До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАКІРОВА Світлана Геннадіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/571010

 

ЗАКІРОВА Світлана Геннадіївна


старший науковий співробітник


Національна юридична бібліотека. Відділ обслуговування інформаційними ресурсами
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zakirova Svitlana (eng)
 • Закирова Светлана (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Соціально-економічна та політична історія України і Російської імперії ХІХ - поч. ХХ ст.; юридична компаративістика; історія держави і права, досвід вітчизняного та зарубіжного законодавства.
  Контактна інформація: , zakirova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1967
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1989Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, історія і суспільствознавство
  Науковий ступінь:
  2006кандидат історичних наук; тема дисертації: «Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону (1861-1914 рр.)»
  Вчені звання:
  2010доцент
  Відомості про викладацьку діяльність:
  КНЕУ імені Вадима Гетьмана
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2006) Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону (1861-1914 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Закірова Світлана Геннадіївна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2006. - 220 арк. .
  2. (2006) Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Закірова Світлана Геннадіївна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2006. - 20 с.
  3. Статті
  4. (2003) Формування та економічні аспекти діяльності торговельного підприємництва Наддніпрянської України (1861 – 1914 рр.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – 2003. – Вип. 5. – C. 86-92 .
  5. (2004) Участь підприємницьких верств Донбасу у соціальному розвитку регіону (1861 – 1914 рр.) // Історичні записки: Збірник наукових праць. – 2004. – Вип. 1. – C. 45-55 .
  6. (2005) Благодійницька діяльність промисловців Донбасу у другій половинІ ХІХ – на початку ХХ століття // Історичні записки: Збірник наукових праць. – 2005. – Вип. 8. – C. 44–54 .
  7. (2006) Організаційні форми підприємницької діяльності у Донбасі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Вісник Дніпропетровського державного університету «Історія і філософія науки і техніки». – 2006. – Вип. 13. – C. 84 – 91 .
  8. (2006) Розвиток підприємництва у Донбасі у сфері виробництва будівельних матеріалів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Історичні записки: Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 9. – C. 92 – 101 .
  9. (2011) Діяльність держави, органів місцевого управління та підприємців у сфері медичного обслуговування населення Південно-Східного регіону України (ІІ пол. ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. – Спеціальний випуск № 6 «Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи» .
  10. (2011) Правові засади діяльності акціонерних товариств в Україні за законодавством Російської та Австро-Угорської імперій (ХІХ – початок ХХ ст.) // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – 2011. – C. 439 – 444 .
  11. (2012) Залізничне будівництво як чинник соціальних протиріч на Півдні Російської імперії / С. Г. Закірова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Історія України. Історіогр., джерелознавство та спец. іст. дисципліни. - 2012. - № 18. - С. 100-108. .
  12. (2012) Трансформація станового статусу українського селянства у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2012. – №21(256), Ч. 2. – C. 130 – 139 .
  13. (2015) Особливості утворення і функціонування торгових домів в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття / С. Г. Закірова // Історія торгівлі, податків та мита. - 2015. - № 2. - С. 123–130..
  14. (2016) Довідкові видання як джерело вивчення соціально-економічної історії (на прикладі пам'ятних книжок Катеринославської губернії: ХІХ- пос. ХХ ст. / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 221-238 .
  15. (2016) Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні / С. Г. Закірова // Історико-політичні студії. - 2016. - № 2. - С. 77-84..
  16. (2016) Особливості урбанізаційного процесу в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі м. Слов’янська Харківської губернії) / С. Закірова // Краєзнавство. – 2016. – № 1-2. – C. 59-65 .
  17. (2017) Оформлення правового і соціального статусу підприємців України у ХІХ – на початку ХХ століття // Virtus. – 2017. – №11. – C. 194–199 .
  18. (2017) Технологічний детермінізм засобів масової комунікації у часі і просторі (за теоретичною концепцією Харольда Інніса) / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 615-629 .
  19. (2017) Ціннісний потенціал символізму у правовій міжкультурній комунікації стародавніх суспільств / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – C. 138-154 (.
  20. (2018) Інтерактивність новітніх форм правової комунікації влади і суспільства / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 50. – C. 35-46 .
  21. (2018) Полемологічні виміри інформаційних стратегій минулого / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 49. – C. 21-33.
  22. (2019) Інститути прямої демократії у конструкті комунікаційних процесів і стратегічних комунікацій (історично-ретроспективні паралелі) / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 53. - С. 227-241..
  23. (2019) Інфотейнмент як вид новітньої технології комунікації: постановка проблеми // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 55. – C. 204-219 .
  24. (2019) Місто як еволюційний публічний простір комунікаційних змін / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 52. - С. 49-60..
  25. (2020) Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект / С. Закірова // Бібліотечний вісник. - 2020. - № 6. - С. 49-51..
  26. (2020) Мережева політична взаємодія в структурі соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 57. - С. 163-175. .
  27. (2020) Стратегічна роль комунікацій в концепції перехідного правосуддя: міжнародний досвід постконфліктних суспільств / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 235-250..
  28. (2021) Модерація електронних петицій як політичного інструмента комунікації влади і суспільства / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 61. - С. 79-97..
  29. (2022) Дилема інформаційної безпеки особистості в інформаційному суспільстві / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2022. - Вип. 63. - С. 50-64.
  30. (2022) Друковані видання української діаспори пострадянських країн: від створення до сьогодення / М. Б. Закіров, С. Г. Закірова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2022. - Вип. 28. - С. 372-389.
  31. Тези наукових доповідей
  32. (2018) Законодавчі ініціативи у сфері захисту виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2018. – Т.15 червня 2018 р. – C. 14 – 1.
  33. (2018) Спільні залізничні стратегії держави і підприємців Луганщини у модерну добу // Луганщина: краєзнавчі розвідки: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (24 квіт. 2018 р.). – 2018. – C. 111-114 .
  34. (2020) Роль міжнародних організацій у постконфліктному миробудівництві: комунікаційний вимір // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського