До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/489565

 

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна


провідний науковий співробітник


Інститут книгознавства. Відділ зарубіжної україніки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Antoniuk Tetiana (Eng)
 • Антонюк Татьяна Дмитриевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Зарубіжна україніка, книжкова культура, книгознавство, українознавство, міжнародне співробітництво, історія освіти України.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-34, antoniuktd@nbuv.gov.ua
  Дати життя:13.08.1959 с. Тростянка Борзнянський район, Чернігівська область, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1984Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія, викладач історії та суспільствознавства
  Науковий ступінь:
  2005кандидат історичних наук; тема дисертації: «Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті — початок 30-х років ХХ століття)»
  2016доктор історичних наук; тема дисертації: «Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва»
  Вчені звання:
  2008доцент
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016 р.
  Професійна діяльність:
  1984–2012вчитель загальноосвітніх шкіл № 122, 176 та 181, заступник директора школи № 181, м. Київ; старший викладач, доцент Київського славістичного університету; завідувач кафедри, проректор Державної академії житлово-комунального господарства.
  2012–2015докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  2016, лютий – 2019, жовтеньзавідувач відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  2019 – по т. ч.провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства
  Додаткові посади та обов`язки:
  Входить до складу вченої ради НБУВ.
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2005) Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття) : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2005. 18 с.
  2. (2005) Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. Київ, 2005. 217 арк.
  3. (2015) Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991- 2012 рр.): досвід університетів міста Києва [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015. 33 с.
  4. Монографії, брошури
  5. (2011) Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : монографія / Т. Д. Антонюк. Київ, 2011. 232 c.
  6. (2015) Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991-2012 рр. : монографія / Т. Д. Антонюк. Вінниця, 2015. 586. c.
  7. (2021) Навчальна книжка в українському зарубіжжі: традиційне і модерне / Т. Д. Антонюк // З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки україни імені В. І. Вернадського / наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2021. С. 294–324.
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (2018) Українська революція і державність (1917–1921 рр.) / В. С. Гоїнець, Л. М. Ковінченко, Л. В. Лісовська. Київ, 2018. 817 с.
  10. (2019) Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття). Матеріали до бібліографії : наук.-допом. покажч. / упоряд. В. В. Березкіна ; наук. ред Т. Д. Антонюк ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. Київ, 2019. 244 с.
  11. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. Київ, 2019. 1142 с.
  12. (2019) Преса українського зарубіжжя як чинник консолідації та національно-культурного піднесення українства : передмова / Т. Д. Антонюк // Українські газети 1898 – 2015 років, що виходили за межами України (з фондів НБУВ ім. В. І. Вернадського) : каталог / уклад. : О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко; ред.-бібліографи : Н. Ф. Криворучко, С. В. Дригайло ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, НБУВ. Київ, 2019. С. 3–14.
  13. Статті
  14. (2000) Педагогічні погляди П. О. Куліша // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення: Збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша. Київ, 2000. С. 117–123.
  15. (2002) Олімпіада з українознавства як фактор утвердження перспективного предмета / Т. Д. Антонюк, Є. І. Демченко // Українознавство. Київ, 2002. Число 1–2. С. 119–122.
  16. (2002) Проблема сім’ї і школи в теоретичних розробках шкільництва (1917–1920 рр.) // Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. Київ, 2002. С. 313–323.
  17. (2002) Українське шкільництво у баченні Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. Київ, 2002. С. 91–96.
  18. (2003) Творення нової української школи (до 85-річчя написання Степаном Сірополком праці "Завдання нової школи") // Календар-щорічник. Українознавство. Київ, 2003. С. 139–141.
  19. (2003) Турбота – визначальна цінність української національної школи (З досвіду роботи 181-ї школи м. Києва) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. Київ, 2003. Вип. 7. С. 54–58.
  20. (2004) Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. Київ, 2004. Вип. 8. С. 21–25.
  21. (2004) Пошуки шляхів розвитку освіти в Україні у 20-х рр. ХХ ст.// Рідна школа. Київ, 2004. № 4. С. 45–48.
  22. (2004) Розвиток освітньої системи в УСРР (20-ті – початок 30-х років) // Історичний журнал. Київ, 2004. № 6–7. С. 90–96.
  23. (2005) Закоханий в український степ (до 70-річчя від дня народження Бориса Мозолевського) // Календар-щорічник. Українознавство. Київ, 2006. Київ, 2005. С. 251–253.
  24. (2006) Життя не обмежене рингом (До 35-річчя від дня народження Віталія та 30-річчя від дня народження Володимира Кличків) // Календар-щорічник. Українознавство 2006. Київ, 2005. С. 265–267.
  25. (2006) Проблеми методології історії на сучасному етапі // Університет. Історико-філософський журнал. Видається Київським славістичним університетом. Київ, 2006. № 6 (14). С. 49–57.
  26. (2007) Освітня політика як основний рушійний фактор інноваційного поступу українського суспільства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. Київ, 2007. Том ХVІІІ. С. 48–56.
  27. (2008) Денаціоналізація системи освіти в УРСР (20-ті – поч. 30- х рр. ХХ ст.) як передумова формування тоталітарного суспільства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Київ, 2008. Том ХХІ. С. 104–116.
  28. (2009) Історія та перспективи розвитку системи водопостачання в Україні // Вісник державної академії житлово-комунального господарства. Київ, 2009. № 2. С. 96-108.
  29. (2009) Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти // Українознавство. Київ, 2009. № 3. С. 148–153.
  30. (2010) Імідж України у світовому просторі: політичні аспекти // Українознавчий альманах. Київ, 2010. Випуск 2. С. 9–11.
  31. (2010) Післямова до Всеукраїнської конференції “Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології” / Т. Д. Антонюк, Ю. О. Дорошенко // Міське господарство України. Київ, 2010. № 4. С. 18–20.
  32. (2010) Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності української системи вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Українознавство. Київ, 2010. Випуск 14. С. 32–37.
  33. (2011) Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, суперечності, уроки (20 – 30-ті роки ХХ століття) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії . Київ, 2011. Т. ХХVIIІ. С. 29–35.
  34. (2011) Роль українознавства в системі вищої освіти // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. Київ, 2011. Т. ХХVII. С. 110–119.
  35. (2012) Іван Огієнко - фундатор національної вищої школи в Україні // Українознавчий альманах. Київ:Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. Випуск 10. С. 92–96.
  36. (2012) Болонський процес та його адаптація до української системи освіти // Гілея: науковий вісник. Київ, 2012. Випуск 67 (№ 12). С. 110–115.
  37. (2012) Діяльність педагогічного колективу академії щодо подолання ксенофобії і дискримінації серед студентів // Захист прав людини: навчально-виховна діяльність ВНЗ / За заг. ред. К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук, О. А. Удалової. Харків, 2012. С. 57–60.
  38. (2012) Законодавче забезпечення міжнародної діяльності ВНЗ як фактор міжнародної конкурентоспроможності освітньої системи України // Наукові записки: [збірник наукових статей]. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. Випуск СVI (106). С. 204–214.
  39. (2012) Міжнародне співробітництво НПУ імені М. П. Драгоманова як фактор суб’єктності української вищої школи у світовому освітньому просторі // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. Випуск СVII (107). С. 240–257.
  40. (2013) Інтеграція Київського національного університету імені Тараса Шевченка з провідними закордонними вищими школами в контексті Болонських домовленостей // Наукові записки: [збірник наукових статей]. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. Випуск СІХ (109). С. 257–273.
  41. (2013) З досвіду інтеграції НМУ імені О. О. Богомольця до Європейського і світового освітнього простору // Університет. Науковий історико-філософський журнал. Київ: Київський славістичний університет, 2013. № 1 (50). С. 35–49.
  42. (2013) Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 5-7, 2013. № 2 (115).
  43. (2013) Міжнародна співпраця НМУ імені О. О. Богомольця: напрями, форми та географія партнерства // Наукові записки: [збірник наукових статей] . Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. Випуск СХІІІ (113). С. 224–236.
  44. (2013) Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ” – основа інноваційних перетворень в сфері вищої технічної освіти // Наукові записки: [збірник наукових статей]. Київ:Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. Випуск СХІІ (112). С. 232–245.
  45. (2013) Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ”: особливості входження в міжнародний освітній простір // Гілея: науковий вісник. Київ, 2013. Випуск 74 (№ 7). С. 80–82.
  46. (2013) Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України // Гілея: науковий вісник. Київ, 2013. Випуск 73 (№ 6). С. 58–60.
  47. (2013) Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): джерела дослідження // Гілея: науковий вісник. Київ, 2013. Випуск 72 (№ 5). С. 160–166.
  48. (2013) Міжнародна співпраця як рушійна сила реформ в освітньо-науковій сфері НТУУ “КПІ” // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Київ, 2013. Випуск 40. С. 142–151.
  49. (2013) Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Острог, 2013. Вип. 21. С. 149–155.
  50. (2013) Міжнародні зв’язки українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): історіографія проблеми // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. Київ, 2013. Вип. 27. С. 127–134.
  51. (2013) Співпраця українських ВНЗ з зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти // Українознавчий альманах. Київ, 2013. Випуск 11. С. 233–236.
  52. (2013) Університетська еліта у забезпеченні міжнародної інтеграції національної системи вищої освіти України // Українознавчий альманах. Київ, 2013. Випуск 14. С. 125–129.
  53. (2013) Ювілей Т. Г. Шевченка як фактор активізації міжнародних зв’язків українських ВНЗ // Українознавчий альманах. Київ, 2013. Випуск 12. С. 120–125.
  54. (2014) Activation of integration processes at higner school of Ukraine / Antoniuk T. D. // In the World of Scientific Discoverie (В мире научных открытий). Москва, 2014. № 9.3 (57). С. 1053–1071.
  55. (2014) Гармонізація української системи освіти з міжнародними стандартами як головна проблема інтеграції в світовий освітній простір // Українознавчий альманах. Київ, 2014. Вип. 15. С. 69–72.
  56. (2014) Законодавче забезпечення міжнародної діяльності в сфері вищої освіти України // Збірник наукових праць Міжнародної конференції “Формування науково-освітньої політики” (м. Київ, 31 травня 2014 р.) 2 частина. Київ, 2014. С. 53–56.
  57. (2014) Законодавче забезпечення міжнародної діяльності у сфері вищої освіти України // Українознавчий альманах. Київ, 2014. Вип. 16. С. 211–215.
  58. (2014) Міжнародні зв’язки Національного університету біоресурсів та природокористування: особливості входження в світову систему вищої аграрної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Київ, 2014. № 4 (122). С. 5–7.
  59. (2014) Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України // Українознавчий альманах. Київ, 2014. Випуск 17. С. 165–168.
  60. (2014) Отделения международных связей вузов как центры интеграции национального образования в мировую систему // Наука Красноярья. Красноярськ, 2014. № 1 (12). С. 90–112.
  61. (2014) Программа Жан Моне как действенное средство интеграции украинских вузов // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. Москва, 2014. № 8 (16). С. 82–84.
  62. (2014) Роль студенческого самоуправления в развитии международного сотрудничества вузами Украины // Наука Красноярья. Красноярськ, 2014. № 2. С. 79–100.
  63. (2015) Tempus program as an activation factor of international cooperation of the higher learning Ukrainian institutions // Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта ім. А. А. Куляшова. Навукова-метадычны часопис. Могильов: Могильовський державний університет ім. А. А. Куляшова, 2015. № 1 (45). С.19–28.
  64. (2015) Міжнародні зв’язки Національного авіаційного університету як прояв загальних тенденцій інтеграції вищої освіти України // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 24. С. 141–156.
  65. (2016) Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку // Бібліотечний вісник. Київ, 2016. № 5 (235). С. 20–27.
  66. (2016) Навчальна книга в українській діаспорі як фактор збереження етнонаціональної ідентичності // Українознавчий альманах. Київ, 2016. Випуск 19. С. 101–107.
  67. (2017) Відділ зарубіжної україніки як осередок збереження національної пам’яті // Історико-культурна спадщина : збереження, доступ, використання: збірка наукових праць. Тернопіль, 2017. С. 10–13.
  68. (2017) Галина Мазуренко – видатна українська мисткиня: життя і творчість // Ucraina magna. 2017. Vol. 2. С. 213–225.
  69. (2017) Зв’язки України з Афоном: історико-джерелознавчий аспект // Університет. Науковий історико-філософський журнал Київського славістичного університету. Київ, 2017. № 1–2 (54) січень – квітень. С. 45–53.
  70. (2017) Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства // Бібліотечний Вісник. Київ, 2017. № 6(245) . С. 18–22.
  71. (2017) Науково-освітня діяльність української діаспори США у виданнях зарубіжної україніки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Київ, 2017. № 1 (132). С. 5–9.
  72. (2017) Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції розвитку. Київ, 2017. вип. 13. С.184–217.
  73. (2018) Українська революція 1917 - 1921 років у спогадах представників політичної еміграції // Бібліотечний вісник. Київ, 2018. 2 (244). С. 34–47.
  74. (2019) Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як осередок збереження і популяризації культурного та наукового надбання світового українства // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. Українознавство. Збірник наукових статтей. (До 100-річчя Національної академії наук України). Київ, 2019. 432 с.
  75. (2019) Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення // Бібліотечний вісник. Київ, 2019. №1. C. 24–33.
  76. (2020) «Україна: енциклопедія для молоді" як один із українських енциклопедичних проектів діаспори // Енциклопедії як глокальні медії: колективна монографія / за заг. ред. Киридон А. М. Київ : Державна наукова установа, «Енциклопедичне видавництво», 2020. С. 269–281.
  77. (2020) Видавнича продукція Української вільної академії наук (УВАН) у Німеччині з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Т. Антонюк, В. Антонова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. Острог, 2020. Вип. 31. С. 165–173.
  78. (2020) Етнокультурний профіль третьої хвилі української еміграції. // Народна творчість та етнологія, Київ, 2020. 1 (383), 86–106.
  79. (2020) Закордонні центри НТШ: здобутки та нові тенденції // Ukraina Magna. Київ, 2020. Vol. ІІІ: До 100 річчя Української революції 1917–1923 рр. С. 61–80.
  80. (2020) Навчальна книжка в українській діаспорі: історико-джерелознавчий аспект. Розсіяні по світах… Колективна монографія / Л. Василів-Базюк, Н. Солонська, Л. Дзира, Т. Антонюк та ін. Відп. ред. І.О. Рибачок, А.Є. Атаманенко. Острог: Національний університет «Острозька академія», НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара», 2020. С.144–170.
  81. (2020) Юрій Тищенко як видавець української книги в еміграції // Українознавчий альманах. Київ, 2020. Вип. 26. С. 13–23.
  82. (2021) Видавнича продукція Івана Тиктора у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ // Бібліотечний вісник. Київ, 2021. № 3. С. 99–115.
  83. (2021) Видавнича продукція Івана Тиктора у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ // Бібліотечний вісник. Київ, 2021. № 3. С. 99–115.
  84. (2021) Мініатюрні видання з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкт атрибуції // Архіви України. Київ, 2021. № 4. С. 77–98A.
  85. (2022) Візантолог, українознавець, славіст Ігор Шевченко (1922–2009): з нагоди виставки в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, присвяченої 100-річчю від дня народження / Т. Антонюк, О. Дзира, В. Антонова // Бібліотечний вісник. Київ, 2022. № 1. С. 64–80.
  86. Енциклопедичні статті
  87. (2018) Мельничук Богдан // Енциклопедія Сучасної України. Т. 20. Київ, 2018. Т. 20. С. 150.
  88. (2019) Україніка / Т. Д. Антонюк Л. А. Дубровіна // Енциклопедія історії України : Україна - Українці. Кн. 2. Київ, 2019. С. 519–522.
  89. (2020) Народна воля / Т. Д. Антонюк // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. Київ, 2020. С. 458.
  90. (2020) Науковий збірник / Т. Д. Антонюк // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. Київ, 2020. С. 573.
  91. (2020) Наукові записки / Т. Д. Антонюк // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. Київ, 2020. С. 579.
  92. (2020) Наша церква / Т. Д. Антонюк // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. Київ, 2020. С. 701.
  93. (2021) Нова громада / Т. Д. Антонюк // Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2021. Т. 23. С. 507.
  94. Тези наукових доповідей
  95. (2001) Навчальні програми з українознавства: досвід реалізації та перспективи вдосконалення // Українознавство – наука самопізнання українського народу / Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”. 18–20 жовтня 2001 року. Київ, 2001. С. 235–236.
  96. (2006) Особливості українського досвіду спільнотного згуртування в дослідженнях Юрія Липи // Український досвід спільнотного згуртування 6 матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 26 жовтня 2006 року). Київ, 2006. С. 113–127.
  97. (2008) Кадрове забезпечення житлово-комунальної сфери як головна умова успішного реформування галузі // Проблеми і перспективи кадрового забезпечення житлово-комунального господарства України. Матеріали міжнародного круглого столу (11 листопада 2008 року). Київ, 2008. С. 11–13.
  98. (2009) Демократизація освіти як підґрунтя формування громадянського суспільства в Україні // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу (16–18 грудня 2009 року)”. Київ, 2009. С. 6–9.
  99. (2009) Особливості вивчення українознавства в умовах кредитно-модульної технології навчання в ДАЖКГ // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль, 23–24 грудня 2009 р. Тернопіль:Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 2009. Частина ІІ. С. 58–60.
  100. (2010) Синергетичний підхід як основа формування сучасної моделі освіти // Міжнародна науково-методична конференція ДАЖКГ. Київ: Державна академія житлово-комунального господарства, 2010. С. 15–17.
  101. (2010) Якість вищої освіти як головна умова демократизації українського суспільства // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 вересня 2010 р. Київ: Національний університет харчових технологій, 2010. Частина 2. С. 100–101.
  102. (2011) Історія та перспективи розвитку комунального транспорту в Україні // Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. Київ: Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. С. 76–79.
  103. (2011) Вплив освітнього середовища на особистісне становлення студентської молоді // Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. Київ: Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. С. 28–32.
  104. (2012) Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації // Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 15 листопада 2012 року. Тернопіль, 2012. С. 54–56.
  105. (2012) Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоздатності української освітньої системи // Пріоритетні питання економічного і соціального розвитку України: 1-а науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів ДВНЗ “Київський університет управління та підприємництва” (19–20 квітня 2012 року). Київ, 2012. С. 24–28.
  106. (2014) Активізація міжнародного партнерства українських ВНЗ в контексті святкування ювілею Т. Г. Шевченка // Матеріали круглого столу // Т. Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ: матеріали круглого столу, м. Київ, 11 березня 2014 р. / редкол.: О. П. Реєнт та ін. . Київ, 2014. С. 163–167.
  107. (2014) Програма TACIS як дієвий засіб інтеграції українських вищих навчальних закладів в міжнародний освітній простір // Сборник докладов Международной конференции “Развитие научных связей в изменяющемся мире. Донецк, 2014. С. 15–18.
  108. (2015) Міжнародні зв’язки як фактор сталого розвитку Київського національного торговельно-економічного університету (1991–2012 рр.) // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 3. С. 57–65.
  109. (2016) Афон як духовно-культурний центр слов'янства: значення для утвердження міжнародної суб'єктності України. Київ, 2016. 225–228 c.
  110. (2016) Навчальна книжка діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 81–85.
  111. (2017) Бібліографія зарубіжної україніки – інтегральна складова національної бібліографії // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). Київ, 2017. С. 427–429.
  112. (2017) Замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ: характеристика, зміст, особливості бібліографічного опису // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). Київ, 2017. С. 100–102.
  113. (2018) Внесок Омеляна Пріцака у розвиток закордонних українознавчих студій// Сто років академічної славістики в Україні : здобутки і перспективи : Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури 24 травня 2018 року. Київ, 2018. С. 111–112.
  114. (2018) Навчальна книжка українського зарубіжжя: характеристика видань // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Київ, 6–8 листопада 2018 р., м. Київ). Київ, 2018.
  115. (2018) Преса українського зарубіжжя як чинник консолідації та національно-культурного піднесення українства діаспори // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Київ, 6–8 листопада 2018 р., м. Київ). Київ 2018. С. 542–547.
  116. (2019) Атрибуція замаскованих видань українського зарубіжжя // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8 - 10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. Київ, 2019. Т. 1. С. 138–142.
  117. (2019) Видавнича діяльність українського вільного університету в Мюнхені: продукція, постаті, досягнення // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24 - 25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд. В. Пасічник. Львів, 2019. С. 122–124.
  118. (2019) Газета "Народна воля" як промотор ідей українства в діаспорі / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8 - 10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. Київ, 2019. Т. 2. С. 166–172.
  119. (2019) Наукові записки Українського вільного Університету (Німеччина) як джерело українознавчих студій // Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку // Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янськоъ писемності та культури. 24 травня 2019 року. Київ, 2019. С. 131–132.
  120. (2020) Українська вільна академія наук: місія та здобутки (За виданнями з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.). Київ, 2020. С. 247–250.
  121. (2021) Видавнича продукція Української вільної академії наук у США з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. ІІ Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 жовт. 2021 р.). Львів, 2021. С. 136–140.
  122. (2021) Видання Української вільної академії наук першого десятиліття (1945–1955 ) / Антонюк Т. Д., Антонова В. Д. // Слов’янські мови, літератури і культури в умовах глобальної цифровізації // Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури. 25 травня 2021 року. Київ, 2021. С. 111–114.
  123. (2021) Видання Української вільної академії наук першого десятиліття (1945–1955 ) / Т. Д. Антонюк, В. Д. Антонова // Слов’янські мови, літератури і культури в умовах глобальної цифровізації: Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури. 25 травня 2021 року. Київ, 2021. С. 111–114.
  124. (2021) Здобутки музикологічної секції УВАН за документами з фонду ВЗУ ІК НБУВ / Т. Д. Антонюк, В. Д. Антонова // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.). Київ, 2021. С. 552–555.
  125. (2021) Мініатюрні видання з фонду відділу зарубіжної україніки інституту книгознавства НБУВ як об’єкт атрибуції / Т. Д. Антонюк, В. Д. Антонова // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.). Київ, 2021. С. 10–15.
  126. Рецензії
  127. (2006) Рецензія на монографію Валентини Піскун "Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття)" : монографія. - К.: "МП Леся" : рецензія // Український історик, 2007-2008. Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Острог; Париж, 2006. № 3–4 (175-176). С. 330–336.
  128. (2017) Рецензія на збірник "Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем (1906 - 1944) / Упорядник: Ю. Горбач. Київ, 2017. 448 с.
  129. (2018) Рецензія на монографію "Формування моделей національного консенсусу в Україні в часи Української революції (березень - січень 1918 рр.) : джерельна база та інтерпретаційні практики : монографія / Валентина Піскун, Ігор Гирич, Михайло Ковальчук, Валентин Кавунник, Інна Старовойтенко, Дмитро Бурім та ін. За заг. ред. В. Піскун ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ : "Видавництво Людмила", 2018. 428 с.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського