До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЮХИМЕЦЬ Гліб Миколайович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/940072

 

ЮХИМЕЦЬ Гліб Миколайович


завідувач відділу


Інститут книгознавства . Відділ образотворчих мистецтв .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: історія образотворчого мистецтва: Україна. Епоха Відродження.
Контактна інформація: +38(044) 234-95-11
Дати життя:7.05.1942, м. Коканд, Узбекистан
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1969Київський державний художній інститут
Науковий ступінь:
1983кандидат мистецтвознавства; тема дисертації: Українське радянське мистецтво періоду 1941-1960 років
Вчені звання:
доцент
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992
Професійна діяльність:
1969-1987Київський державний художній інститут, викладач, декан.
1987-1992викладацька, наукова та творча робота
Відомості про викладацьку діяльність:
1969-1987Київський державний художній інститут
Додаткові посади та обов`язки:
входить до складу Спілки хідожників України
голова Художньої ради НБУВ
член складу Редакційно-художньої ради з питань видання поштових марок, маркованих конвертів та карток в Україні
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1984) Українська радянська тематична картина 1945-1980 рр. Основні тенденції розвитку: дис ... кандидата мистецтвознавства: 17.00.04. - Київ, 1984. - 222 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (1983) Українське радянське мистецтво 1941-1960 років. - К. :Мистецтво, 1983. – 159 c.
 4. (2000) Опис аркушевих образотворчих документів / Редкол.: Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко (голова) та ін. - К. :НБУВ, 2000. – 71 c.
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (1997) Графіка Георгія Сергеєва з фондів НБУВ : Кат. кол. - К., 1997. – 33 c.
 7. (2000) Георгій Васильович Малаков (1928-1979) [Текст] : каталог : альбом : (із фондів НБУВ) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд. Н. Ю. Белічко ; відп. ред. Г. М. Юхимець. - К. : НБУВ, 2000. - 160 с.
 8. (2002) Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1904-1923) : Бібліогр. покажч / НАН України. НБУВ; Редкол.: О. С. Онищенко (голова), П. Т. Тронько, Л. А. Дубровіна та ін. - К. :НБУВ, 2002. – 196 с.: іл. c.
 9. (2014) Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : [каталог] / Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Гліб Юхимець ; [редкол. : О. Онищенко (голова) та ін ; авт. передм., наук. консультант Д. Степовик ; авт. вступ. ст. : І. Цинковська, Г. Юхимець] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2014. - 356 с.
 10. (2014) Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014 . - ISBN 978-966-02-7147-0 (загальний). Вип. 1 : Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; комп'ютер. технологія В. К. Лобузіна]. - 2014. - 421 с.
 11. (2016) Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014 . - ISBN 978-966-02-7147-0 (загальний). Вип. 2 : Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - 2016. - 920 с.
 12. (2018) Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014 - 2018. - ISBN 978-966-02-7147-0 (загальний). Вип. 3 : Український друкований плакат 1986-1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - 2018. - 460 с. .
 13. Статті
 14. (1987) До проблеми використання образів та традицій народного мистецтва в сучасному українському станковому живописі // Мистецтво і життя: Збірник статей. - К. :Мистецтво, 1987. – С. 35 – 57.
 15. (1993) Вчасна реставрація або...небуття / Г. М. Юхимець // Бібліотечний вісник. - 1993. - № 1-2. - С. 39-42. .
 16. (1996) Дарунок київського графіка Георгія Сергєєва / Г. Юхимець // Бібліотечний вісник. - 1996. - № 2. - С. 36..
 17. (1996) Колекція офортів Льва Михайловича Жемчужникова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України // Рукописна та книжкова спадщина. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 1996. - Вип. 3. – С. 138-152.
 18. (1997) "Сонячна Україна" Геннадія Польового / Г. Юхимець. // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 5. .
 19. (1997) Традиції української гравюри XVII - XVIII ст. у творах Володимира Іванова-Ахметова [Електронний ресурс] / Г. Юхимець. // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 2. .
 20. (1998) Благодійна акція Миколи Стратілата [Електронний ресурс] / Г. Юхимець // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 2. - С. 40-41..
 21. (1998) Проблеми іконографічного забезпечення української біографістики // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. - К., 1998. - Вип. 1. – С. 403-408.
 22. (1998) Україніка в офортах Катерини Михальцевої (з фондів НБУВ) / Г. М. Юхимець // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ. - 1998. - Вип. 1. - С. 169-172.
 23. (1999) Досвід біографічних та іконографічних досліджень Д. О. Ровинського [Електронний ресурс] / Г. М. Юхимець // Українська біографістика. - 1999. - Вип. 2. - С. 278-283..
 24. (2000) Науковий опис аркушевих образотворчих документів. Проблеми методики / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2000. - Вип. 5. - С. 273-279. .
 25. (2001) Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" [Електронний ресурс] / Г. Юхимець // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 1. - С. 39-41. .
 26. (2001) Проблеми каталогізації аркушевих образотворчих документів у контексті завдань створення українського бібліографічного репертуару // Наукові праці НБУВ. - К., 2001. - Вип.6. – С. 295-303.
 27. (2002) Документальні ресурси спеціалізованих фондів: проблеми використання і обслуговування [Електронний ресурс] / Г. Юхимець // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 1. - С. 19-22..
 28. (2002) Специфічні особливості бібліотечно-інформаційного обслуговування у відділі образотворчих мистецтв НБУВ // Наук. праці НБУВ. - К., 2002. - Вип. 9. – С. 237 – 249.
 29. (2003) Проблемы создания электронного каталога листовых изобразительных документов из фондов НБУВ // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теор. сб. – Вып. 2 / Междунар. ассоц. акад. наук. Совет дир. науч. б-к и информ. центров. - К., 2003. – 194-208 c.
 30. (2004) Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / І. Цинковська, Г. Юхимець // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. - 2004. - Вип. 26. - С. 120-133.
 31. (2005) Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII-XIX cт. Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. - К. :НБУВ, 2005. - Вип. 10. – С. 184–199.
 32. (2006) Мідні гравіровані дошки Адама та Йосипа Гочемських у фондах НБУВ / І. Цинковська, Г. Юхимець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2006. - Вип. 16. - С. 259-272. .
 33. (2009) Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ [Електронний ресурс] / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С. 103–126. .
 34. (2010) Пересопницьке євангеліє - шедевр мистецтва української рукописної книжності [Електронний ресурс] / Г. М. Юхимець. // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2010. - Вип. 14..
 35. (2010) Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база вітчизняної іконографії [Електронний ресурс] / Т. А. Галькевич, І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець // Українська біографістика. - 2010. - Вип. 7. - С. 306-333..
 36. (2011) Вагомий внесок в українське галузеве бібліографознавство [Електронний ресурс] / Г. Юхимець // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 56-57. .
 37. (2012) Ілюстративна заставка в українських стародруках XVII ст. / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2012. - Вип. 16. - С. 9-42.
 38. (2013) Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості [Електронний ресурс] / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 96-151..
 39. (2017) Ініціальні літери на сторінках українських стародруків XVII–XVIII ст. (зібрання відбитків друкарні Києво-Печерської лаври в фондах НБУВ) [Електронний ресурс] / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 118-130..
 40. (2018) Гетьмани України на гравірованих портретах початку XIX ст. (іконографічний аспект дослідження) [Електронний ресурс] / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Українська біографістика. - 2018. - Вип. 16. - С. 162–176. .
 41. Науково-методичні матеріали
 42. (2004) Історія зарубіжного мистецтва. Розділ "Образотворче мистецтво доби Відродження" : Методичні рекомендації. - К. :ДАКККіМ, 2004. – 65 c.
 43. (2005) Історія зарубіжного мистецтва. Образотворче мистецтво доби Відродження [Текст] : робоча прогр. для студ. спец. 7.020208 "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво" спеціалізації "Мистецтвознавець-експерт" / Держ. акад. кер. кадрів і мистец. ; [уклад. Юхимець Г. М.]. - К. : ДАКККіМ, 2005. - 50 с. .
 44. (2006) Дипломна робота : Метод. рек. до написання, оформ. та захисту для студ. спец. 6.020205 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” спеціалізації “Мистецтвознавець-експерт” Навч.-метод. вид. - К. :ДАКККіМ, 2006. – 35 c.
 45. (2007) Вступ до мистецтвознавства: Робоча програма для студентів спеціальності 7.020205 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” спеціалізації “Мистецтвознавець-експерт” : Навчально-методичне видання. - К. :ДАКККіМ, 2007. – 51 c.
 46. Тези наукових доповідей
 47. (2002) Создание Национального центра електронной визуальной информации Украины – актуальная задача в новых условиях развития информационного общества // Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA. - К., 2002. – С. 125 – 131.
 48. (2004) Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни у фондах НБУВ // ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події»: Збірник доповідей і повідомлень. - К.-Хмельницький, 2004. - Т. 2. – С. 265-274.
 49. (2006) Глорифікація образу державної та культурно-релігійної еліти в українській гравюрі кінця XVII - початку XVIII ст. (на матеріалах колекції мідних гравійованих дощок НБУВ) // Матеріали наук.-практ. конф. «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII - початку XVIII століття”. - Ніжин :ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. – С. 206-211.


©   Гліб Юхимец, 2008 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського