До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАХАРОВА Наталія Борисівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/698565

 

ЗАХАРОВА Наталія Борисівна


старший науковий співробітник


Національна юридична бібліотека. Відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zakharova Nataliia (eng)
 • Захарова Наталия Борисовна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Теорія і практика бібліотечної справи,культурно-просвітницька, соціокультурна та інформаційна діяльність бібліотек.
  Контактна інформація: +38(044) 525-74-90
  Дати життя:07.10.1947, м. Чернігів, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1973Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, журналістика
  1978Київський інститут підвищення журналістської майстерності, журналістика
  Науковий ступінь:
  2010кандидат історичних наук; тема дисертації: «Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-2008)»
  Вчені звання:
  старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1980 р.
  Професійна діяльність:
  1966–1968Головна редакція Української радянської енциклопедії, бібліотекар
  1968–1972Українське товариство дружби і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, завідувач бібліотеки
  1972–1973літературний редактор, газета «Друг читача»
  1973–1980старший редактор, зав. відділу бібліотек, республіканський журнал «Соцалістична культура»
  1980старший науковий співробітник відділу бібліотекознавства ЦНБ АН УРСР
  1987очолила сектор інформаційно-масової роботи
  1989завідувач Відділу інформаційно - масової роботи
  1992керівник Культурно - просвітницького центру НБУВ
  2004науковий співробітник відділу бібліотекознавства
  з 2011науковий співробітник відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів СІАЗ
  2013старший науковий співробітник відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів Національної юридичної бібліотеки НБУВ
  Додаткові посади та обов`язки:
  входить до складу вченої ради НБУВ
  з 1991голова Комісії з організаційної роботи Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
  з 1991голова профспілкового комітету Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  з 2007член президії ЦК профспілки НАНУ
  з 2017голова інформаційно - аналітичної комісії президії ЦК профспілки працівників НАНУ
  Відзнаки та нагороди:
  2009Почесне звання "Заслужений працівник культури України"
  2007Нагрудний знак «Знак пошани»
  1982Медаль «В пам'ять 1500-річчя Києва»
  Ветеран праці
  Почесна грамота Президії НАНУ
  Почесна грамота ‎ЦК профспілки працівників НАНУ
  Грамота Президії Київського регіонального комітету профспілки працівників НАНУ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2010 ) Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-2008) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Наталія Борисівна Захарова . – Київ : Б.в., 2010 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 15.03.10).
  2. (2010) Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-2008) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Захарова Наталія Борисівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - 218 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2018) Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв [Текст] : антологія / [Бабич В. С. та ін. ; уклад. В. М. Медведєва ; редкол.: М. М. Поплавський та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 673 с. .
  5. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) [Текст] : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2018. - 333 с.(ред.).
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (1996) Структурно-номінативний напрям у методології науки [Текст] : кат. кн. вист. / Бургін М. С., Кузнецов В. І. ; [уклад.: Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; відп. ред. Н. Б. Захарова] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 1996. - 22с.
  8. (1998) "Пам'яті поета" Василеві Стусу - 60 [Текст] : каталог книжкової виставки / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. О. П. Ахова, І. Д. Войченко ; ред. Н. Б. Захарова. - К. : [б.в.], 1998. - 67 с. .
  9. (1999) Національна наука і становлення сучасного парламентизму в Україні [Текст] : кат. кн. вист. / Секретаріат Верховної Ради України, Від. інформ.-бібл. забезпечення, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Культ.-просвіт. центр ; [упоряд.: Войченко І. Д. та ін.]. - К. : [б. в.], 1999. - 40 с.
  10. (2002) Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України-10 [Текст] : кат. кн. вист. / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Культур.-просвітн. центр ; авт.-уклад.: К. В. Бардієр, І. А. Прокошина ; наук. ред. Н. Б. Захарова. - К. : [б.в.], 2002. - 49 с.
  11. (2004) Чарівний світ вишивки [Текст] : кат. вист. Лариси Шустерман / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Культур.-просвітн. центр ; [авт.-уклад. Н. Б. Захарова]. - Київ : НБУВ, 2004. .
  12. Статті
  13. (1997) 150 років від дня народження Т. А. Едісона / Н. Захарова, І. Войченко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 3. – C. 41-43 .
  14. (1997) Українська книга в Литві / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 6. – C. 8 .
  15. (1998) Виставочна діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 80-річчя НАН України) / Н. Б. Захарова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 1998. – Вип. 4. – C. 88-92 .
  16. (1999) Національне свято Китаю - в Національній бібліотеці України / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 5.
  17. (2002) Фотомистецтво – дзеркало світу / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 5. – C. 53-54 .
  18. (2003) XIII читання академіка В. І. Вернадського / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 2. – C. 19.
  19. (2007) Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія становлення і розвитку (1918–1964) / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 3. – C. 20-27.
  20. (2009) Інформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР у 1965–1980 рр. / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – C. 35-43 .
  21. (2009) Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: основні етапи розвитку / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 101-107 .
  22. (2009) Роль виставкової роботи у виконанні Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського інформаційно-культурологічної функції в 1918–1964 рр. / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 60-81 .
  23. (2010) Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – C. 49-54 .
  24. (2010) Особливості становлення культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки української держави / Н. Б. Захарова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2010. – Вип. 14 .
  25. (2010) Роль національної бібліотеки в культурно-інформаційному забезпеченні суспільства на сучасному етапі / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 230-246 .
  26. (2011) Академические библиотеки в новом социокультурном измерении: роль рекламы в создании позитивного имиджа библиотеки / Н. Б. Захарова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – вып. 9. – C. 265-2.
  27. (2011) Концепція управління культурно-просвітницькою діяльністю в Національній бібліотеці в період структурної реорганізації / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – C. 164-172 .
  28. (2013) Культурно-інформаційна функція наукової бібліотеки в сучасних умовах / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 447-451 .
  29. (2014) Виставкова діяльність бібліотек як елемент інформаційного обслуговування / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 467-474 .
  30. (2018) Popularising of library activity as a factor of increasing its image / N. Zakharova // Austria-science. – Austria, Innsbruck, 2018. – № 18/1. – P. 18–20.
  31. (2018) Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор популяризації правових знань / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 50. – C. 79-88 .
  32. (2018) Академическая библиотека - центр духовной культуры государства / Н. Захарова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2018. – Вып. 16. – C. 175-181 .
  33. (2019) Social cultural activity of as academic library: traditions, innovations / N. Zacharova // Znanstvena misel journal. – Slovenia, Ljubljana, 2019. – № 33. – vol. 2. – P. 3–9.
  34. (2019) The role of ethics in the professional work of a librarian / N. Zakharova // Danish scientific journal. – Danish, Kobenhavn. – 2019. № 24. – Vol. 1. – P. 4–5.
  35. (2019) Социокультурная деятельность академической библиотеки в условиях информатизации общества / Захарова Н. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2019. - Вып. 17. - С. 191-204.
  36. Тези наукових доповідей
  37. (2007) Дослідження культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки (на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Б. Захарова // Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства : міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16–17 трав. 2007 р. –Київ, 2007. –С. 68–70. .
  38. (2012) Культурно-просветительская деятельность Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского:история становления /Н. Б. Захарова // Вопросы социологии, политологии, философии и истории: материалы междунар. заочной науч.-практ. конф.(14 нояб.2012 г).–Новосибирск:СибАК, 2012. –C. 111–122.
  39. (2012) Роль библиотеки как культурно-просветительского центра в построении независимого государства (из опыта Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского)// Актуальные проблемы современного общества: вопросы социологии, политологии, философии, истории: материалы междунар.заочной науч.-практ.конф.(17 дек.2012 г.) –Новосибирск: СибАК, 2012. –С. 148–156.
  40. (2013) Реклама –новая парадигма культурно-информационной функции библиотеки / Н. Б. Захарова // Перспективы развития науки в XXI веке: междунар.конф. (Донецк,16мая 2013г.).–Донецк:Науч.-информ.центр «Знание», 2013. –С. 169–172.
  41. (2014) Культурно-информационная функция библиотеки: рансформация в современном мир // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология,философия, история /Сб. ст. поматериаламXXXIII междунар. науч.-практ. конф No1(33).–Новосибирск: СибАК, 2014. –С. 156–163.
  42. (2015) Тенденції розвитку інноваційних форм масової комунікації в сучасній бібліотечній діяльності // Н. Б. Захарова / Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.): у 2 ч. Ч. 1 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук –членів МААН. –Київ, 2015. –С. 43–45. .
  43. (2015) Традиции и инновации в информационном обслуживании: выставочная деятельность библиотек// Н. Б. Захарова / Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по материалам XLIXL междунар. науч.-практ. конф. No 5–6 (46). Новосибирск: СибАК, 2015. –С. 109–114.
  44. (2018) Соціокомунікаційна діяльність академічної бібліотеки в XXI столітті / Н. Б. Захарова // Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). Вип. 1. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 68–69.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського