 28. Доркену А. М. Нове українське біобібліографічне видання про А. С. Макаренка. - C. 387-391.
 29. "Історія та генеалогія славетних родин України" : Шості біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка. - C. 392-399.
 30. Наші автори. - C. 400-401.
2010
Вип. 7

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського