Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (35)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ч111.156 я43<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 18
Представлено документи з 1 до 18
1.
ВА582589


Философия и культура [Текст] : сб. науч. тр. / Дніпропетровський держ. ун-т ; відп. ред. П. І. Гнатенко. - Дніпропетровськ : [б.в.], 1997. - 131 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Гнатенко, П. І. (відп. ред.); Дніпропетровський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА588550


Философия и социология в контексте современной культуры [Текст] : сб. науч. тр. / Дніпропетровський держ. ун-т ; відп. ред. П. І. Гнатенко. - Д. : [б.и.], 1998. - 196 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гнатенко, П. І. (відп. ред.); Дніпропетровський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА588763


Правова культура і підприємництво [Текст] / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Донецький ін-т підприємництва ; голов.ред. В. М. Селіванов [та ін.]. - К. : [б.в.] ; Донецьк : [б.в.], 1999. - 287 с. - ISBN 966-7509-00-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
  


Дод. точки доступу:
Селіванов, В. М. (голов.ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук УкраїниДонецький інститут підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

4.
ВА582854


Язык. Общество. Культура [Текст] / Вильнюсский ун-т ; отв.ред. Э. Лассан [и др.]. - Вильнюс : [б.в.], 1997. - 172 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лассан, Элеонора (отв.ред.); Вильнюсский университет

Видання зберігається у :

5.
ВА594464


Человек эпохи Просвещения [Текст] : [Сб. статей] / отв. ред. Г. С. Кучеренко ; РАН. Научный совет по истории мировой культуры. Комиссия по культуре просвещения, Институт всеобщей истории. - М. : Наука, 1999. - 223 с. - ISBN 5-02-011743-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Кучеренко, Г. С. (отв. ред.); РАН. Научный совет по истории мировой культуры. Комиссия по культуре просвещенияИнститут всеобщей истории

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

6.
ВА610463


Образ Христа в українській культурі [Текст] / В. С. Горський [та ін.] ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. - 200 с.: іл. - ISBN 966-518-068-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Горський, В. С.; Сватко, Ю. І.; Киричок, О. Б.; Головащенко, С. І.; Горська, Н. Д.; Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ); Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)

7.
ВА652923


Філософія і соціологія в контексті сучасної культури [Текст] : зб. наук. праць / Дніпропетровський національний ун-т ; відп. ред. П. І. Гнатенко. - Д. : РВВ ДНУ, 2003. - 155 с.
Присвячується 85-річчю Дніпропетровського національного університету

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Гнатенко, П. І. (відп. ред.); Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВС39792


Сокровенные смыслы [Текст] : слово. Текст. Культура: Сб. ст. в честь Н.Д.Арутюновой / отв. ред. Ю. Д. Апресян. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - 879 с. - (Язык. Семиотика. Культура). - Библиогр.: с. 846-879. - ISBN 5-94457-168-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Апресян, Ю. Д. (отв. ред.); Арутюнова, Нина Давидовна (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

9.
Непокупний А.П./ВА385


Славянское и балканское языкознание. Человек в пространстве Балкан. Поведенческие сценарии и культурные роли [Текст] / ред. И. А. Седакова, Т. В. Цивьян ; РАН, Институт славяноведения. - М. : Индрик, 2003. - 468 с.+ ил. - Библиогр.: в конце ст. - ISBN 5-85759-239-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
  


Дод. точки доступу:
Седакова, И. А. (ред.); Цивьян, Т. В. (ред.); РАН; Институт славяноведения (Москва)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
В349849/Кн. 1

Глобализация-этнизация. Этнокультурные и этноязыковые процессы [Текст] : в 2 кн. / отв. ред. Г. П. Нещименко ; РАН. Научный совет "История мировой культуры", Институт славяноведения. - М. : Наука, 2006 . - ISBN 5-02-035613-1.
Кн. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 2006. - 486 с. - ISBN 5-02-033922-9 (кн. 1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Нещименко, Г. П. \отв. ред.\; РАН. Научный совет "История мировой культуры"Институт славяноведения(Москва)

Видання зберігається у :

11.
ВА712498


Глобальні модерності [Текст] / З. Бауман [та ін.] ; пер. з англ. Т. Цимбал ; ред. М. Фезерстоун [та ін.]. - К. : Ніка-Центр, 2008. - 399 с. - (Серія "Зміна парадигми"). - ISBN 978-966-521-162-4 (Серія "Зміна парадигми"). - ISBN 978-966-521-479-3
Переклад за вид.: Global Modernities (ISBN 0-8039-7948-7), ed. Mike Featherstone etc. London, 1995. - Парал. тит. арк. англ. мовою

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бауман, Зигмунт; Бел, Вікі; Вагнер, Бено; Гелтон, Юджин; Гейм, Ен; Дилон, Майкл; Зарецьки, Елі; Кінг, Ентоні Д.; Леш, Скот; Люк, Тимоті В.; Фезерстоун, Майк (ред.); Цимбал, Тарас (пер. з англ.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

12.
ВА712213


Філософські, соціально-психологічні, історичні та моральні проблеми формування українського соборного суспільства [Текст] : зб. матеріалів круглого столу, 30 березня 2007 р. / Чернігівський держ. ін-т права, соціальних технологій та праці. Кафедра соціології та психології ; ред. В. Ю. Кондович. - Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. - 140 с. - ISBN 978-966-533-353-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Дод. точки доступу:
Кондович, В. Ю. (ред.); Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці. Кафедра соціології та психології

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ІВ208219


Intertextuality and intersemiosis [Text] / ed. M. Grishakova, M. Lehtimäki ; Tartu university. Department of literature and folklore, Tampere university. Department of literature and the arts. - Tartu : Tartu university press, 2004. - 312 p. - Бібліогр.: v kinci st. - ISBN 9985-56-911-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Grishakova, Marina (ed.); Lehtimäki, Markku (ed.); Tartu university. Department of literature and folklore; Tampere university. Department of literature and the arts

Видання зберігається у :

14.
ІВ211400


Religious Museums - the Mirror of the Culture of the Polish-Ukrainian borderland [Text] : The Past and the Present / ed. A. Frejlich, B. Skrzydlewska. - Lublin : [б.в.], 2008. - 194 p.: fig. - (Cooperation of the Universities supporting the development of the Lublin and Lviv regions). - ISBN 978-83-7363-523-4
"Cooperation of Universities supporting the development of the Lublin and Lviv regions" of the Neighbourhood Programme Poland-Belarus-Ukraine Interreg IIIA/ Tacis 2004-2006: Project

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Frejlich, Andzej (ed.); Skrzydlewska, Beata (ed.)

Видання зберігається у :

15.
ІВ212272


Kultura w edukacji współczesnego człowieka [Text] : materiały z konferencji naukowej / red. K. Chruściński. - Koszalin : Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2008. - 163 s. - Бібліогр.: v kintsi st. - ISBN 978-83-60400-08-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Chruściński, Kazimierz (red.)

Видання зберігається у :

16.
АО273255


Як писати про культуру? [Текст] : [зб. есеїв і лекцій] / [Д. Бадьйор та ін. ; упоряд. Віра Балдинюк, Анна Погрібна]. - Київ : АДЕФ-України, 2015. - 232 с. : кольор. іл. - Текст укр. та рос. - 500 прим. - ISBN 978-617-7156-68-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бадьйор, Дарія; Савка, Мар'яна; Бондар, Андрій; Ботанова, Катерина; Буткевич, Максим; Балдинюк, Віра (упоряд.); Погрібна, Анна (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА820924


Национальные мифы в литературе и культуре [Текст] : моногр. / Естественно-гуманитар. ун-т, Ин-т неофилологии и междисциплинар. исслед., Ун-т им. Матея Бела в Банской Быстрице, Филос. фак., Познанское о-о друзей науки ; под ред. Эвы Козак и Петра-Павла Репчинского. - Седльце : Естественно-гуманитарный ун-т, 2017. - 142 с. : ил. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-83-64415-97-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Козак, Эва (ред.); Репчинский, Петр-Павел (ред.); Естественно-гуманитарный университет (Седльце). Институт неофилологии и междисциплинарных исследований ; Университет им. Матея Бела в Банской Быстрице (Банска Быстрице). Философский факультетПознанское общество друзей науки

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ІВ224702


Mit narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych [Text] / Poznańskie t-wo przyjaciół nauk, Wydz. filoz. Uniw. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Inst. neofilologii i badań interdyscyplinarnych ; pod red. nauk.: Aldona Borkowska i Adriana Pogoda-Kołodziejak. - Siedlce : Uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny, 2017. - 171 s. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-83-64415-95-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Borkowska, Aldona (ред.); Pogoda-Kołodziejak, Adriana (ред.); Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk (Bańska Bystrzyca). Wydział filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy; Instytut neofilologii i badań interdyscyplinarnych (Siedlce)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського