Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69079/2012/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ
Biographistica Ukrainica
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-6.
 2. Теорія та методика біографічних досліджень

 3. Попик В. І. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення та новітні тенденції розвитку. - C. 7-24.
 4. Ківшар Т. І. Бібліотечна біографіка в контексті становлення радянського бібліотекознавства в Україні: діяльність Іллі Вугмана (1890–1929 рр.). - C. 25-64.
 5. Любовець Н. І. Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.). - C. 65-89.
 6. Марченко Н. П. Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу. - C. 90-109.
 7. Дослідження з біографіки

 8. Ляшко С. М. Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контексті особливостей історичного часу та джерельної бази. - C. 110-158.
 9. Пилипенко О. Є., Єфіменко В.П. Микола Марти­ніанович Цитович: наукова та громадська діяльність. - C. 159-168.
 10. Москалець О. В. Федір Шаляпін в Україні: окремі аспекти біографії співака. - C. 169-186.
 11. Зуляк І. С. Іван Калинович — бібліограф культурно-просвітнього руху в Західній Україні міжвоєнного періоду. - C. 187-196.
 12. Ресурси біографічної інформації

 13. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу. - C. 197-214.
 14. Яценко О. М. Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта "Український національний біографічний архів". - C. 215-230.
 15. Муріна С. В. Біографічні матеріали про діячів України в Інтернет-просторі: огляд вітчизняних сайтів. - C. 231-238.
 16. Бугаєва О. В. Архівна біографіка діячів музичної культури в особових фондах Іституту рукопису НБУВ. - C. 239-274.
 17. Історія і культура крізь призму біографіки

 18. Іваницька С. Г. Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905–1919 рр.). - C. 275-293.
 19. Древніцький Ю. Р. Володимир Старосольський — соціал-демократичний діяч другої половини 1920-х – 1930-х рр.. - C. 294-311.
 20. Прокопчук В. С. Бібліотечна і бібліографічна діяльність І. І. Огієнка в Україні та еміграції. - C. 312-327.
 21. Гуменюк Т. І. Науковий доробок доктора історичних наук Ярослава Романовича Дашкевича у працях сучасних вчених. - C. 328-337.
 22. Рева Л. Г. Іван Вагилевич і проблема україно-польського громадянського та культурного по­ру­біжжя. - C. 338-351.
 23. Бібліографія, рецензії, інформація

 24. Пономаренко Л. О. Бібліографічне забезпечення досліджень науково-педагогічної діяльності М. І. Пирогова у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського. - C. 352-363.
 25. Доркену А. М. Інформаційний ресурс "Видатні педагоги України і світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань. - C. 364-378.
 26. Константінова В. М. Актуалізація довідкової біографістики на теоретичному рівні. - C. .
 27. Москалець О. В. Щоденники Бориса Гмирі — дзеркало епохи. - C. . – Х. : Фоліо, 2010. – 880 с. : іл..
 28. Ляшко С. М. Перше повне комплексне зібрання епістолярію та творчої спадщини Лесі Петлюри. - C. .
 29. Голубович І. В. Взаємодоповнюваність розгляду індивідуально-особистісного та об‘єктивно-надіндивідуального вимірів соціокультурного бутя. - C. .
 30. Довгополова О. А. Феномен біографії. - C. .
 31. Любовець Н. І., Попик В. І. "Біографіка у сучасному інформаційному просторі": секція Міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища". - C. 403-412.
 32. Попик В. І., Любовець Н. І. "Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі" : Восьмі Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003). - C. 413-425.
 33. Попик В. І., Ківшар Т. І. Круглий стіл "Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція у майбутнє". - C. 427-438.
2012
Вип. 9

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського