До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛОЩИНСЬКА Наталія Василівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/933591

 

ЛОЩИНСЬКА Наталія Василівна


старший науковий співробітник


Інститут інформаційних технологій. Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Loshchynska Nataliia (eng)
 • Лощинская Наталия (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Українське літературознавство; мовознавство; література поч. ХХ ст.
  Дати життя:27.12.1965
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1990Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка
  Науковий ступінь:
  1999кандидат філологічних наук ; тема дисертації: «Журнал "Червоний шлях" та літературний процес 20-30-х рр. в Україні»
  Вчені звання:
  2005доцент
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2018 р.
  Професійна діяльність:
  з 2018молодший науковий співробітник НБУВ
  старший науковий співробітник
  Відомості про викладацьку діяльність:
  1990–2018Національна академія внутрішніх справ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1998) Журнал "Червоний шлях" та літературний процес 20-30-х рр. в Україні [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Лощинська Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1998. - 173 л. - Бібліогр.: л. 162-173.
  2. Довідники, покажчики, каталоги
  3. (2000) Микола Григорович Жулинський: бібліографічний покажчик / Укладач Н. Лощинська. – К.: Національна парламентська бібліотека , 2000. – 64 с.
  4. (2003) Журнал "Червоний шлях" (1923-1936): систематичний покажчик змісту.
  5. (2006) Журнал "Радянська література": систематичний покажчик змісту (1933-1945).
  6. Статті
  7. Популярні онлайн-бібліотеки // Вісник книжкової палати. 2020. № 2. С. 28-33. (0,6 др. арк.).
  8. (1997) Словотвірна структура прізвищ Східного Поділля середини XVII ст./Наталія Лощинська // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1997. – С. 267–272.
  9. (1997) Червоний шлях української літератури /Наталія Лощинська // Українська мова та література. – 1997. – № 33. – С. 1–2.
  10. (1998) .«Червоний шлях»: проблеми міста й села./Наталія Лощинська // Слово й час. – 1998. – № 11. – С. 95–99.
  11. (1998) «Червоний шлях» і літературний процес 20–30 рр./ Наталія Лощинська // Всесвіт. – 1988. – № 11. – С. 137–140.
  12. (1998) Із забутих імен 20-х: поет Микола Сайко / Наталія Лощинська // Вітчизна. – 1998. – № 11. – С. 131–166.
  13. (1999) «Червоний шлях» і неокласики / Наталія Лощинська // Березіль. – 1999. – № ¾. – С. 178–182.
  14. (1999) Дискусія 20–30 рр. про форму і зміст за матеріалами журналу «Червоний шлях» /Наталія Лощинська // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 79–81.
  15. (1999) Зашморг, або доля поета ( невідомі сторінки біографії М. Сайка ) / Наталія Лощинська // Філологічні студії. – 1999. – № 1. – С. 28–38.
  16. (1999) Співучий штихель Василя Перевальського / Наталія Лощинська// Слово і час. – 1999. – № 10. – С. 81–84.
  17. (2000) . Радість наближення до літератури / Наталія Лощинська // Знамениті дати: календар – 2000. – К.: Національна парламентська бібліотека, 2000. – С. 178–180.
  18. (2000) Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х рр. ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь / Наталія Лощинська // Літературознавчі обрії: праці молодих учених України. – К.: Інститут літератури НАНУ, 2000. – С. 85–91.
  19. (2001) . Яновський Юрій // Золота книга української еліти: Інформаційно-іміджевий альманах у 6-ти т. /Гол. ред. О.Онопрієнко. – К.:Євроімідж, 2001. – Т.2 – С. 572.
  20. (2001) Косинка Григорій // Золота книга української еліти: інформаційно-іміджевий альманах у 6-ти т./ Гол. ред. О. Онопрієнко. – К.: Євроімідж, 2001. – Т. 2. – С. 68.
  21. (2001) Плужник Євген // Золота книга української еліти: інформаційно-іміджевий альманах у 6-ти т. / Гол. ред. О. Онопрієнко. – К.: Євроімідж, 2001. -Т. 2. – С. 306.
  22. (2001) Хвильовий Микола // Золота книга української еліти: інформаційно-іміджевий альманах у 6-ти т. /Гол. ред. О. Онопрієнко.- К.: Євроімідж, 2001. –Т.2. – С. 506.
  23. (2002) Другорядні письменники: тло для корифеїв чи основа літпроцесу? // Слово і час. - 2002. - № 6. - С. 27-29.
  24. (2002) Косинка Григорій // Народжені Україною: меморіальний альманах у 2-х т./ Гол.ред. О.Онопрієнко. – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 1. – С. 794.
  25. (2002) Микола Хвильовий // Народжені Україною: меморіальний альманах у 2 т. / гол. ред. О. Онопрієнко. - К.: Євроімідж, 2002. - Т. 2. - С. 664.
  26. (2002) Плужник Євген // Народжені Україною: меморіальний альманах у 2-х т./ Гол.ред. О.Онопрієнко. – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 2. – С. 344.
  27. (2002) Устиянович Микола // Народжені Україною: меморіальний альманах у 2-х т. / гол. ред. О. Онопрієнко. - К.: Євроімідж, 2002. - Т. 2. - С. 698.
  28. (2002) Яновський Юрій // Народжені Україною: меморіальний альманах у 2 т. / гол. ред. О. Онопрієнко. - К.: Євроімідж, 2002. - Т. 2. - С. 806.
  29. (2015) Спільне і відмінне в юридичних штампах і кліше // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції. - К.: НАВС, 2015. - С. 73-77.
  30. (2017) Перші спроби творення юридичних кліше в українських законодавчих актах 20-х рр. ХХ ст. // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови. - К.: НАВС, 2017. - С. 103-107.
  31. (2019) "Червоний шлях": журнальні публікації як джерело вивчення літературного відродження 20-х рр. в Україні / Н. Лощинська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 54. – C. 101–112.
  32. (2019) . Особливості творення козацьких антропонімів // Дивослово. – 2019. - № 11. – С. 35-39..
  33. (2019) Біографістика в електронній бібліотеці "Україніка" (спроба класифікації) / Н. Лощинська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 56. – C. 404-415.
  34. (2019) Біографістика в електронній бібліотеці «Україніка» // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали міжнародної наукової конференції. Онлайн-версія.
  35. (2019) Життя та літературно-критична діяльність Миколи Жулинського // Вісник Книжкової палати. – 2019. - № 5. – С. 43-46..
  36. (2019) Электронная библиотека "Украиника": портал знаний национальной библиотеки / Лобузина Е., Переесиенко И., Лощинская Н. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2019. – Вып. 17. – C. 50-64..
  37. (2020) . Редакційна політика у формуванні журналу «Червоний шлях» // Рукописні і книжкова спадщина України. 2020. № 26. С. 302-310.
  38. (2020) Літературознавча славістика на сторінках журналу "Червоний шлях" / Н. Лощинська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 59. - С. 203-216. .
  39. (2020) Літературознавча славістика на сторінках журналу «Червоний шлях» // Наукові праці НБУВ. № 59. С. 135-145.
  40. (2020) Популярні онлайн-бібліотеки з україномовним контентом / Н. Лощинська // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 2. - С. 28-33.
  41. (2020) Редакційна політика журналу "Червоний шлях" (за матеріалами відділу періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. В. Лощинська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2020. - Вип. 26. - С. 302-310..
  42. (2021) Україномовні е-бібліотеки в сучасному Інтернет-просторі / Н. Лощинська // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 1. - С. 3-12..
  43. Енциклопедичні статті
  44. (2001) Яновський Юрій // Видатні діячі України минулих століть: меморіальний альманах /Гол. ред. О. Шокало. – К.: Євроімідж, 2001. – С. 610.
  45. (2012) Гром'як Р. Т. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. - Т. 2. - С. 45.
  46. (2012) Дніпровський І. Д. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. - Т. 2. - С. 375.
  47. (2012) Затуливітер В. І. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. - Т. 2. - С. 98.
  48. (2013) Канівець В. В. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 3. - С. 345.
  49. (2013) Коротич В. О. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 3. - С. 56.
  50. (2013) Кремінь Д. Д. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 3. - С. 77.
  51. (2013) Лев В. М. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 3. - С. 145.
  52. (2013) Луків М. В. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 3. - С. 199.
  53. (2013) Луценко Д. О. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 3. - С. 230.
  54. (2013) Масенко Т. Г. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 4. - С. 108.
  55. (2013) Міщенко Д. О. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 4. - С. 285.
  56. (2013) Нагнибіда М. Л. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 4. - С. 407.
  57. (2013) Негода М. Т. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 4. - С. 509.
  58. (2013) Нехода І. І. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 4. - С. 545.
  59. (2013) Нечерда Б. А. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 4. - С. 546.
  60. (2013) Осадчук П. І. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 4. - С. 720.
  61. (2013) Павличко Д. В. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - Т. 4. - С. 751.
  62. (2015) Перебийніс П. М. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015- Т. 5. - С. 39..
  63. (2015) Підсуха О. М. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 5. - С. 130.
  64. (2015) Світличний І. О. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 5. - С. 673.
  65. (2015) Сингаївський М. Д. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 5. - С. 761.
  66. (2015) Суходольський В. О. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 5. - С. 1020.
  67. (2015) Тарновський М. М. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 6. - С. 45.
  68. (2015) Темницький В. М. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 6. - С. 235.
  69. (2015) Терещенко М. І. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 6. - С. 238.
  70. (2015) Ткаченко О. Д. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 6. - С. 266.
  71. (2015) Трипільський А. В. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 6. - С. 300.
  72. (2015) Турчинська А. Ф. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 6. - С. 336.
  73. (2015) Шаповал М. Т. // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - Т. 6. - С. 826.
  74. Тези наукових доповідей
  75. (1999) Історія створення та місце часопису «Червоний шлях» в контексті національного відродження 20–30 років ХХ століття в Україні / Наталія Лощинська // Наукові читання – 1998: щорічна конференція молодих учених України ( 2 квітня 1999 року). – К: Ін-т л-ри НАНУ. - 1999. – С. 144–151.
  76. (2007) Активізація вживання іншомовної лексики // Тези доповідей ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції з проблем розвитку державної мови. - К.: КНУВС, 2007. - С. 33-34.
  77. (2008) Семантика твірної основи українських прізвищ в універсалах Богдана Хмельницького // Тези доповідей IV Мыжвузывськоъ науково-практичноъ конференцыъ з проблем розвитку державної мови. - К.: КНУВС, 2008. - С. 54.
  78. (2009) Офіційно-юридична термінологія в універсалах Богдана Хмельницького // Тези доповідей V Міжвузівської науково-практичної конференції з проблем розвитку державної мови. - К.: КНУВС, 2009. - С. 34.
  79. (2012) Правила і винятки з ділового спілкування // Тези доповідей VI Міжвузівської науково-практичної конференції "Мова і право". - К.: НАВС, 2012. - С. 23-24.
  80. (2014) Етикетні норми спілкування у правоохоронній діяльності // Тези доповідей Х Міжвузівської науково-практичної конференції "Мова і право". - К.: НАВС, 2014. - С. 28-34.
  81. (2019) Козацький реєстр 1649 року як джерело вивчення козацьких антропонімів // Матеріали XV наук. конф. «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи». - К., 2019. – С. 131-135.
  82. (2019) Літературна славістика на сторінках журналу «Червоний шлях» // Міжнар. наук. конф. «Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку». – К., 2019. – С. 54-55.
  83. (2020) Електронний профіль академіка М. Г. Жулинського в ресурсах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  84. (2020) Електронні освітні ресурси у підвищенні правової грамотності студентів // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листопада, 2020) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 115-117 .


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського