Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ю751.4$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 123
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС82564

Сердюк, Олена Олександрівна.
Основні етичні виміри бізнесу (соціально-компаративістський аналіз) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Сердюк Олена Олександрівна ; Центр гуманіт. освіти НАН України. - К., 2004. - 223 арк. - Бібліогр.: арк. 209-223.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*31 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Центр гуманітарної освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС106168

Алони, Гади.
Этика бизнеса: социально-философский аспект [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Алони Гади ; Киевский ун-т туризма, экономики и права. - К., 2008. - 210 л. - Библиогр.: л. 194-210

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский университет туризма, экономики и права

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС63568

Гугніна, Тетяна Олексіївна.
Моральна регуляція підприємницької діяльності (філософсько- управлінський аналіз) [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Гугніна Тетяна Олексіївна ; Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 2000. - 184 л. - л. 162-174

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА307876

Гугніна, Тетяна Олексіївна.
Моральна регуляція підприємницької діяльності (філософсько- управлінський аналіз) [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Гугніна Тетяна Олексіївна ; Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 2000. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА329900

Сердюк, Олена Олександрівна.
Основні етичні виміри бізнесу (соціально-компаративістський аналіз) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Сердюк Олена Олександрівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2004. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*31 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА358685

Алоні, Гаді.
Етика бізнесу: соціально-філософський аспект [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Алоні Гаді ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2008. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА370384

Касьянов, Дмитро Володимирович.
Формування ідеології та культури українського підприємця в період утвердження ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Касьянов Дмитро Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2010. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА558501

Грачев, Ю.Н..
Практика внешнеэкономической деятельности [Текст] : рекомендации отечественным предпринимателям / Ю. Грачев, Ю. Плотников. - М. : [б.в.], 1994. - 223 с. - ISBN 5-87057-015-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Плотников, Ю.Н.

Видання зберігається у :

9.
ВА566897

Курбатов, В. И..
Стратегия делового успеха [Текст] / В. И. Курбатов. - Ростов-на- Дону : Феникс, 1995. - 416 с. - ISBN 5-85880-082-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА567993

Венедиктова, В. И..
Деловая репутация: личность, культура, этика, имидж делового человека [Текст] / В. И. Венедиктова. - М. : Институт новой экономики, 1996. - 208 с. - ISBN 5-87759-031-6
На обл. авт. не указ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА569032

Сірка, Анна.
Як провадити бізнес з американцями і канадцями [Текст] : що необхідно знати, щоб мати успіх у світі зарубіжного бізнесу / А. Сірка. - К. : Кобза, 1994. - 360 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА582030

Шейнов, Виктор Павлович.
Психология и этика делового контакта [Текст] / В. П. Шейнов. - Минск : Амалфея, 1997. - 384 с. - ISBN 985-6015-36-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА571861


Становление хозяина [Текст] : 1000 советов начинающим бизнесменам. - М. : Терра, 1995. - 488 с. - ISBN 5-300-00109-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
Р80677


Етика ділових відносин [Текст] : метод. вказівки для студ. природничих фак. / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича ; укл. В. І. Докаш. - Чернівці : [б.в.], 1996. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Докаш, Віталій Іванович (укл.); Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА573590

Шейнов, Виктор Павлович.
Психология и этика делового контакта [Текст] / В. П. Шейнов. - Минск : Амалфея, 1996. - 384 с. - ISBN 985-6015-36-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

16.
ВА573577

Вечер, Лидия Степановна.
Секреты делового общения [Текст] / Л. С. Вечер. - Минск : Вышэйшая шк., 1996. - 367 с. - ISBN 985-06-0087-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

17.
АО264719

Максвелл, Джон К..
Нет такого понятия, как "деловая" этика [Текст] : есть лишь одно правило для принятия решений / Д. К. Максвелл ; пер. с англ. Е. А. Самсонов. - Минск : ООО "Попурри", 2004. - 191 с. - ISBN 985-483-207-4 (рус.). - ISBN 0-446-53229-0 (англ.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Самсонов, Е. А. (пер. с англ.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА573508

Кузин, Ф. А..
Имидж бизнесмена [Текст] : практическое пособие / Ф. А. Кузин. - М. : Ось-89, 1996. - 304 с.: ил. - ISBN 5-86894-081-4
На тит. л. авт. не указ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА573954

Браим, Иван Николаевич.
Этика делового общения [Текст] : учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / И. Н. Браим. - Минск : НКФ "Экоперспектива", 1996. - 208 с. - ISBN 5-7830-0565-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА576017


Что можно и чего нельзя [Текст] : советы бизнесменам, разъежающим по миру / ред. Р. Акстелл. - СПб. : [б.в.], 1996. - 142 с.: ил. - ISBN 5-87775-011-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Акстелл, Роджер (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського