До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Листування з українськими вченими. Т. 2 ; Кн. 1 :  Листування : А-Г (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002166


Тип реcурсу:
 Книга  Збірник документів
  

Назва(и):
ЛИСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ
Т. 2 ; Кн. 1 : ЛИСТУВАННЯ : А-Г
Автор(и):Патон Б. Є. (голов. ред.)
Вернадський В. І.
Editors:
ДУБРОВІНА Л. А.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2011
ISBN:
DOI:


Опис документа:

Вернадський, В. І.
Листування з українськими вченими [Текст] / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України [та ін. ] ; ред. рада : Б. Є. Патон (голова) [та ін. ]. - К. : [б. и.], 2011 - . - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 2) (До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя акад. В. І. Вернадського). - Тит. арк., зміст парал. рос., англ.
Т. 2 ; Кн. 1 : Листування : А-Г / редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]; авт.-уклад. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. Ю. Афіані [та ін. ]. – 2011. – 824 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002166


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського