Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ю752.1:Х$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 156
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС89835

Легеза, Юлія Олександрівна.
Відомчі засоби масової інформації в механізмі формування правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Легеза Юлія Олександрівна ; Запорізький юридичний ін-т МВС України. - Запоріжжя, 2005. - 222 арк. - арк. 176-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Запорізький юридичний інститут МВС України

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС105734

Гуртієва, Людмила Миколаївна.
Етичні основи діяльності слідчого [Текст] : дис... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гуртієва Людмила Миколаївна ; Одеська національна юридична академія. - О., 2008. - 209 арк. - арк. 186-209

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС107421

Парасюк, Василь Михайлович.
Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Парасюк Василь Михайлович ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л., 2008. - 195 арк. - арк. 176-191

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС56071

Ткаченко, Тетяна Семенівна.
Етико- правові проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ [Текст] : дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Ткаченко Тетяна Семенівна ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 1997. - 157 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС57409

Білий, Петро Миколайович.
Правова культура в адміністративній діяльності працівника міліції громадської безпеки [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Білий Петро Миколайович ; Національна академія внутрішніх справ. - К., 1998. - 242 л. - л. 158-187

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС61183

Медведев, Владимир Степанович.
Психология профессиональной деформации сотрудников органов внутренних дел [Текст] : дис... д-ра психол. наук: 19.00.06 / Медведев Владимир Степанович ; Киевский ин-т внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины. - К., 1999. - 412 л. - л.348-384

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Киевский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС62688

Морозов, Анатолій Семенович.
Формування правової культури у майбутніх працівників міліції [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Морозов Анатолій Семенович ; Херсонський держ. педагогічний ун-т. - Херсон, 1999. - 201 л. - л. 172-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Херсонський державний педагогічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС67352

Нинюк, Марія Антонівна.
Моральна культура державних службовців: сутність, стан та особливості формування [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Нинюк Марія Антонівна ; Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 2000. - 181 арк. - арк. 159-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Українська академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС73174

С'єдін, Борис Георгійович.
Естетичне виховання у структурі професійної морально-правової культури співробітників органів внутрішніх справ України [Текст] : дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / С'єдін Борис Георгійович ; Нац. акад. внутр. справ України. - К., 1998. - 178 арк. - Бібліогр.: арк. 172-178.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС75232

   Сливка, Степан Степанович.
Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Сливка Степан Степанович ; Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - Л., 2002. - 405 арк. - арк. 369-405

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС79115

Таварткиладзе, Нана Мезеновна.
Этические основы деятельности адвоката-защитника [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Таварткиладзе Нана Мезеновна ; Одесская национальная юридическая академия. - О., 2003. - 216 л. - Библиогр.: л. 191-207

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одесская национальная юридическая академия

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС95716

   Городовенко, Віктор Валентинович.
Проблеми незалежності судової влади [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Городовенко Віктор Валентинович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2006. - 197 арк. - арк. 176-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА284807

   Сливка, Степан Степанович.
Професійна етика працівника міліції:теоретико-правовий аналіз [Текст] : автореф.дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Сливка Степан Степанович ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1994. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА337781

Легеза, Юлія Олександрівна.
Відомчі засоби масової інформації в механізмі формування правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Легеза Юлія Олександрівна ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет внутрішніх справ (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА311837

Нинюк, Марія Антонівна.
Моральна культура державних службовців: сутність, стан та особливості формування [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Нинюк Марія Антонівна ; Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 2000. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Українська академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА344552

   Городовенко, Віктор Валентинович.
Проблеми незалежності судової влади [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Городовенко Віктор Валентинович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА325864

Таварткіладзе, Нана Мезенівна.
Етичні основи діяльності адвоката-захисника [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Таварткіладзе Нана Мезенівна ; Одеська національна юридична академія. - О., 2003. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА368530

Болдова, Антоніна Андріївна.
Формування професійної етики майбутніх працівників податкової служби в навчально-виховному процесі [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Болдова Антоніна Андріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. - К., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Бориса Грінченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА299607

Білий, Петро Миколайович.
Правова культура в адміністративній діяльності працівника міліції громадської безпеки [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Білий Петро Миколайович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 1998. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА305177

Морозов, Анатолій Семенович.
Формування правової культури у майбутніх працівників міліції [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Морозов Анатолій Семенович ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 1999. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського