Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційСоціально-трудові відносини: теорія та практика
Пошуковий запит: (<.>IJ=Ж74058<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and Labour Relations: theory and practice : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ: [б. в.], 2011. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2410-4752

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

соціально-трудова сфера: інституційні засади та механізми регулювання в умовах глобальних викликів, соціальна згуртованість як доктрина забезпечення стійкого розвитку соціально-трудової сфери в умовах глобалізації економіки, управління працею: соціокультурні домінанти, інноваційні форми та механізми, ринок праці в глобальній інформаційній економіці: соціальні орієнтири та інституціональні засади трансформації, управління знаннями: концепції, стратегії та пріоритети, компенсаційна політика в системі соціально-трудових відносин на мікрорівні, корпоративна культура в системі розвитку соціально-трудових відносин, розвиток трудового потенціалу: соціально-економічні пріоритети, демо-економічні процеси та моделі регулювання, соціальний діалог як інструмент узгодження інтересів та формування соціально-відповідальної поведінки, організація та нормування праці: сучасний стан та напрями удосконалення

Засновники:

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Рік заснування:

2011

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 17714-6564Р від 07.04.2011 р.

Реєстрація у ДАК України:

Наказ № 893 від 04.07.2013 р.

Спеціальність ДАК:

 • Економічні науки
 • Головний редактор:

  Колот А. М. (д-р екон. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Петюх В. М. (д-р екон. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Кицак Т. Г. (канд. екон. наук, доц.), Василик А. В. (канд. екон. наук, доц.)

  Редакційна рада:

  Власенко Н. С., Войчех С. (д-р філос. наук (Словаччина)), Герасименко О. О. (канд. екон. наук, доц.), Гнибіденко І. Ф. (д-р екон. наук, проф.), Грішнова О. А. (д-р екон. наук, проф.), Даниленко О. А. (канд. екон. наук, доц.), Данюк В. М. (канд. екон. наук, доц.), Жуковскі М. (д-р екон. наук, проф. (Польща)), Здіслав С. С. (д-р екон. наук, проф. (Польща)), Костишина Т. А. (д-р екон. наук, проф.), Лібанова Е. М. (акад. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук, проф.), Лісогор Л. С. (д-р екон. наук), Назарова Г. В. (д-р екон. наук, проф.), Новікова О. Ф. (д-р екон. наук, проф.), Петрова І. Л. (д-р екон. наук, проф.), Романюк М. Д. (д-р екон. наук, проф.), Савченко В. А. (д-р екон. наук, проф.), Садова У. Я. (д-р екон. наук, старш. наук. співроб.), Цимбалюк С. О. (канд. екон. наук, доц.), Червінська Л. П. (д-р екон. наук, проф.), Черенько Л. М. (канд. екон. наук), Шаульська Л. В. (д-р екон. наук, проф.), Щербаков О. І. (д-р екон. наук, проф.), Щетініна Л. В. (канд. екон. наук, доц.)

  Інтернет:

  Адресапросп. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680, Україна
  E-mail zbirnuk_stv@ukr.net
  Телефон(044)456-56-10; 067 810 75 09; 066 779 20 29
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського