До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Шип Н. А. Слов'янофільство – духовний феномен ХІХ століття: погляд з Києва (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004027

Колекція: Слов'янофільство Рукописні фонди
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
СЛОВ'ЯНОФІЛЬСТВО – ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН ХІХ СТОЛІТТЯ: ПОГЛЯД З КИЄВА
Автор(и):
ШИП Надія Андріївна
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
Дата(и):2021
ISBN:978-966-02-9448-6 (друковане видання), 978-966-02-9449-3 (електронне видання)
DOI:

В історії південних і східних слов’ян є спільна духовно-культурна спадщина, що має назву «слов’янофільство», яке цілісно виявило себе в 40–70-х роках ХІХ ст. в Росії. У науковій літературі слов’янофільство кваліфікують по-різному: консервативна утопія, світоглядно-філософська і духовно-релігійна доктрина, світська релігійна філософія тощо. Інтерес дослідників до слов’янофільства не згасає, адже ідея слов’янської взаємності не має хронологічних меж. На основі історіографічного аналізу основних публікацій та використаних першоджерел (збірники документів, літературні та публіцистичні твори й епістолярна спадщина слов’янофілів, документи Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) показана історична обумовленість слов’янофільства, схарактеризовані його засновники, прихильники, послідовники та неослов’янофіли, розкрита суть їхнього вчення, його модифікації, релігійно-філософська, моральна та політична складова. Гіперболізація ними національних особливостей і винятковості росіян закладали підґрунтя шовінізму.

Ключові слова: духовно-культурна спадщина, слов’янофільство, 40–70-ті роки ХІХ століття, панславізм, євразійство.

Опис документа:

Шип, Надія Андріївна. Слов'янофільство – духовний феномен ХІХ століття: погляд з Києва : монографія / Н. А. Шип. – Київ: НБУВ, 2021. – 344 с.978-966-02-9448-6 (друковане видання). – 978-966-02-9449-3 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004027


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського