До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887 - 1931) (1994)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001863


Тип реcурсу:
 Книга  каталог
  

Назва(и):
ВІСТІ ТАВРІЙСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ І ТАВРІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ, АРХЕОЛОГІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ (1887 - 1931)
Editors:
ШАРИПОВА Людмила
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):1994
ISBN:5-7702-0438-9
DOI:

Діяльність вченої архівної комісії мала велике значення для вивчення давньої, середньовічної і нової історії кримського півострова та прилеглих до нього земель, їхньої етнографії та археології.

Довідник охоплює всі статті та публікації "Известий Таврической учёной архивной комиссии", а також "Известий Таврического общества истории, археологии и этнографии" (товариство наслідукало діяльність Комісії). Довідник містить хронологічний покажчик випусків "ИТУАК" - "ИТОИАЭ", алфавітний покажчик авторів та публікацій, який супроводжується іменним, географічним і предметними покажчиками, покажчиком осіб, зображених на портретах, а також перелік скорочень, використаних під час укладання довідника.

Розрахований на всіх, хто займається питаннями історії, археології та етнографії Криму.


Опис документа:

Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887 - 1931) : бібліографічний покажчик / Національна академія наук України, Інститут української археографії, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського; уклад. Л. Шарипова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ, 1994. – 160 с. – (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 29)5-7702-0438-9. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001863


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського