До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. (1993)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001862


Тип реcурсу:
 Книга  збірник документів
  

Назва(и):
ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ ХVІІІ СТ.
Автор(и):
ГОРОБЕЦЬ В. Й.
ПАНАШЕНКО В. В.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Editors:
ГОРОБЕЦЬ В. Й.
ПАНАШЕНКО В. В.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):1993
ISBN:5-12-003205-2
DOI:

Видання містить тексти офіційно-службових документів, більшість з яких було створено в центральних установах, полкових та сотенних канцеляріях Гетьманщини. У вступі та коментарях упорядника досліджено стилістику поданих актів, здійснено їх жанрово-тематичну класифікацію. Видання ілюстровано зразками текстів.


Опис документа:

Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. : збірник документів / Національна академія наук України, Археографічна комісія, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького; упоряд., авт. передм. та комент. В. Й. Горобець ; вступ. ст. В. В. Панасенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К.: Наукова думка, 1993. – 392 с. : іл. – (Пам'ятки політично-правової культури України)5-12-003205-2. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001862

З дарчим написом.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського