До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/711795

 

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна


провідний науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства. Відділ теорії та історії бібліотечної справи
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Hranchak Tetiana (eng)
 • Гранчак Татьяна Юрьевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія і теорія бібліотечної справи, інноваційні технології в бібліотечному сервісі, медіаграмотність і критичне мислення, участь бібліотек у реалізації політики пам'яті, політичній комунікації, інформаційно-аналітична діяльність бібліотек, бібліотечна освіта, тенденції розвитку бібліотекознавства, підтримка бібліотеками наукової діяльності і культури академічної доброчесності.
  Дати життя:10.02.1969
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1991 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія
  1996аспірантура Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
  Науковий ступінь:
  2000кандидат історичних наук; тема дисертації: «Українське національне відродження другої половини XIX- початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського»
  2012доктор наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Бібліотека в системі політичної комунікації»
  Вчені звання:
  2014старший науковий співробітник
  2020професор
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2002 р.
  Професійна діяльність:
  2003–2016Відділ політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, завідувач
  2016–Відділ політологічного аналізу, старший науковий співробітник
  Відділ теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства, провідний науковий співробітник
  Відомості про викладацьку діяльність:
  2006–2010Київський славістичний університет
  2013 – по т. ч. Київський національний університет культури і мистецтв
  Наукове керівництво:
  2013аспірантЧуприна Л. А.«Оперативна інтернет-інформація як чинник розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек України (кінець XX – початок XXI ст.)»
  2013аспірантБондаренко В. І.«Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»
  2019аспірантПотіха А. Л«Засоби масової комунікації політичних партій в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України (1990 – 2010-ті рр.)»
  Додаткові посади та обов`язки:
  член редакційної колегії журналу «Бібліотечний вісник»
  член редакційної колегій фахового видання України «Вісник Харківської державної академії культури»
  член спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій) Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та Д 64.807.02 у Харківській державній академії культури.
  член експертної групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019 № 524)
  2019–2021експерт Українського культурного фонду
  2018 – по т. ч.член Президії ВГО "Українська бібліотечна асоціація"
  Відзнаки та нагороди:
  2006Почесна грамота Президії НАН України та Центрального комітету профспілок
  2012Подяка Президії НАН України
  2014Відзнака НАН України «За професійні здобутки»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2000) Українське національне відродження другої половини XIX- початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Гранчак Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2000. - 16 с.
  2. (2000) Українське національне відродження другої половини XIX- початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Гранчак Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2000. - 257 арк.
  3. (2012) Бібліотека в системі політичної комунікації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Гранчак Тетяна Юріївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 35 с.
  4. Монографії, брошури
  5. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2012. 202 c., С. 254, 111-133.
  6. (2012) Інформаційно-комунікативний чинник оптимізації взаємодії між владою і громадянським суспільством у процесі суспільних трансформацій //Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 254 с. – С. 111 – 133.
  7. (2012) Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 481 с.
  8. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2012. - 245 с. (співавт.).
  9. (2013) Соціальні медіа як віртуальна соціальна лабораторія // Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ,2013. – 250 c. – С. 78 – 123.
  10. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 248 с. (співавт.).
  11. (2014) Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико – комунікаційний аспект : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 184 с.
  12. (2016) Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст] : [монографія] / [В. Бондаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 323 с.
  13. (2016) Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та преспективи [Текст] : монографія / Вікторія Бондаренко ; [наук. ред. Т. Гранчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 273 с.
  14. Довідники, покажчики, каталоги
  15. (2018) Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв [Текст] : антологія / [Бабич В. С. та ін. ; уклад. В. М. Медведєва ; редкол.: М. М. Поплавський та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 673 с.
  16. Статті
  17. (2002) Бібліотекар як організатор і технолог інформаційної індустрії / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – C. 9-13.
  18. (2003) Бібліотечно-інформаційні інновації: ідеї, реалії, перспективи / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 6. – C. 9-13.
  19. (2004) Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 6. – C. 13-17.
  20. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Т. Гранчак, В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – C. 14-17.
  21. (2006) Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – C. 7-10.
  22. (2007) Інформаційно-аналітичні ресурси наукової бібліотеки / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 6. – C. 23-27.
  23. (2008) Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 6. – C. 15-19.
  24. (2009) Інформаційно-аналітичний супровід управлінських рішень з реалізації державної етнонаціональної політики / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 139-155.
  25. (2009) Інформаційно-аналітичні структури бібліотеки як інструмент творення, систематизації та введення в суспільний обіг наукових знань / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – C. 15-19.
  26. (2009) Дистантні форми використання інформаційних ресурсів бібліотеки як фактор демократизації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 233-245.
  27. (2009) Ефективність використання інформації у забезпеченні впровадження моделі сталого розвитку / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 87-93.
  28. (2009) Исследование этносоциальных процессов как направление информационно-аналитической деятельности / Т. Ю. Гранчак // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2009. – вып. 7. – C. 79-92.
  29. (2010) Информационно-аналитические структуры библиотек как элемент системы политической коммуникации: роль, задачи, продукты / Т. Ю. Гранчак // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2010. – вып. 8. – C. 177-190.
  30. (2010) Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 29-44.
  31. (2010) Сучасна бібліотека в системі соціальних комунікацій / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – C. 55-58.
  32. (2011) Библиотека как компонент системы политической коммуникации / Т. Ю. Гранчак // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – вып. 9. – C. 147-158.
  33. (2011) Бібліотеки в системі політичної комунікації: тенденції розвитку та завдання / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 30. – C. 7-24.
  34. (2011) Бібліотеки як суспільні центри управління сучасними інформаційними потоками / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – C. 48-51.
  35. (2011) Взаємодія бібліотек із владними структурами у сфері політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 36-55.
  36. (2012) Бібліотека в політичній комунікації / Т. Ю. Гранчак // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – C. 67-72.
  37. (2012) Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – C. 55-57.
  38. (2012) Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – C. 20-26.
  39. (2012) Формування бібліотечної традиції в системі політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – C. 179-189 .
  40. (2013) Національні бібліотеки як комунікаційні інституції політики національної пам’яті в умовах поширення електронних технологій / Т. Ю. Гранчак // Національна та історична пам’ять. – 2013. – Вип. 8. – C. 124-132.
  41. (2013) Становлення бібліотеки як суб'єкта політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 38-55.
  42. (2014) "Стратегічний" погляд на майбутнє бібліотечного розвитку / Т. Гранчак // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 6. – C. 14 .
  43. (2014) Тарас Шевченко у соціокультурних вимірах Майдану / Т. Ю. Гранчак // Українська біографістика. – 2014. – Вип. 11. – C. 233-246 .
  44. (2014) Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 26-42.
  45. (2015) Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – C. 41-42.
  46. (2015) Міжкультурна комунікація як напрям діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – C. 46-52.
  47. (2015) Науково-дослідна діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у розвитку національного інформаційного суверенітету / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 39-53.
  48. (2015) Соціокультурний дискурс російських національних бібліотек як джерело визначення пріоритетних маркерів національної пам’яті / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – C. 14-22.
  49. (2015) Україна і Друга світова війна: підходи до осмислення і представлення в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – C. 22-27.
  50. (2016) Інформаційно-аналітичні структури як суб'єкти національної інформаційної політики / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 24-46.
  51. (2016) Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 35-37.
  52. (2016) Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 1. – C. 18-29.
  53. (2017) Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі / В. Загуменна, Т. Гранчак // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 6. – C. 45-47.
  54. (2017) Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – C. 165-18.
  55. (2017) Наукова бібліотека в соціокомунікаційних процесах сучасності / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 46-47.
  56. (2018) Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність / Т. Гранчак // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 3. – C. 40-43.
  57. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації управління знаннями / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – C. 3-10.
  58. (2018) Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 49-50.
  59. (2019) Ігрові технології як інноваційний інструмент формування бібліотечно-інформаційного середовища управління знаннями / Т. Ю. Гранчак // Наука та інновації. – 2019. – Т. 15, № 2. – C. 91-104.
  60. (2019) Інтернет-маркетинг у діяльності бібліотек України / Т. Гранчак, Т. Скітер // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2019. – Вип. 4. – C. 36-55.
  61. (2019) Інформаційно-комунікаційні технології дистанційної бібліотечної освіти в Україні: комплексність і варіативність / Т. Ю. Гранчак // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2019. - Т. 73, № 5. - С. 219-235.
  62. (2019) Академічний плагіат в Україні в умовах культурного транзиту. Міждисциплінарні дослідження складних систем. 2019. № 15. С. 107-127.
  63. (2019) Орієнтири розвитку бібліотек у середовищі покоління Z / Т. Гранчак // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2019. – Вип. 3. – C. 20-35.
  64. (2019) Перспективы развития библиотек в русле трансформационных процессов современности / Гранчак Т. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2019. – Вып. 17. – C. 75-92.
  65. (2019) Участь бібліотек у реалізації політики пам'яті: теоретичні і прикладні аспекти. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, 2019. № 5. С. 10-28.
  66. (2020) Конструювання історичної пам’яті бібліотеками непідконтрольних територій Донбасу як технологія трансформації регіональної ідентичності. Сторінки історії. 2020. № 51. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.51.2020.220188.
  67. (2020) Концептуальна модель гнучкої бібліотеки / Т. Гранчак // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2020. - Вип. 6. - С. 10-23.
  68. (2020) Участь бібліотек у реалізації політики пам’яті: теоретичні і прикладні аспекти / Т. Гранчак // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2020. - Вип. 5. - С. 10-28.
  69. (2021) Імерсивні технології в бібліотеці: організація інноваційного сервісу для науки та освіти. Наука та інновації. 2021 р. № 17(2). С. 94–104.
  70. (2021) Бібліотечний мобільний сервіс як основа функціонування бібліотеки 4.0 / В. Бондаренко, Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. 2021. № 2. С. 17-29.
  71. (2021) Бібліотечні проєкти доповненої реальності (AR): зарубіжний досвід / В. Бондаренко, Т. Гранчак // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2021. - Вип. 7. - С. 100-114.
  72. (2021) Читання паперових книг: буття у просторі спілкування. // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2021. № 7. С. 10-26.
  73. (2022) Бібліотечно-інформаційна підтримка підприємницької діяльності: досвід Британської бібліотеки і перспективи для України // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 1. - С. 81-98.
  74. Тези наукових доповідей
  75. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень [Текст] : матеріали для учасн. секції № 3 Міжнар. наук. конф. "Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень" (11 жовт. 2006 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Служба інформ.-аналіт. забезп. органів держ. влади (СІАЗ) НБУВ ; ред-уклад. Гранчак Т. Ю. - К. : [Вид-во НБУВ "НВЦ"], 2006. - 173 с.
  76. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень [Текст] : матеріали для учасн. секції № 3 Міжнар. наук. конф. "Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень" (11 жовт. 2006 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Служба інформ.-аналіт. забезп. органів держ. влади (СІАЗ) НБУВ ; ред-уклад. Гранчак Т. Ю. - К. : [Вид-во НБУВ "НВЦ"], 2006. - 173 с.
  77. (2012) Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. "Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33" / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. - К. : [б. в.], 2012. - 183 с.
  78. (2016) Соціальні мережі візуального контенту як інноваційний інструмент розкриття бібліотечних фондів: досвід національних бібліотек. Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культур-ного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д.Ракитянська (голова) та ін.]. Харків, 2016. 290 с.С. 32-38.
  79. (2016) Соціокультурний дискурс вітчизняних національних бібліотек як відображення державної політики пам’яті. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина в еру глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти» / Укладач А.Я.Нагірняк. Львів, 2016. 189 с. С. 48-51.
  80. (2016) Україна і Друга світова війна в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м. Дні-пропетровськ. Ч.І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. Дніпропетровськ: РоялПринт, 2016. 358 с. 335-337.
  81. (2017) Інформаційно-аналітичні продукти бібліотек у сприянні формуванню новинної грамотності користувачів. VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. Електрон. вид. Київ : УБА, 2017. 70 с. С. 18-21.
  82. (2017) Мистецтво постіндустріального суспільства: трансформації і тренди. Національні культури в глобалізованому світі: тези Всеук-раїнської науково-практичної конференції «Національні культури в глобалі-зованому світі» Київ, КНУКіМ, 6-7 квітня 2017 р. С. 244-247.
  83. (2018) Ігрові технології в бібліотечній освіті. ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@ – творимо свободу» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. Електрон. вид. Київ : УБА, 2018. 61 с. С. 44-47.
  84. (2018) Медіаграмотність як чинник суспільної консолідації. Українське націє-творення: між конфліктом і консен-сусом: тези доповідей, виступів і пропозицій учасників Круглого столу (19 квітня 2018 р.). К.: ІСПП НАПНУкраїни, 2018. 80 с. С. 55-59.
  85. (2018) Трансформація бібліотек в центри організації управління знаннями і орієнтири бібліотечної освіти. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. Електрон. вид. Київ : УБА, 2018. 88 с. С. 9-14.
  86. (2019) .«Віртуальна реальність» у науковій бібліотеці. Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. Київ, 2019. Т.1. 466 с. С. 26-29.
  87. (2019) Let`splay. Гра як інтерактивна технологія формування бібліотечно-інфор-маційногосере-довища управління знаннями. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційнобібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ;редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. Електрон. вид. Київ : УБА, 2019. 80 с. С. 36-41.
  88. (2019) Коммеморативні практики с соціокультурному дискурсі бібліотеки Конгресу// Консолідуючий потенціал політики памяті: загальні зекономірності та національні особливості (міжн. наук. конф.) 30 травня 2019року. Державна установа '' Інститут національної пам'яті ''.
  89. (2020) «Гнучка» бібліотека інформаційного суспільства . Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі: зб. матеріалів Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 травня 2020 р. / упоряд. Л. Ф. Грінберг, М. М. Цілина. Київ : Вид-во «Ліра-К», 2020. 214 с.
  90. (2020) Культура, пам’ять, ідентичність в контексті діяльності бібліотек і підготовки фахівців бібліотечної справи. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : зб. матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц. ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва,В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. Київ : УБА, 2020. 106 с. С. 10-13.
  91. (2020) Напрями і формати здійснення бібліотекою політики пам’яті // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  92. (2020) Соціокультурний дискурс бібліотек непідконтрольних територій Донбасу як технологія маніпуляції в умовах гібридної війни. Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті : матеріали другого і третього круглих столів (8 листопада 2018 р., 17 жовтня 2019 р., ІСПП НАПН України) [Електронний ресурс] / наукова редакція О.В. Яремчук, В.В. Шустя, В.М. Саєнкa. К.: ІСПП НАПН України, 2020. 212 с. С. 123-125.
  93. Рецензії
  94. (2020) Шкільна бібліотека – провідний інформаційний осередок Нової української школи. Рец. на кн.: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; |авт. кол.: Л. М. Бондар, Н. В. Вараксіна, С. М. Глазунова, Н. Д. Грудініна, Т. В. Добко, Л. М. Дунаєва, Н. Є. Зоріна, С. Г. Коваленко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, Н. Г. Мацібора, Я. М. Ніколаєнко, Н. В. Онищенко, О. Г. Помчалова, А. І. Рубан, І. І. Хемчян, О. А. Шило ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян|. Київ, 2019. 359 с. (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек"; вип. 21). [Електронний ресурс] / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. - 2020. - № 2. - С. 41-42.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського