До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПЛЮЩИК Оксана Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/627240

 

ПЛЮЩИК Оксана Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Pliushchyk Oksana (eng)
 • Кудряшова Оксана Валентинівна
 • Kudryashova Oksana
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Біографістика, біографія покоління, соціальні комунікації, літературознавство, шістдесятники, російсько-українська війна 2014–2022 рр.
  Контактна інформація: , pliushchyk@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1971
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1995Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філолог, викладач української мови та літератури
  Науковий ступінь:
  2008кандидат філологічних наук; тема дисертації: «Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка)»
  Вчені звання:
  2013доцент
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2020 р.
  Професійна діяльність:
  2007–2008Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший викладач кафедри української філології
  2008–2015Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри української літератури та компаративістики
  2015–2020 Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач аспірантури, докторантури
  2020 – по т. ч.НБУВ, Інститут біографічних досліджень, старший науковий співробітник
  Відомості про викладацьку діяльність:
  2007–2008 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  2008–2021Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка
  Додаткові посади та обов`язки:
  2010–2020Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 Київського університету імені Бориса Грінченка по захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 10.01.01 та 10.01.06
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2007) Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Кудряшова Оксана Валентинівна ; Київський націон. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 19 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2009) Вірш Грицька Чупринки «На вічну пам’ять Борисові Грінченкові» / О. Кудряшова // «Мрії, вистраждані життям…» : до 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка : колективна монографія (у двох част.): Ч. 2. – К. : КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. – С. 145-151.
  4. Статті
  5. (2002) Метрична проза Грицька Чупринки // Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2002. – Вип. 12–13. – С. 97-99.
  6. (2002) Символи смерті у поезії Грицька Чупринки // Українська мова та література. 2002. – Ч. 47 (303). – С. 10-11.
  7. (2003) Естетична функція поетичних повторів у ліриці Грицька Чупринки // Київська старовина. – Київ, 2003. – № 3. – С. 165-72.
  8. (2003) Знайомі незнайомці Грицька Чупринки // Київська старовина. – Київ, 2003. – № 6. – С. 166-170.
  9. (2003) Невідомі автографи Грицька Чупринки // Вісник Київського славістичного університету. – Київ, 2003. – № 16. – С. 71-77.
  10. (2003) Огнецвіт поезій Грицька Чупринки // Літературний Чернігів. – Чернігів, 2003. – № 1 (21). – С. 79-87.
  11. (2004) Грицько Чупринка: рецепція творчості Тараса Шевченка // Українська мова та література. – 2004. – № 48 (400). – С. 8-9.
  12. (2007) Особливості рими у поезії Грицька Чупринки // Філологічні семінари : [Понятійний апарат сучасного літературознавства]. – Вип. 10. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2007. – С. 211-218.
  13. (2007) Рима Грицька Чупринки // Слово і Час. – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-49.
  14. (2008) Метрико-строфічні моделі ямба в поезії старших символістів // Слово і час. – Київ, 2008. – № 7. – С. 76-83.
  15. (2008) Поетичні формули у казці І.С.Нечуя-Левицького «Скривджені і нескривджені» / Оксана Кудряшова // Іван Нечуй-Левицький : постать і творчість. До 170-річчя з дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького [Зб. праць Всеукр. наук. конф.] (25 – 27 вересня 2008 року). – Черкаси : Вид Ю.Чабаненко. – 2008. – С. 284-290.
  16. (2008) Ритміка поеми Тараса Шевченка «Відьма» // Система тексту: інтеркультурний вимір. – Київ-Дрогобич, 2008. – Т.2. Серія: Філологічні науки. – С. 162-170.
  17. (2009) Артистичний вірш Миколи Зерова // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац-го ун-ту ім.І.Огієнка: Філологічні науки: Вип.20. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 320-323 .
  18. (2009) Звукова організація поеми Тараса Шевченка «Відьма» / Оксана Кудряшова // Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) шевченківської конференції, Черкаси, 22 – 24 квітня 2009 р. – Черкаси, 2009. – С. 357-362.
  19. (2009) Стилізація фольклорного хорея у творчості старших символістів / О. Кудряшова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [Присвячено дослідженню творчої спадщини Л.Дунаєвської]. – Київ, 2009. – С. 265-270.
  20. (2009) Фонічні прийоми у творчості Грицька Чупринки // Вісник МДГУ. – Серія: Філологія. – № 2. – Маріуполь, 2009. – С. 147–154.
  21. (2009) Художній світ Грицька Чупринки в оцінці його сучасників // Філологічні семінари / Київ.нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. Вип. 12 Літературна критика і критерії художності. – Київ, 2009. – С. 203-206.
  22. (2010) Декодування концепту ВОДА в поезії Оксани Забужко // Особистість на тлі епохи. Науковий збірник на пошану професора Любомира Сеника. – Дрогобич, 2010. – С. 92-102.
  23. (2010) Метрико-композиційні моделі в поезії Грицька Чупринки // Віршознавчі студії: зб. наук. праць конф. «Українське віршознавство ХХ – початку ХХІ століть. Здобутки і перспективи розвитку». – Київ, 2010. – С. 137-141.
  24. (2010) Мовно-художні засоби у творенні образної системи Г.Чупринки // Українська мова та література. – Число 22 (662). – червень 2010. – С. 5-8.
  25. (2010) Особливості модерного віршування Грицька Чупринки / О.В.Кудряшова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : Збірн.наук.праць (філолог.науки) : № 1–2. – Київ: Київськ.ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С. 103-106.
  26. (2010) Поетика легенди Лесі Українки «Ра-Менеїс» // Слово і Час. – № 10 (598). – жовтень 2010. – С. 49-55.
  27. (2011) Збірка Мар’яни Савки «Квіти цмину» як різновид альбомної лірики // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац-го ун-ту ім. І.Огієнка: Філологічні науки: Вип.27. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 179-184.
  28. (2011) Метапоетика води в поезії Оксани Забужко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб.наук.пр. (філолог.науки) : № 3. – Київ : Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2011. – С. 53-58.
  29. (2013) Елементи «бодлерівського урбанізму» в творчості старших символістів // Філологічні семінари : [Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст]. – Вип. 16. – 2013. – С. 232-238.
  30. (2013) Прийоми мелодизації у збірці Мар’яни Савки «Квіти цмину» // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – № 2 (261) січень. – 2013. – С. 178-185.
  31. (2013) Трискладові розміри у творчості українських символістів // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: зб. матер. Всеукр. наук-практ. Інтернет-конференції (22 лютого 2013 року). – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2013. – С.155-162.
  32. (2014) Ідеї кордоцентризму в збірці Анатолія Дністрового «На смерть Кліо» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія літературознавство. – Вип. 39. – Тернопіль, 2014. – С. 117-121.
  33. (2014) Звукова гра як чинник змістоформи у збірці Маріанни Кіяновської «Звичайна мова» // Науковий семінар: Веселе віршознавство. Збірник статей, експромтів, віршознавчих переспівів та віршів про вірш. – Київ, 2014. – С. 76-82.
  34. (2015) «„Сонцем загоню найвищий гол”: зміст і форма поетизації спорту в українському футуризмі» / Оксана Кудряшова // Sport w literaturze i kulturze. – Tom II serii «Problemy współczesnej humanistyki» (II). – Гданьск, 2015. – С. 59-69.
  35. (2015) Пам’ять та інтуїція як сутнісні ознаки кордоцентризму у збірці Анатолія Дністрового «Спостереження» // Літературознавчі студії. – Київ, 2015. – Вип. 43(1). – С. 358-364.
  36. (2016) Збірка О. Ірванця «Мій хрест»: засоби звукопису у створенні саркастичного тексту // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки). – Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – 2016. – № 8. – С. 67-71.
  37. (2017) «Змістоформна Одіссея» Василя Махна у збірці «Cornelia Street Cafe: Нові та вибрані вірші» // Синопсис. – Київ, 2017 – № 4 (20).
  38. (2019) Поетика любові у збірці Василя Махна «Паперовий міст» (2017) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки). Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – 2019. – № 14. – С. 94-101.
  39. (2022) Використання біографічних наративів в інформаційно-психологічних операціях в умовах російсько-української війни Biography. Біографіка. Біографістика : зб. пр. Ін-ту біогр. дослідж. : електронне наукове видання / НАН України, Нац. б-ка України ім.В.І.Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 1. – С. 47-52.
  40. (2022) Роман Марини Гримич «Ти чуєш, Марго?.» як художня репрезентація авторського наукового дискурсу // Синопсис. – Том 28. № 1. – Київ, 2022.
  41. Підручники та посібники
  42. (2011) Поетика вірша [Текст] : навч. посіб. з курсу «Теорія віршування» для студ. філол. спец. / Оксана Кудряшова. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 144 с.
  43. Тези наукових доповідей
  44. (2021) Історія особистості: правда чи вимисел // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том Х:Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані. Конін –Ужгород –Херсон: Посвіт, 2021. – С. 60-62.
  45. (2021) Письменник та ревізія його памʼяті: інструментарій біографа // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 121-124.
  46. (2022) Контент як ресурс інформації: колективна біографія періоду російсько-української війни (2014-2022 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (4–6 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 460-463.
  47. (2022) Модус сповідальності в романі Любові Голоти «Епізодична пам’ять» // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІI: Якісні дослідження для покращення життя людини. Конін – Ужгород – Перемишль: Посвіт, 2022. – С. 125-127.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського