До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЮХИМЕЦЬ Гліб Миколайович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/940072

 

ЮХИМЕЦЬ Гліб Миколайович


науковий співробітник


Інститут книгознавства. Відділ образотворчих мистецтв
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Yukhymets Hlib (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Теорія та історія українського та світового образотворчого мистецтва, українська станкова гравюра, художнє оздоблення українських стародруків XVII – XVIII ст., європейський гравірований портрет XVI – XIX ст., іконографія, бібліографія аркушевих образотворчих документів.
  Контактна інформація: +38(044) 234-95-11, ykhimets@nbuv.gov.ua
  Дати життя:7.05.1942 м. Коканд, Узбекистан
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1968Київський державний художній інститут, теорія та історія мистецтва
  Науковий ступінь:
  1983кандидат мистецтвознавства; тема дисертації: «Українське радянське мистецтво періоду 1941-1960 років»
  Вчені звання:
  1987доцент
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992 р.
  Професійна діяльність:
  1969–1987факультет історії та теоріії образотворчого мистецтва Київського державного художнього інституту: викладач, старший викладач, доцент, декан, завідувач кафедри
  1987–1992Інститут політології, доцент
  1992–2022відділ образотворчих мистецтв Інституту книгознавства, завідувач
  2022 – по т. ч.відділ образотворчих мистецтв Інституту книгознавства, науковий співробітник
  Відомості про викладацьку діяльність:
  1969–1987Київський державний художній інститут
  1992–1997Київський державний інститут культури, доцент
  2004–2008Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва, доцент
  2009–2012Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Київської організації Національної спілки художників України
  голова Художньої ради НБУВ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1984) Українська радянська тематична картина 1945-1980 рр. Основні тенденції розвитку: дис ... кандидата мистецтвознавства: 17.00.04. – Київ, 1984. – 222 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (1983) Українське радянське мистецтво 1941-1960 років. – Київ, 1983. – 159 c.
  4. Довідники, покажчики, каталоги
  5. (1997) Графіка Георгія Сергеєва з фондів НБУВ : Кат. кол. - Київ, 1997. – 33 c.
  6. (2000) Георгій Васильович Малаков (1928-1979) : каталог : альбом : (із фондів НБУВ) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд. Н. Ю. Белічко ; відп. ред. Г. М. Юхимець. – Київ, 2000. – 160 с.
  7. (2000) Опис аркушевих образотворчих документів Нац.б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – 65 с.
  8. (2000) Опис аркушевих образотворчих матеріалів. – Київ, 2000. – 64 с.
  9. (2002) Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1904-1923) : Бібліогр. покажч / НАН України. НБУВ; Редкол.: О. С. Онищенко (голова), П. Т. Тронько, Л. А. Дубровіна та ін. – Київ, 2002. – 196 с.
  10. (2014) Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII – XIX cт. у фондах НБУВ. – Київ, 2014. – 359 с.
  11. (2014) Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014 . Вип. 1 : Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; комп'ютер. технологія В. К. Лобузіна]. – Київ, 2014. – 421 с.
  12. (2016) Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014 . Вип. 2 : Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. – Київ, 2016. – 920 с.
  13. (2018) Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014 - 2018. Вип. 3 : Український друкований плакат 1986-1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. – Київ, 2018. – 460 с.
  14. Статті
  15. (1987) До проблеми використання образів та традицій народного мистецтва в сучасному українському станковому живописі // Мистецтво і життя: Збірник статей. – Київ, 1987. – С. 35-57.
  16. (1993) Вчасна реставрація або...небуття // Бібліотечний вісник. – Київ, 1993. – № 1-2. – С. 39-42.
  17. (1996) Дарунок київського графіка Георгія Сергєєва // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 2. – С. 36.
  18. (1996) Колекція офортів Льва Михайловича Жемчужникова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України // Рукописна та книжкова спадщина. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ, 1996. – Вип. 3. – С. 138-152.
  19. (1997) "Сонячна Україна" Геннадія Польового / Г. Юхимець. // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 5.
  20. (1997) Традиції української гравюри XVII - XVIII ст. у творах Володимира Іванова-Ахметова // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 2.
  21. (1998) Благодійна акція Миколи Стратілата // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 2. – С. 40-41.
  22. (1998) Проблеми іконографічного забезпечення української біографістики // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 403-408.
  23. (1998) Україніка в офортах Катерини Михальцевої (з фондів НБУВ) // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 169-172.
  24. (1999) Досвід біографічних та іконографічних досліджень Д. О. Ровинського // Українська біографістика. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 278-283.
  25. (2000) Науковий опис аркушевих образотворчих документів. Проблеми методики / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 5. – С. 273-279.
  26. (2001) Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 1. – С. 39-41.
  27. (2001) Проблеми каталогізації аркушевих образотворчих документів у контексті завдань створення українського бібліографічного репертуару // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип.6. – С. 295-303.
  28. (2002) Документальні ресурси спеціалізованих фондів: проблеми використання і обслуговування // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 1. – С. 19-22.
  29. (2002) Специфічні особливості бібліотечно-інформаційного обслуговування у відділі образотворчих мистецтв НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 237-249.
  30. (2003) Проблемы создания электронного каталога листовых изобразительных документов из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / И. И. Цинковская, Г. Н. Юхимец // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2003. – Вып. 2. – C. 194-208.
  31. (2004) Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / І. Цинковська, Г. Юхимець // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. – Київ, 2004. – Вип. 26. – С. 120-133.
  32. (2005) Мідні гравійовані дошки Адама Гочемського в зібранні Національної бібліотеки ім. В. Вернадського // Відлуння віків. – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-52.
  33. (2005) Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII-XIX cт. Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2005. – Вип. 10. – С. 184-199.
  34. (2006) Мідні гравіровані дошки з Адама та Йосипа Гочемських у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С.259-272.
  35. (2006) Мідьорити Йосипа Гочемського // Відлуння віків. – Київ, 2006. – №1. – С.61-64.
  36. (2008) Отдел изобразительных искусств: история, задачи и перспективы развития (к 90-летию НБУВ) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч. – Киев, 2008. – №6. – С.392-410.
  37. (2009) Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2009. – Вип. 13. – С. 103-126.
  38. (2010) Житійні сюжети в ілюстраціях Леонтія Тарасевича до Києво-Печерського патерика / І. Цинковська, Г. Юхимець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 539-555.
  39. (2010) Пересопницьке Євангеліє – шедевр мистецтва української книжності // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2010. – Вип. 14. – С. 7-15.
  40. (2010) Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база вітчизняної іконографії // Українська біографістика. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 306-333.
  41. (2011) Вагомий внесок в українське галузеве бібліографознавство // Бібліотечний вісник. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-57.
  42. (2011) Художнє оздоблення почаївських стародруків // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки: зб.наук. пр. – Київ, 2011. – С.62-94.
  43. (2012) Ілюстративна заставка в українських стародруках XVII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 9-42.
  44. (2013) Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 96-151.
  45. (2017) Ініціальні літери на сторінках українських стародруків XVII–XVIII ст. (зібрання відбитків друкарні Києво-Печерської лаври в фондах НБУВ) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 118-130.
  46. (2018) Гетьмани України на гравірованих портретах початку XIX ст. (іконографічний аспект дослідження) // Українська біографістика. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 162-176.
  47. (2019) Образ святого Миколая в українській гравюрі XVII – XVIII ст. / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2019. – Вип. 24. – C. 111-132 .
  48. (2020) Гравіровані портрети маршалів Франції першої половини ХІХ ст. із зібрання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Іконографічне дослідження / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2020. – Вип. 26. – С. 116 -138.
  49. (2020) Образ Св. Великомучениці Варвари в українській графіці XVII–XVIII ст. / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 124-147.
  50. Науково-методичні матеріали
  51. (2004) Історія зарубіжного мистецтва. Розділ "Образотворче мистецтво доби Відродження" : Методичні рекомендації. ДАКККіМ. – Київ, 2004. – 65 c.
  52. (2005) Історія зарубіжного мистецтва. Образотворче мистецтво доби Відродження : робоча прогр. для студ. спец. 7.020208 "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво" спеціалізації "Мистецтвознавець-експерт" / Держ. акад. кер. кадрів і мистец. ; [уклад. Юхимець Г. М.]. – Київ, 2005. – 50 с.
  53. (2006) Дипломна робота : Метод. рек. до написання, оформ. та захисту для студ. спец. 6.020205 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” спеціалізації “Мистецтвознавець-експерт” Навч.-метод. вид. ДАКККіМ. – Київ, 2006. – 35 c.
  54. (2007) Вступ до мистецтвознавства: Робоча програма для студентів спеціальності 7.020205 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” спеціалізації “Мистецтвознавець-експерт” : Навчально-методичне видання ДАКККіМ. – Київ, 2007. – 51 c.
  55. Науково-популярні публікації
  56. (2000) Світовид Володимира Підгори // Українська культура. – Київ, 2000. – №7-8. – С.34.
  57. (2004) Поэтическая исповедь великого мастера: о творчестве Сандро Боттичелли // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №3. – С.24-31.
  58. (2004) Василий Васильевич Кандинский // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №7. – С. 34-37.
  59. (2004) Великий зачинатель Северного Возрождения: о творчестве Яна Ван Эйка // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №4. – С. 40-45.
  60. (2004) Дюрер А. // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №5. – С. 34-39.
  61. (2004) Искусство пастели // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №4. – С.72-77.
  62. (2004) Коллекционерам об искусстве рисунка // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №2. – С.64-73.
  63. (2004) Леон Батиста Альберти: 600 лет со дня рождения // Аристократ. История. Культура. Цивилизация – Київ, 2004. – №2. – С. 30-42.
  64. (2004) Мейсенский фарфор: подлинники и подделки // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №1. – С.82-86.
  65. (2004) О беспредметной живописи // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №7. – С. 55-63.
  66. (2004) Об искусстве печатной графики // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №3. – С.60-69.
  67. (2004) Питер Брейгель Старший // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №1. – С.56-61.
  68. (2004) Питер Пауль Рубенс – монарх живописцев // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – №6. – С.30-39.
  69. (2005) Первый шедевр Микеланджело // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – №3. – С. 34-35.
  70. (2005) Санта Мария дель Фьоре // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – №2. – С.34-50.
  71. (2005) Титан опередивший время: [Леонардо да Винчи] // Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – №1. – С. 31-41.
  72. Підручники та посібники
  73. (2004) Історія зарубіжного мистецтва. Образотворче мистецтво доби Відродження / Держ. Акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2004. – 64 с.
  74. (2007) Вступ до мистецтвознавства. Держ. Акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2007. – 51 с.
  75. Енциклопедичні статті
  76. (2001) Іван Їжакевич // Видатні діячі минулих століть. – Київ, 2001.– С.222- 223.
  77. (2001) Іван Їжакевич // Золота книга української еліти. – Київ, 2001. – Т.1. – С.564-565.
  78. (2001) Адальберт Ерделі // Золота книга української еліти. – Київ, 2001 – Т.1. – С.522-523.
  79. (2001) Микола Ге // Видатні діячі минулих століть. – Київ, 2001.– С. 128-129.
  80. (2001) Микола Ге // Золота книга української еліти. – Київ, 2001. – Т.1.– С.416-417.
  81. (2001) Платон Білецький // Золота книга української еліти. – Київ, 2001. – Т.1.– С.304-305.
  82. (2002) Іван Айвазовський // Народжені Україною у 2 томах. – Київ, 2002. – Т.1 – С. 50-51.
  83. (2002) Адальберт Ерделі // Народжені Україною у 2 томах. – Київ, 2002. – Т.1. – С.598-599.
  84. (2002) Антон Лосенко // Народжені Україною у 2 томах. – Київ, 2002. – Т.2. – С.78-79.
  85. (2002) Архип Куїнджі // Народжені Україною у 2 томах. – Київ, 2002. – Т.1. – С. 848-849.
  86. (2002) Володимир Симоненко // Народжені Україною у 2 томах. – Київ, 2002. – Т.2. – С.488-489.
  87. (2002) Григорій Світлицький // Народжені Україною у 2 томах. – Київ, 2002. – Т.2. – С. 466-467.
  88. (2002) Дмитро Левицький // Народжені Україною у 2 томах. – Київ, 2002. – Т.2. – С.28-29.
  89. (2002) Михайло Врубель // Народжені Україною у 2 томах. – Київ, 2002. – Т.1. – С. 384-385.
  90. (2007) Депутатова Парасковія Пилипівна // Енциклопедія сучасної України, – Київ, 2007. – Т. 7 : Ґ — Ді. – С.405.
  91. (2013) Киянченко Георгій Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013 .Т. 13 : Киї — Кок. – С.129-130.
  92. (2013) Киянченко Дмитро Георгійович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013 .Т. 13 : Киї — Кок. – С.130.
  93. (2014) Кохан Кузьма Федорович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15 : Кот — Куз. – С.47-48.
  94. (2014) Кохан Ярослав Олексійович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15 : Кот — Куз. – С. 48.
  95. Тези наукових доповідей
  96. (1998) Медные гравировальные доски 17 – 19 столетий в фондах зала эстампов и репродукций ЦНБ им. В. И. Вернадского АН Украины // Библиотека – Информация – Наука. Тезиси докладов и сообщений республиканской научной конференции. 8-10 октября 1991 г. Киев. – 1991. – Ч. 2. – С. 66-67.
  97. (2002) Создание Национального центра електронной визуальной информации Украины – актуальная задача в новых условиях развития информационного общества // Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA. – Київ, 2002. – С. 125-131.
  98. (2003) Проблемы создания электронного каталога листовых изобразительных документов из фондов НБУВ // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теор. сб. – Вып. 2 / Междунар. ассоц. акад. наук. Совет дир. науч. б-к и информ. центров. - Киев, 2003. – 194 – 208 c.
  99. (2004) Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни у фондах НБУВ // ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події»: Збірник доповідей і повідомлень. – К.-Хмельницький, 2004. – Т. 2. – С. 265-274.
  100. (2006) Глорифікація образу державної та культурно-релігійної еліти в українській гравюрі кінця XVII - початку XVIII ст. (на матеріалах колекції мідних гравійованих дощок НБУВ) // Матеріали наук.-практ. конф. «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII - початку XVIII століття”. – Ніжин, 2006. – С. 206-211.
  101. (2011) Мініатюри Пересопницького Євангелія: іконографічний аспект зображення євангелістів // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури: матеріали Всеукр. міждисциплінарної наук. конф., прсвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія. Ізяслав – Острог, 2011. С.89-99.
  102. (2016) Відбитки з дощок-кліше XVII століття друкарні Києво-Печерської лаври. Бібліотека. Наука. Комуніка¬ція : формування національ¬ного інформаційного просто¬ру : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 205-211.
  103. (2018) Тома де Льо – майстер гравірувального портрета: іконографічний аспект дослідження гравюр із зібрання НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя НБУВ: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6 – 8 листоп. .2018 р.). – Київ, 2018. С.223-226.
  104. (2019) Іконографічні дослідження як інструмент атрибуції гравірованих портретів XVI – XVIII cт. зібрання НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8 – 10 жовтня 2019 р.). – Київ, 2019. – Т.1. – С.257-261.
  105. Рецензії
  106. (2008) Забуті художники, повернуті імена: [рецензія] // Cумська старовина. – Суми, 2008. – №25. – С. 232. Рец. На кн.: Побожій С. Забуті художники і Сумщина: монографія.
  107. (2009) Забуті імена з мистецької провінції // Образотворче мистецтво. – Київ, 2009. – №2. – С.152.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського