Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (232)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ч111.156$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 372
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС86362

Карпенко, Анна Владимировна.
Концепт символа в западноевропейской культуре конца XIX-начала XX веков (на материале текстов французской культуры) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Карпенко Анна Владимировна ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2004. - 197 л. - Библиогр.: л. 183-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС93624

Руденко, Владимир Николаевич.
Культурологические основы целостности содержания высшего образования [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Руденко Владимир Николаевич ; Ростовский гос. педагогический ун-т. - Ростов-н/Д, 2003. - 447 л.: табл. - Библиогр.: л. 389-434

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ростовский гос. педагогический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС95391

   Бодак, Валентина Анатоліївна.
Релігія як феномен універсуму культури: християнський контекст [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Бодак Валентина Анатоліївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К, 2006. - 421 арк. - арк. 392-421

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС87362

Евтушенко, Светлана Владимировна.
Народное художественное творчество: проблематика, ретроспекция научного осмысления, концептуальные основы [Текст] : дис... д-ра филос. наук: 09.00.04 / Евтушенко Светлана Владимировна ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2003. - 477 л. - Библиогр.: л. 376-403

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС87650

Бушман, Ірина Олександрівна.
Система освіти як засіб модернізації української культури [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.10 / Бушман Ірина Олександрівна ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2005. - 225 арк. - Бібліогр.: арк. 203-225.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС88072

Сухина, Игорь Григорьевич.
Экологический императив контркультуры в контексте проблемы отношения человека к природе [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Сухина Игорь Григорьевич ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2004. - 217 л. - Библиогр.: л. 206-217

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС88195

Селевко, Володимир Борисович.
Храм як культурна універсалія соціального буття людини [Текст] : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Селевко Володимир Борисович ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2004. - 176 арк. - арк. 164-176

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*62 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС89317

   Рижкова, Світлана Анатоліївна.
Знання та технології в історичних просторах культури [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.02 / Рижкова Світлана Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. - К., 2005. - 343 арк. - Бібліогр.: арк. 336-343.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю251 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС75753

Скобельська, Ольга Іванівна.
Художній світ Гоголя у контексті української культурної традиції [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Скобельська Ольга Іванівна ; Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2002. - 171 арк. - арк. 161-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Гоголь М. В. (о нём); Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС107383

   Щедрін, Анатолій Трофимович.
Культурологічно-релігієзнавчі виміри "вторинної" міфотворчості [Текст] : дис... д-ра культурології: 26.00.01 / Щедрін Анатолій Трофимович ; Харківська держ. академія культури. - Х., 2008. - 440 арк. - арк. 364-440

Рубрикатор НБУВ:
 Э391 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківська державна академія культури

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС58090

Арефьева, Альбина Анатольевна.
Эстетика соцреализма (слово в измерении публичности) [Текст] : дис... канд. филол. наук: 09.00.08 / Арефьева Альбина Анатольевна ; Ин-т философии НАН Украины. - К., 1997. - 205 л. - л. 199-205

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт философии (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС59484

Щубелка, Наталія Володимирівна.
Трансформація освіти як явища сучасної культури (філософський аналіз) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.10 / Щубелка Наталія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 170 л. - л. 155-170

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС66382

Бауер, Теофіл Йозефович.
Соціокультурний статус еколого-економічних систем (методологічний аналіз) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / Бауер Теофіл Йозефович ; Центр гуманіт. освіти НАН України. - К., 2000. - 159 арк. - Бібліогр.: арк. 142-159.

Рубрикатор НБУВ:
 А3 
 У528 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Центр гуманітарної освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС63907

Саєвич, Ірина Георгіївна.
Назви музичних інструментів у сучасній російській мові: функціональний та культурологічний аспекти [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Саєвич Ірина Георгіївна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1999. - 190 л. - л.160-190

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС73082

   Максюта, Микола Єгорович.
Єдність культури і мислення [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Максюта Микола Єгорович ; Національний аграрний ун-т. - К., 1997. - 411 арк. - арк. 381-411

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС73906

Букреева, Ирина Викторовна.
Уникальность культур в контексте энтелехии тождества и различия [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Букреева Ирина Викторовна ; Мелитопольский гос. педагогический ун-т. - Мелитополь, 2002. - 201 л. - Библиогр.: л. 191-201

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мелитопольский государственный педагогический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС75327

Овчиннікова, Альбіна Петрівна.
Виражальні засоби мовного дискурсу у метахудожньому контексті [Текст] : дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.01 / Овчиннікова Альбіна Петрівна ; Одеський національний політехнічний ун-т. - О., 2002. - 405 арк. - арк. 385-405

Рубрикатор НБУВ:
 Ш100 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний політехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС77355

   Рогожа, Марія Михайлівна.
Традиційний європейський етос в добу Модерну (Філософсько-етичний аналіз) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.07 / Рогожа Марія Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 169 арк. - арк. 158-169

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС77702

Пюра, Ирина Владимировна.
Биографический миф художника начала XX века в романе "Доктор Фаустус" Т.Манна [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Пюра Ирина Владимировна ; Национальная музыкальная академия Украины им. П.И.Чайковского. - К., 2002. - 157 л. - Библиогр.: л. 150-157

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Манн Т. (о произв.); Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС80441

Волошко, Наталія Володимирівна.
Романтична концепція свободи як естетичного феномену та її історична доля [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Волошко Наталія Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 180 арк. - арк. 169-180

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського