Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>A=АРУТЮНЯН$<.>+<.>A=ВАЛЕРИ$<.>+<.>A=ЛЕОНИДОВН$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4

      
1.
ДС82013

Арутюнян, Валерия Леонидовна.
Проблемы познания в творчестве Г.С.Сковороды и Ж.-Ж.Руссо (историко-философский анализ) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Арутюнян Валерия Леонидовна ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2004. - 207 л. - Библиогр.: л. 183-207

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА313436

Арутюнян, Эдвард Арзуманович.
Переходное общество как система трансформационной деятельности [Текст] : автореф. дис... д-ра филос. наук: 09.00.04 / Арутюнян Эдвард Арзуманович ; Ереванский гос. ун-т. - Ереван, 2001. - 46 с.
Описано по переводу. - Текст на арм. яз.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА330679

Арутюнян, Валерія Леонідівна.
Проблеми пізнання у творчості Г.С.Сковороди і Ж.-Ж.Руссо (історико-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Арутюнян Валерія Леонідівна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2004. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ВА753803


Философия познания. К юбилею Людмилы Александровны Микешиной [Текст] : [сб. ст.] / [Автономова Н. С. и др. ; сост.: Т. Г. Щедрина, И. Н. Грифцова ; под общ. ред. Т. Г. Щедриной]. - М. : РОССПЭН, 2010. - 663 с. - (Humanitas). - 1500 прим. - ISBN 978-5-8243-1495-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Статистика
за 22.07.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського