До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

 ЛОБУЗІН Іван Володимирович - біографічна довідка ЛОБУЗІН Іван Володимирович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/753396

 

ЛОБУЗІН Іван Володимирович


науковий співробітник


Інститут інформаційних технологій . Відділ інформаційно-комунікаційних технологій .
Публікації в репозитарії НБУВ

Організовує та здійснює підтримку системи технологічних бібліотечних серверів, поштового сервера і сервера порталу НБУВ.


Наукові видання »

Контактна інформація: +38(044) 525-36-24, loboozin@nbuv.gov.ua
Дати життя:28.02.1966, Київ, Україна.
Освіта: Харківська державна академія залізничного транспорту, автоматизація керування рухомим складом, (1994).
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 З 2009 року виконуючий обов'язки системного адміністратора НБУВ. З 2010 р. науковий співробітник.
Наукові зацікавлення: Мережеві бібліотечні інформаційні системи. Захист інформації та комп'ютерна безпека. Оцифрування бібліотечних історико-культурних фондів, зберігання великих обсягів цифрових даних. Працює над темою дисертаційного дослідження "Інформаційна інфраструктура та технологія формування цифрового фонду наукової бібліотеки".
Інформаційні
ресурси:
Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини НБУВ

Основні публікації:
 1. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; відп. ред. В. А. Широков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2016. – 216 c. c..
 2. Створення, представлення та перспективи використання електронного фонду цифрових копій документів бібліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2011 . - Т. 13, № 4. – С. 60–73.
 3. Цифрові ресурси історико-культурних фондів бібліотеки в системі соціальних інформаційних комунікацій / І. Лобузін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. – С. 357–362.
 4. Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2012. - Т 14, № 3. – С. 3–11.
 5. Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи / К. В. Лобузіна, І. В. Лобузін // Бібл. вісн. - 2011. - № 5. – С. 14–21.
 6. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми та технологічні рішення // Науково-технічна інформація (НТІ). - 2013. - № 1. – С. 67–62.
 7. Современные стандарты и основные принципы создания цифровых ресурсов библиотек : [електронний ресурс] // Cписок докладов. XIV Ежегодная международная конференция «EVA-2012 Москва» «Развитие и сохранение электронного культурного и научного наследия».
 8. Цифровая библиотека : проблемы интеграции в библиотечно-информационное пространство // Научные и организационно-технологические основы интеграции цифровых информационных ресурсов : сб. науч. тр. - СПб. :Президентская библиотека, 2013. – С. 308–319. – (Серия «Электронная библиотека», вып. 4).
 9. Цифровий комплекс сучасної наукової бібліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014. - Т. 16, № 2. – С. 100-113.
 10. Життєвий цикл цифрових ресурсів наукової бібліотеки // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra матеріали міжнародної веб-конференції (Україна, м. Харків, 27 березня 2014 р.). - Х., 2014. – С. 153-159.
 11. Організація пошуку та публікації цифрових ресурсів наукової бібліотеки : [електронний ресурс] // Мiжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (Київ, 21 – 23 жовтня 2014 р.). – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/ report/view/id/431. - К., 2014.


©   Іван Лобузін, 2013 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського