Співробітники НБУВ


Лобузин Иван Владимирович - биографическая справка
   

ЛОБУЗІН Іван Володимирович

науковий співробітник
Інститут інформаційних технологій. Відділ інформаційно-комунікаційних технологій.


Організовує та здійснює підтримку системи технологічних бібліотечних серверів, поштового сервера і сервера порталу НБУВ.


ТЕЛЕФОН, E-mail: +38(044) 525-36-24, loboozin@nbuv.gov.ua
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:28.02.1966, Київ, Україна.
ОСВІТА: Харківська державна академія залізничного транспорту, автоматизація керування рухомим складом, (1994).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 2000 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. З 2009 року виконуючий обов'язки системного адміністратора НБУВ. З 2010 р. науковий співробітник.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: англійська.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Мережеві бібліотечні інформаційні системи. Захист інформації та комп'ютерна безпека. Оцифрування бібліотечних історико-культурних фондів, зберігання великих обсягів цифрових даних. Працює над темою дисертаційного дослідження "Інформаційна інфраструктура та технологія формування цифрового фонду наукової бібліотеки".
ПІДГОТОВЛЕНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини НБУВ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

  Монографія

 1. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; відп. ред. В. А. Широков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2016 . – 216 c. с..
 2. Статті

 3. Створення, представлення та перспективи використання електронного фонду цифрових копій документів бібліотеки //  Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2011 . - Т. 13, № 4 . – С. 60–73.
 4. Цифрові ресурси історико-культурних фондів бібліотеки в системі соціальних інформаційних комунікацій / І. Лобузін //  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011 . - Вип. 32 . – С. 357–362.
 5. Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління //  Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2012 . - Т 14, № 3 . – С. 3–11.
 6. Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи / К. В. Лобузіна, І. В. Лобузін //  Бібл. вісн. - 2011 . - № 5 . – С. 14–21.
 7. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми та технологічні рішення //  Науково-технічна інформація (НТІ). - 2013 . - № 1 . – С. 67–62.
 8. Современные стандарты и основные принципы создания цифровых ресурсов библиотек : [електронний ресурс] //  Cписок докладов. XIV Ежегодная международная конференция «EVA-2012 Москва» «Развитие и сохранение электронного культурного и научного наследия».
 9. Цифровая библиотека : проблемы интеграции в библиотечно-информационное пространство //  Научные и организационно-технологические основы интеграции цифровых информационных ресурсов : сб. науч. тр. - СПб. :Президентская библиотека, 2013 . – С. 308–319. – (Серия «Электронная библиотека», вып. 4).
 10. Цифровий комплекс сучасної наукової бібліотеки //  Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014 . - Т. 16, № 2 . – С. 100-113.
 11. Життєвий цикл цифрових ресурсів наукової бібліотеки //  Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra матеріали міжнародної веб-конференції (Україна, м. Харків, 27 березня 2014 р.). - Х., 2014 . – С. 153-159.
 12. Організація пошуку та публікації цифрових ресурсів наукової бібліотеки : [електронний ресурс] //  Мiжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (Київ, 21 – 23 жовтня 2014 р.). – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/ report/view/id/431. - К., 2014.


©   Іван Лобузін, 2013 www.nbuv.gov.ua