Наукова періодика України Бібліотечний вісник


Перенесієнко І. 
Таблиці територіальних типових поділів Канади у процесах сучасної бібліотечної систематизації / І. Перенесієнко // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 4. - С. 25-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_4_6
Розкрито роль типологізації у процесі сучасної бібліотечної систематизації. Наголошено на важливості таблиць територіальних типових поділів для ефективного прийняття класифікаційних рішень. Досліджено процес удосконалення територіальних типових поділів на прикладі творення нових і осучаснення існуючих поділів, котрі застосовуються для позначення адміністративно-територіальних одиниць Канади.Раскрыта роль типологизации в процессе современной библиотечной систематизации. Акцентировано внимание на важности таблиц территориальных типовых делений для эффективного принятия классификационных решений. Исследован процесс усовершенствования территориальных типовых делений на примере создания новых и осовременивания существующих делений, которые используются для обозначения административно-территориальных единиц Канады.In the article is analyzed the role of typology in the modern librarian systematization. It is argued the importance of standard tables territorial divisions for effective classification of decisions. It is researched the process of improving territorial divisions for the typical like as the creation of new and modernizing existing divisions used to describe administrative-territorial units of Canada.
  Повний текст PDF - 413.183 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Перенесієнко І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Перенесієнко І. Таблиці територіальних типових поділів Канади у процесах сучасної бібліотечної систематизації / І. Перенесієнко // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 4. - С. 25-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_4_6.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Перенесієнко Ігор Петрович (соціальні комунікації)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського