До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Книга в Україні, 1861-1917. Вип. 20 :  Додаток А - Я (2017)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/ukr0011518

Колекція: Національна бібліографія
Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
КНИГА В УКРАЇНІ, 1861-1917
Вип. 20 : ДОДАТОК А - Я
Автор(и):
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
БЄЛЯЄВА Л. А.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Editors:
ПЕТРОВ Степан Йосипович
ПЕТРОВ Сергій Степанович
ГОЇНЕЦЬ В. С.
ЛИХАНОВА Ірина Геннадіївна
НОВОСЬОЛОВА Лариса Семенівна
УСТИНОВСЬКИЙ Дмитро Володимирович
ОМЕЛЬЧУК Володимир Юхимович
Дата(и):2017
ISBN:978-966-02-8250-6
DOI:


Опис документа:

Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : [бібліогр. покажч.] / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 1996 - . - (Національна бібліографія України). - ISBN 966-02-3241-1 (серія)
Вип. 20 : Додаток А - Я / [зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., підгот. до друку: В. С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. – 2017. – 499 c.978-966-02-8250-6. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/ukr0011518

Тираж: 300 пр.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського