Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (19779)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>GRR=0$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 30606
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС40170

Беличенко, Наталья Николаевна.
Структурная поэтика музыкального произведения (на материале музыки современных композиторов 80-х годов) [Текст] : дис...канд.искусствоведения:17.00.02 / Беличенко Наталья Николаевна ; Российская академия музыки. Высшая школа им. Гнесиных. Кафедра теории музыки. - М., 1992. - 161 л. - Библиогр.:л.155-161

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Российская академия музыки. Высшая школа имени Гнесиных. Кафедра теории музыки

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС40296

Шевченко, Юрий Тарасович.
Положение палестинцев на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в 1967-1982гг.в документах и материалах ООН [Текст] : дис...канд.ист.наук:07.00.03 / Шевченко Юрий Тарасович ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко. - К., 1992. - 161 л. - Библиогр.:л.150-161

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский университет имени Т. Шевченко

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС40856

Левченко, Екатерина Борисовна.
Проблема авторства в культуре [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.11 / Левченко Екатерина Борисовна ; Харьковский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. - Х., 1993. - 138 с. - Библиогр:с.121-138

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС44883

Левандовський, Вадим Венедиктович.
Україна і Росія як опозиція "захід-схід" в європейській соціальній філософії (середина XІX - перша третина ХХ сторіч) [Текст] : дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Левандовський Вадим Венедиктович ; НАН України, Ін-т філос. - К., 1994. - 288 л. - Бібліогр.: л. 255-281

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут філософії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС47147

Величко, Олена Борисівна.
Казка як феномен культури /естетичний аспект аналізу/ [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Величко Олена Борисівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 153 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС54964

Евсеев, Сергей Леонидович.
Образ науки в ситуации постмодерна: философский анализ [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Евсеев Сергей Леонидович ; Харьковский гос. ун-т. - Х., 1997. - 164 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС48621

Коробкина, Татьяна Владимировна.
Феномен интуиции. Философско-методологический анализ [Текст] : дис...канд. филос. наук: 09.00.08 / Коробкина Татьяна Владимировна ; Харьковский ун-т. - Х., 1995. - 139 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харьковский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС49872

   Давиденко, Галина Йосипівна.
Методичні основи роботи з текстом художнього твору в школі [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Давиденко Галина Йосипівна ; Криворізький держ. педагогічний ін-т. - Кривий Ріг, 1994. - 283 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Криворізький державний педагогічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС50502

Куликов, Федор Иванович.
Канон пропорций в системе египетской вельможеской гробницы старого царства [Текст] : дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Куликов Федор Иванович ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1996. - 156 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС50555

   Федь, Ігор Анатолійович.
Здоров"я людини як культурно-естетичний феномен (аналіз медико-культурологічних концепцій до розмежування наук про людину) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 09.00.08 / Федь Ігор Анатолійович ; Слов'янський держ. педагогічний ін-т. - Слов'янськ, 1996. - 189 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Слов'янський державний педагогічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС50836

Бунакова, Ирина Викторовна.
Социальные способности личности как объект философского анализа (историко-философский аспект) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Бунакова Ирина Викторовна ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1996. - 172 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС51132

Сорокотенко, Оксана Владимировна.
Литературная сказка: сопостовительный и типологический аспекты [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.02.15 / Сорокотенко Оксана Владимировна ; Симферопольский гос. ун-т. - Симферополь, 1995. - 276 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Симферопольский гос. университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС51064

Кобець, Роман Васильович.
Людське буття в культурі: феноменологічний аналіз [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Кобець Роман Васильович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 220 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут філософії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС51097

Ручинская, Оксана Анатольевна.
Общественная жизнь в античных городах Северного и Западного Причерноморья (социально-культурный аспект) [Текст] : дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Ручинская Оксана Анатольевна ; Харьковский гос. ун-т. - Х., 1996. - 275 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС49527

Гурбаналиева Севда Фирудин Гызы
Низами и музыкальная культура Азербайджана (к проблеме взаимосвязей литературы и музыки) [Текст] : дис... д-ра искусствоведения: 17.00.02 / Гурбаналиева Севда Фирудин Гызы ; АН Азербайджанской Республики, Институт архитектуры и искусства. - Баку, 1993. - 277 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Низами (о нём); АН Азербайджанской РеспубликиИнститут архитектуры и искусства

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС41415

Зотова, Валентина Георгиевна.
Обобщение и систематизация знаний учащихся средней школы по устному народному творчеству [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Зотова Валентина Георгиевна ; АПН Украины, Ин-т педагогики. - К., 1993. - 213 с.

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия педагогических наук Украины (Киев); Институт педагогики (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС47648

Малівський, Анатолій Миколайович.
Феномен уявлення в класичній і сучасній філософії [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Малівський Анатолій Миколайович ; Дніпропетровський технічний ун-т залізничного транспорту. - Дніпропетровськ, 1995. - 194 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський технічний университет залізничного транспорту

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС48658

Близнюк, Андрій Сергійович.
Притчово-алегоричний напрям в епічній драмі. Поетика. Жанри [Текст] : дис...канд. філол. наук: 10.01.06 / Близнюк Андрій Сергійович ; Житомирський педагогічний ін-т ім. І.Я.Франка. - Житомир, 1995. - 208 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Житомирський педагогічний інститут імені І. Я. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС50336

   Павлюк, Ігор Зиновійович.
Митець- влада- преса: Історико- типологічний аналіз [Текст] : дис... канд. хим. наук: 02.00.04 / Павлюк Ігор Зиновійович ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1996. - 143 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС43503

Ратувухери, Тантели Хариманга.
Концептуальные проблемы политики развития стран третьего мира [Текст] : дис...канд.полит.наук:23.00.01 / Ратувухери Тантели Хариманга ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. Философский факультет. Кафедра политических наук. - К., 1993. - 116 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский университет имени Тараса Шевченко. Философский факультет. Кафедра политических наук

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського