До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ІВАНОВА Наталія Георгіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/652066

 

ІВАНОВА Наталія Георгіївна


завідувач відділу


Національна юридична бібліотека. Аналітично-прогностичний відділ
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Ivanova Natalia (eng)
 • Наукові видання »
  Дати життя:1980
  Науковий ступінь:
  2010кандидат істориних наук; тема дисертації: Електронне інформування в правовій сфері як бібліотечний аспект розвитку інформатизації в Україні (1998-2008)
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2010) Електронне інформування в правовій сфері як бібліотечний аспект розвитку інформатизації в Україні (1998 - 2008 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Н. Г. Іванова ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України. — К., 2010. — 16 с. .
  2. (2010) Електронне інформування в правовій сфері як бібліотечний аспект розвитку інформатизації в Україні (1998-2008) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Іванова Наталія Георгіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - 182 арк. .
  3. Монографії, брошури
  4. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 248 с..
  5. (2015) Історія України в книжкових пам'ятках XVII-XVIII ст. З колекції Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова [Текст] : зб. наук. пр. / [О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб ; упоряд. Є. В. Бережок (бібліогр. покажч.) ; наук. ред. О. А. Бачинська ; відп. ред. О. М. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; пер. та ред. фр. тексту: Л. С. Дімова, Н. Г. Іванова, О. О. Радзиховська] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. Іст. ф-т, Від. історії козацтва на півдні України НДІ козацтва Ін-ту історії України НАН України. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. - 420,.
  6. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України [Текст] : наук. доп. / [авт. колектив: В. Горовий (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 53 с..
  7. (2018) Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни [Текст] : наук. доп. / [авт. колектив: Л. Дубровіна (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 70 с.
  8. Статті
  9. (2009) Діяльність інформаційно-аналітичних центрів з дослідження правових процесів на території СНД / Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 300-304 .
  10. (2009) Удосконалення експертно-правового супроводу демократичних трансформацій в умовах розвитку електронних технологій / Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 164-172.
  11. (2010) Роль сучасних бібліотек у розвитку демократизації українського суспільства / Н. Г. Іванова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 1. – C. 42-45 .
  12. (2010) Сучасні бібліотечні установи в процесі поширення правових знань / Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 81-87 .
  13. (2012) Комунікативна діяльність сучасних інформаційних центрів у сфері правового інформування / Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – C. 161-169.
  14. (2014) Правові аспекти інформатизації в соціокультурній сфері / Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 69-83 .
  15. (2015) Розвиток національного інформаційного простору: сучасні виклики / Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 239-246 .
  16. (2016) Інформаційні структури громадянського суспільства в процесі розбудови правової держави / Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 47-56 .
  17. (2017) Проблеми формування ціннісно-правових орієнтацій у сучасних умовах / Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 683-693 .
  18. (2018) Інформаційна основа сучасного розвитку: орієнтири вдосконалення / Н. Іванова, В. Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 50. – C. 23-34 .
  19. (2019) Історична пам'ять Homo Sovieticus в умовах "гібридної війни" / С. Полтавець, Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 53. - С. 242-253..
  20. (2019) Система соціальних правових комунікацій в процесі розвитку інформаційного суспільства / Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 55. – C. 37-48 .
  21. (2020) Удосконалення інформаційно-правового обслуговування користувачів бібліотек у системі стратегічних комунікацій / Н. Іванова, О. Пестрецова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 105-116. .
  22. (2021) Перспективи суспільного діалогу в інформаційну добу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 61. – C. 40-49.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського