До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПЕРЕНЕСІЄНКО Ігор Петрович - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/573530

 

ПЕРЕНЕСІЄНКО Ігор Петрович


науковий співробітник


Інститут інформаційних технологій. Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Perenesiienko Ihor (eng)
 • Перенесиенко Игорь Петрович (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Систематизація та предметизація бібліотечних інформаційних ресурсів.
  Дати життя:19.04.1987, м. Карлівка, Полтавська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2010Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, педагогіка і методика середньої освіти, історія
  Науковий ступінь:
  2018кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Організація тематичного доступу до електронних бібліотечних колекцій»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2011 р.
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2018) Організація тематичного доступу до електронних бібліотечних колекцій : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Перенесієнко Ігор Петрович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 19 с.
  2. Довідники, покажчики, каталоги
  3. (2016) Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: К. В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна (д-р наук із соц комунікацій)]. – Київ, 2016. – 569 с.
  4. Статті
  5. (2012) Внесок Антоніо Мальябеккі у справу систематизації книжкових зібрань // Бібліотечний вісник. – Київ, 2012. – №2 (208). – С. 34-39.
  6. (2013) Використання можливостей соціальної інтернет-мережі Facebook у роботі бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 203-213.
  7. (2013) Таблиці територіальних типових поділів Канади у процесах сучасної бібліотечної систематизації // Бібліотечний вісник. – Київ, 2013. – №4 (216). – С. 25-32.
  8. (2014) Класифікація Двокрапкою та її автор – взаємозв’язок в еволюційності епохи // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2014. – № 9. – С. 13-16.
  9. (2014) Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2014. – № 11. – С. 26-30.
  10. (2016) Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій у веб-середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 437-448.
  11. (2017) Особливості інтеграції електронних тематичних ресурсів у сучасний інформаційний простір // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48. – С. 315-327.
  12. (2017) Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів організації інформації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2017. – №3. – С. 36-44.
  13. (2018) Технологічна реалізація об’єктно-тематичного доступу до бібліотечних електронних ресурсів // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. - 2018. - VI (28), Вип. 169. – С. 38–42.
  14. (2019) Система організації тематичних зв'язків предметно-довідкового апарату електронної бібліотеки "Україніка" / К. Лобузіна, І. Перенесієнко, О. Вощенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55. – C. 220-230 .
  15. (2019) Электронная библиотека "Украиника": портал знаний национальной библиотеки / Лобузина Е., Перенесиенко И., Лощинская Н. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2019. – Вып. 17. – C. 50-64.
  16. (2020) Електронні колекції україніки у вебсередовищі: організація та технологія формування ресурсів рукописних та книжкових джерел у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / І. В. Лобузін, І. П. Перенесієнко // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 324-336.
  17. Тези наукових доповідей
  18. (2012) Facebook и библиотека: анализ украинского сегмента // Библиотека и общество: история, реальность, перспективы взаимодействия : материалы IV Междунар. науч.-практич. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 1 – 2 нояб. 2012 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Электрон. дан. – Минск, 2012. – С. 158-161.
  19. (2012) Соціальні інтернет-мережі як інструмент систематизаційної організації діяльності сучасної бібліотеки // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – С. 73-75.
  20. (2013) Історичні аспекти розвитку поняття книжкової колекції в бібліотекознавстві (кін. ХХ-го – поч. ХХІ ст.) // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку інформаційних ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013р.). – Київ, 2013. – С. 112-115.
  21. (2013) Бібліотечна систематизація в площині книгознавчих досліджень: вивчення колекції Я. Б. Рудницького у фондах Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери. Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції молодих учених (16 травня 2013 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – С. 115-118.
  22. (2013) Бібліотечна систематизація як інструмент дослідження книжкових колекцій // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали п’ятої науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 301-310.
  23. (2013) Особенности информационного анализа документа как процесса библиотечной систематизации // Румянцевские чтения – 2014 = The Rumyantsev readings – 2014: материалы международной научной конференции (15-16 апреля 2013): [в 2 ч.]. – Москва, 2014. – Ч.2. – С. 106-110.
  24. (2013) Отображение исторических периодов развития образования в библиотечно-библиографической классификации советского периода // Румянцевские чтения – 2013 : материалы международной научной конференции. – Москва, 2013. – С. 46-52.
  25. (2014) Библиотечная систематизация как компонент обеспечения результативности информационного поиска // Библиотека и общество: проблемы и направления развития: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. - Минск, 2014. – С. 167-170.
  26. (2015) Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій веб-середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація.: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.): в 2 ч. – Київ, 2015. – Ч.2. – С. 43-46.
  27. (2016) Бібліотечна класифікаційна система як фактор відображення змісту документа // Тези доп. всеукраїнської науково-практичної конференції-брейнстормінгу «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука». - Харків :Факультет соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, – Харків, 2016.
  28. (2016) Використання онтологій в організації електронних бібліотечних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки // «Бібліотека. Наука. Комунікація»: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.). – Київ, 2016. – С.358-362.
  29. (2017) Особенности применения предметизации и систематизации при организации тематической электронной библиотеки // Библиотека в XXI веке: молодежь в науке: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 26–27 окт. 2017 г. [Электронный ресурс] / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа; – Электрон. дан. – Минск, 2018. – С. 149-156.
  30. (2017) Особливості внутрішньої структури предметних довідок електронної бібліотеки «Україніка» // «Бібліотека. Наука. Комунікація». Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 345-349.
  31. (2018) Репрезентація видавництв в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 лист. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 383-386.
  32. (2020) Предметні рубрики колекції «Сковородіана» в електронній бібліотеці «Україніка» // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського