До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/489565

 

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна


провідний науковий співробітник


Інститут книгознавства. Відділ зарубіжної україніки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Antoniuk Tetiana (Eng)
 • Антонюк Татьяна Дмитриевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Зарубіжна україніка, книжкова культура, книгознавство, українознавство, міжнародне співробітництво, історія освіти України.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-34, antoniuktd@nbuv.gov.ua
  Дати життя:13.08.1959 с. Тростянка Борзнянський район, Чернігівська область, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1984Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія, викладач історії та суспільствознавства
  Науковий ступінь:
  2005кандидат історичних наук; тема дисертації: «Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті — початок 30-х років ХХ століття)»
  2016доктор історичних наук; тема дисертації: «Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва»
  Вчені звання:
  2008доцент
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016 р.
  Професійна діяльність:
  1984–2012вчитель загальноосвітніх шкіл № 122, 176 та 181, заступник директора школи № 181, м. Київ; старший викладач, доцент Київського славістичного університету; завідувач кафедри, проректор Державної академії житлово-комунального господарства.
  2012–2015докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  2016, лютий – 2019, жовтеньзавідувач відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  2019 – по т. ч.провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства
  Додаткові посади та обов`язки:
  Входить до складу вченої ради НБУВ.
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2005) Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття) : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 18 с.
  2. (2005) Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. - К., 2005. - 217 арк.
  3. (2015) Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991- 2012 рр.): досвід університетів міста Києва [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 33 с.
  4. Монографії, брошури
  5. (2011) Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : монографія;Т. Д. Антонюк. - Київ, 2011. – 232 c.
  6. (2015) Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991-2012 рр. : монографія;Т. Д. Антонюк. - Вінниця, 2015. – 586. c.
  7. (2021) Антонюк Т. Д. Навчальна книжка в українському зарубіжжі: традиційне і модерне / Т. Д. Антонюк // З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки україни імені В. І. Вернадського / наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2021. – С. 294–324...
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (2018) Преса українського зарубіжжя як чинник консолідації та національно-культурного піднесення українства : передмова / Т. Д. Антонюк // Українські газети 1898 – 2015 років, що виходили за межами України (з фондів НБУВ ім. В. І. Вернадського) : каталог / уклад. : О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко; ред.-бібліографи : Н. Ф. Криворучко, С. В. Дригайло ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, НБУВ. - Київ :НБУВ, 2018. – С. 3-14.
  10. (2018) Українська революція і державність (1917–1921 рр.) / В. С. Гоїнець, Л. М. Ковінченко, Л. В. Лісовська. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 817 с.
  11. (2019) Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття). Матеріали до бібліографії : наук.-допом. покажч. / упоряд. В. В. Березкіна ; наук. ред Т. Д. Антонюк ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2019. – 244 с.
  12. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1142 с.
  13. Статті
  14. (2000) Педагогічні погляди П. О. Куліша : стаття /Т. Д. Антонюк // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення: Збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша. - Київ, 2000. – С. 117-123.
  15. (2002) Олімпіада з українознавства як фактор утвердження перспективного предмета : стаття / Т. Д. Антонюк, Є. І. Демченко // Українознавство. - Київ, 2002. - Число 1-2. – С. 119-122.
  16. (2002) Проблема сім’ї і школи в теоретичних розробках шкільництва (1917–1920 рр.) : стаття /Т. Д. Антонюк // Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. - Київ, 2002. – С. 313-323.
  17. (2002) Українське шкільництво у баченні Михайла Грушевського : стаття /Т. Антонюк // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. - Київ, 2002. – С. 91-96.
  18. (2003) Творення нової української школи (до 85-річчя написання Степаном Сірополком праці "Завдання нової школи") : стаття / Т. Антонюк // Календар-щорічник. - Українознавство. - Київ, 2003. – С. 139-141.
  19. (2003) Турбота – визначальна цінність української національної школи (З досвіду роботи 181-ї школи м. Києва) : стаття /Т. Д. Антонюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Українознавство. - Київ, 2003. - Вип. 7. – С. 54-58.
  20. (2004) Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Українознавство. - Київ, 2004. - Вип. 8 . – С. 21-25.
  21. (2004) Пошуки шляхів розвитку освіти в Україні у 20-х рр. ХХ ст. : стаття /Т. Д. Антонюк // Рідна школа. - Київ, 2004. - № 4. – С. 45-48.
  22. (2004) Розвиток освітньої системи в УСРР (20-ті – початок 30-х років) : стаття /Т. Д. Антонюк // Історичний журнал. - Київ, 2004. - № 6-7. – С. 90-96.
  23. (2005) Закоханий в український степ (до 70-річчя від дня народження Бориса Мозолевського) : стаття /Тетяна Антонюк // Календар-щорічник. – Українознавство – 2006. . - Київ, 2005. – С. 251-253.
  24. (2006) Життя не обмежене рингом (До 35-річчя від дня народження Віталія та 30-річчя від дня народження Володимира Кличків) : стаття /Т. Д. Антонюк // Календар-щорічник. – Українознавство – 2006. - Київ, 2005. – С. 265-267.
  25. (2006) Проблеми методології історії на сучасному етапі : стаття / Т. Д. Антонюк // Університет. Історико-філософський журнал. Видається Київським славістичним університетом. - Київ, 2006. - № 6 (14). – С. 49-57.
  26. (2007) Освітня політика як основний рушійний фактор інноваційного поступу українського суспільства : стаття /Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. - Київ, 2007. - Том ХVІІІ. – С. 48-56.
  27. (2008) Денаціоналізація системи освіти в УРСР (20-ті – поч. 30- х рр. ХХ ст.) як передумова формування тоталітарного суспільства : стаття /Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - Київ, 2008. - Том ХХІ. – С. 104-116.
  28. (2009) Історія та перспективи розвитку системи водопостачання в Україні : стаття /Т. Д. Антонюк // Вісник ДАЖКГ. - Київ, 2009. - № 2. – С. 96-108.
  29. (2009) Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти : стаття /Т. Антонюк // Українознавство. - Київ, 2009. - № 3. – С. 148-153.
  30. (2010) Імідж України у світовому просторі: політичні аспекти : стаття /Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2010. - Випуск 2. – С. 9-11.
  31. (2010) Післямова до Всеукраїнської конференції “Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології” : стаття /Т. Д. Антонюк, Ю. О. Дорошенко // Міське господарство України. - Київ, 2010. - № 4. – С. 18-20.
  32. (2010) Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності української системи вищої освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Українознавство . - Київ, 2010. - Випуск 14. – С. 32-37.
  33. (2011) Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, суперечності, уроки (20 – 30-ті роки ХХ століття) : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії . - Київ :Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2011. - Т. ХХVIIІ. – С. 29-35.
  34. (2011) Роль українознавства в системі вищої освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії . - Київ :Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2011. - Т. ХХVII. – С. 110-119.
  35. (2012) Іван Огієнко - фундатор національної вищої школи в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ :Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. - Випуск 10. – С. 92-96.
  36. (2012) Болонський процес та його адаптація до української системи освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2012. - Випуск 67 (№ 12). – С. 110–115.
  37. (2012) Діяльність педагогічного колективу академії щодо подолання ксенофобії і дискримінації серед студентів : стаття / Т. Д. Антонюк // Захист прав людини: навчально-виховна діяльність ВНЗ / За заг. ред. К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук, О. А. Удалової. - Харків :Права людини, 2012. – С. 57-60.
  38. (2012) Законодавче забезпечення міжнародної діяльності ВНЗ як фактор міжнародної конкурентоспроможності освітньої системи України : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. - Випуск СVI (106). – С. 204–214.
  39. (2012) Міжнародне співробітництво НПУ імені М. П. Драгоманова як фактор суб’єктності української вищої школи у світовому освітньому просторі : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. - Випуск СVII (107). – С. 240-257..
  40. (2013) Інтеграція Київського національного університету імені Тараса Шевченка з провідними закордонними вищими школами в контексті Болонських домовленостей : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СІХ (109). – С. 257–273..
  41. (2013) З досвіду інтеграції НМУ імені О. О. Богомольця до Європейського і світового освітнього простору : стаття / Т. Д. Антонюк // Університет. Науковий історико-філософський журнал. - Київ :Київський славістичний університет, 2013. - № 1 (50). – С. 35–49.
  42. (2013) Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 5-7., 2013. - № 2 (115).
  43. (2013) Міжнародна співпраця НМУ імені О. О. Богомольця: напрями, форми та географія партнерства : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СХІІІ (113). – С. 224–236..
  44. (2013) Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ” – основа інноваційних перетворень в сфері вищої технічної освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СХІІ (112). – С. 232–245..
  45. (2013) Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ”: особливості входження в міжнародний освітній простір : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 74 (№ 7). – С. 80-82..
  46. (2013) Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 73 (№ 6). – С. 58–60..
  47. (2013) Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): джерела дослідження : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 72 (№ 5). – С. 160-166.
  48. (2013) Міжнародна співпраця як рушійна сила реформ в освітньо-науковій сфері НТУУ “КПІ” : стаття / Т. Д. Антонюк // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. - Київ :УНІСЕРВ, 2013. - Випуск 40. – С. 142–151..
  49. (2013) Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки / Національний університет “Острозька академія”, Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. - Острог :Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. - Вип. 21. – С. 149–155..
  50. (2013) Міжнародні зв’язки українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): історіографія проблеми : стаття / Т. Д. Антонюк // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. - Київ, 2013. - Вип. 27. – С. 127–134..
  51. (2013) Співпраця українських ВНЗ з зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 11. – С. 233–236.
  52. (2013) Університетська еліта у забезпеченні міжнародної інтеграції національної системи вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 14. – С. 125–129.
  53. (2013) Ювілей Т. Г. Шевченка як фактор активізації міжнародних зв’язків українських ВНЗ : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 12. – С. 120–125.
  54. (2014) Activation of integration processes at higner school of Ukraine : стаття / Antoniuk T. D. // In the World of Scientific Discoverie (В мире научных открытий). - Москва, 2014. - № 9.3 (57). – С. 1053–1071.
  55. (2014) Гармонізація української системи освіти з міжнародними стандартами як головна проблема інтеграції в світовий освітній простір : стаття / Т.Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Вип. 15. – С. 69-72.
  56. (2014) Законодавче забезпечення міжнародної діяльності в сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Міжнародної конференції “Формування науково-освітньої політики” (м. Київ, 31 травня 2014 р.) 2 частина. - Київ, 2014. – С. 53-56.
  57. (2014) Законодавче забезпечення міжнародної діяльності у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Вип. 16. – С. 211–215.
  58. (2014) Міжнародні зв’язки Національного університету біоресурсів та природокористування: особливості входження в світову систему вищої аграрної освіти : стаття / Т.Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - Київ :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. - № 4 (122). – С. 5-7.
  59. (2014) Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Випуск 17. – С. 165-168.
  60. (2014) Отделения международных связей вузов как центры интеграции национального образования в мировую систему : стаття / Т. Д. Антонюк // Наука Красноярья. - Красноярськ :Научно-инновационный центр, 2014. - № 1 (12). – С. 90–112.
  61. (2014) Программа Жан Моне как действенное средство интеграции украинских вузов : стаття / Т. Д. Антонюк // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. - Москва, 2014. - № 8 (16). – С. 82-84.
  62. (2014) Роль студенческого самоуправления в развитии международного сотрудничества вузами Украины : стаття / Т. Д. Антонюк // Наука Красноярья. - Красноярськ, 2014. - № 2. – С. 79-100.
  63. (2015) Tempus program as an activation factor of international cooperation of the higher learning Ukrainian institutions : стаття / T. D. Antoniuk // Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта ім. А. А. Куляшова. Навукова-метадычны часопис. . - Могильов :Могильовський державний університет ім. А. А. Куляшова, 2015. - № 1 (45). . – С. С. 19–28.
  64. (2015) Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991- 2012 рр.): досвід університетів міста Києва [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 33 с.
  65. (2015) Міжнародні зв’язки Національного авіаційного університету як прояв загальних тенденцій інтеграції вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. . - Київ :Ін-т історії України НАН України, 2015. - Вип. 24. – С. 141-156.
  66. (2016) Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку : стаття / Тетяна Антонюк // Бібліотечний вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2016. - № 5 (235). – С. 20-27..
  67. (2016) Навчальна книга в українській діаспорі як фактор збереження етнонаціональної ідентичності : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ :Міленіум+, 2016. - Випуск 19. – С. 101-107. .
  68. (2017) Відділ зарубіжної україніки як осередок збереження національної пам’яті : стаття / Т. Д. Антонюк // Історико-культурна спадщина : збереження, доступ, використання: збірка наукових праць . - Тернопіль :Бескиди, 2017. – С. 10-13.
  69. (2017) Галина Мазуренко – видатна українська мисткиня: життя і творчість : стаття / Т. Д. Антонюк // Ukraina Magna. – К., 2016. Vol. II : Українська жінка у іншомовному середовищі: побутовий та громадянський вияви / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та Ю. Горбач. - Київ :Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, 2017. – С. 87-93.
  70. (2017) Зв’язки України з Афоном: історико-джерелознавчий аспект : стаття / Т. Д. Антонюк // Університет. Науковий історико-філософський журнал Київського славістичного університету. - Київ: Київський славістичний університет, 2017. - № 1–2 (54) січень – квітень. – С. 45-53.
  71. (2017) Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства : стаття / Т. Д. Антонюк // Бібліотечний Вісник. - Київ : НБУВ, 2017. - № 6(245) . – С. 18-22. .
  72. (2017) Науково-освітня діяльність української діаспори США у виданнях зарубіжної україніки : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - Київ :Київський національний університет, 2017. - № 1 (132). – С. 5-9.
  73. (2017) Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского : стаття / Т. Д. Антонюк // Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції розвитку : наук.-практ. і теорет. зб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, МААН, Рада директорів наук. б-к та інформ. Центрів ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - вип. 13. – С. 184-217..
  74. (2018) Українська революція 1917 - 1921 років у спогадах представників політичної еміграції : стаття / Т. Д. Антонюк // Бібліотечний вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. - 2 (244). – С. 34-47..
  75. (2019) Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як осередок збереження і популяризації культурного та наукового надбання світового українства.
  76. (2019) Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення // Бібліотечний вісник.-2019.- №1.-C. 24-33..
  77. (2020) Антонюк Т. «Україна: енциклопедія для молоді" як один із українських енциклопедичних проектів діаспори // Енциклопедії як глокальні медії: колективна монографія / за заг. ред. Киридон А. М. Київ : Державна наукова установа, «Енциклопедичне видавництво», 2020. С. 269-281.
  78. (2020) Антонюк Т. Д. Навчальна книжка в українській діаспорі: історико-джерелознавчий аспект. Розсіяні по світах… Колективна монографія / Л. Василів-Базюк, Н. Солонська, Л. Дзира, Т. Антонюк та ін. Відп. ред. І.О. Рибачок, А.Є. Атаманенко. Острог: Національний університет «Острозька академія», НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара», 2020. С.144–170. .
  79. (2020) Антонюк Т. Закордонні центри НТШ: здобутки та нові тенденції / Т. Антонюк // Ukraina Magna. – Київ, 2020. Vol. ІІІ: До 100 річчя Української революції 1917–1923 рр. / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко. – С. 61–80.
  80. (2020) Видавнича продукція Української вільної академії наук (УВАН) у Німеччині з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Т. Антонюк, В. Антонова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. - 2020. - Вип. 31. - С. 165-173.
  81. (2020) Етнокультурний профіль третьої хвилі української еміграції. Народна творчість та етнологія, 1 (383), 86-106..
  82. (2020) Юрій Тищенко як видавець української книги в еміграції // Українознавчий альманах. - 2020. - Вип. 26. - С. 13-23.
  83. (2021) Видавнича продукція Івана Тиктора у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ / Т. Антонюк // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 3. - С. 99-115.
  84. (2021) Видавнича продукція Івана Тиктора у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ // Бібліотечний вісник. – 2021. – № 3. – С. 99–115.
  85. (2021) Мініатюрні видання з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкт атрибуції // Архіви України. - 2021. - № 4. - С. 77-98A.
  86. (2022) Візантолог, українознавець, славіст Ігор Шевченко (1922–2009): з нагоди виставки в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, присвяченої 100-річчю від дня народження / Т. Антонюк, О. Дзира, В. Антонова // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 1. - С. 64-80.
  87. Енциклопедичні статті
  88. (2018) Мельничук Богдан : стаття / Т. Д. Антонюк // Енциклопедія Сучасної України. Т. 20. - Київ, 2018. - Т. 20. – С. 150.
  89. (2019) Антонюк Т. Д., Дубровіна Л. А. Україніка // Енциклопедія історії України : Україна - Українці. - Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.), Г. В. Боряк (заст. голови), Я. В. Верменич, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. М. Даниленко, Л. О. Зашкільняк, С. В. Кульчицький (заст. голови), О. Є. Лисенко, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов (відп. секр.), О. П. Толочко, О. А. Удод, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь. НАН України. Інститут історії України. - К.: "Наукова думка", 2019. - С. 519 - 522.
  90. (2020) Антонюк Т. Народна воля // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. – Київ, 2020. – С. 458. .
  91. (2020) Антонюк Т. Науковий збірник // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. – Київ, 2020. – С. 573. .
  92. (2020) Антонюк Т. Наукові записки // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. – Київ, 2020. – С. 579. .
  93. (2020) Антонюк Т. Наша церква // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. – Київ, 2020. – С. 701. .
  94. (2021) Антонюк Т. Д. Нова громада / Т. Д. Антонюк // Енциклопедія Сучасної України. – Київ. – 2021. Т. 23. – С. 507.
  95. Тези наукових доповідей
  96. (2001) Навчальні програми з українознавства: досвід реалізації та перспективи вдосконалення : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавство – наука самопізнання українського народу / Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”. – 18–20 жовтня 2001 року. - Київ :Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, 2001. – С. 235-236.
  97. (2006) Особливості українського досвіду спільнотного згуртування в дослідженнях Юрія Липи : стаття / Т. Антонюк // Український досвід спільнотного згуртування 6 матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 26 жовтня 2006 року). - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 113-127.
  98. (2008) Кадрове забезпечення житлово-комунальної сфери як головна умова успішного реформування галузі : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Проблеми і перспективи кадрового забезпечення житлово-комунального господарства України. Матеріали міжнародного круглого столу (11 листопада 2008 року). - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2008. – С. 11-13.
  99. (2009) Демократизація освіти як підґрунтя формування громадянського суспільства в Україні : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу (16–18 грудня 2009 року)”. - Київ :Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С. 6-9.
  100. (2009) Особливості вивчення українознавства в умовах кредитно-модульної технології навчання в ДАЖКГ : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль, 23–24 грудня 2009 р. . - Тернопіль :Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 2009. - Частина ІІ. – С. 58-60.
  101. (2010) Синергетичний підхід як основа формування сучасної моделі освіти : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Міжнародна науково-методична конференція ДАЖКГ. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2010. – С. 15-17.
  102. (2010) Якість вищої освіти як головна умова демократизації українського суспільства : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 вересня 2010 р. . - Київ :Національний університет харчових технологій, 2010. - Частина 2. – С. 100-101.
  103. (2011) Історія та перспективи розвитку комунального транспорту в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк // Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. – С. 76-79.
  104. (2011) Вплив освітнього середовища на особистісне становлення студентської молоді : стаття / Т. Д. Антонюк // Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. – С. 28-32.
  105. (2012) Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації Антонюк // Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 15 листопада 2012 року. - Тернопіль, 2012. – С. 54-56.
  106. (2012) Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоздатності української освітньої системи : стаття / Т. Д. Антонюк // Пріоритетні питання економічного і соціального розвитку України: 1-а науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів ДВНЗ “Київський університет управління та підприємництва” (19–20 квітня 2012 року). - Київ :Державний вищий навчальний заклад “Київський університет управління та підприємництва” , 2012. – С. 24-28.
  107. (2014) Активізація міжнародного партнерства українських ВНЗ в контексті святкування ювілею Т. Г. Шевченка : стаття / Т. Д. Антонюк // Матеріали круглого столу // Т. Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ: матеріали круглого столу, м. Київ, 11 березня 2014 р. / редкол.: О. П. Реєнт та ін. . - Київ :Інститут історії України , 2014. – С. 163–167. .
  108. (2014) Програма TACIS як дієвий засіб інтеграції українських вищих навчальних закладів в міжнародний освітній простір : стаття / Т. Д. Антонюк // Сборник докладов Международной конференции “Развитие научных связей в изменяющемся мире. - Донецк :Научно-информационный центр “Знание”, 2014. – С. 15–18.
  109. (2015) Міжнародні зв’язки як фактор сталого розвитку Київського національного торговельно-економічного університету (1991–2012 рр.) : стаття / Т. Д. Антонюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 3. – С. 57-65.
  110. (2016) Афон як духовно-культурний центр слов'янства: значення для утвердження міжнародної суб'єктності України : тези доповіді / Т. Д. Антонюк. - Київ, 2016. – 225-228. c.
  111. (2016) Навчальна книжка діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Ради дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН) . - Київ :НБУВ, 2016. – С. 81-85.
  112. (2017) Бібліографія зарубіжної україніки – інтегральна складова національної бібліографії : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 427-429.
  113. (2017) Замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ: характеристика, зміст, особливості бібліографічного опису : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 100-102.
  114. (2018) Внесок Омеляна Пріцака у розвиток закордонних українознавчих студій : резюме / Т. Д. Антонюк // Сто років академічної славістики в Україні : здобутки і перспективи : Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури 24 травня 2018 року. - Київ :НБУВ, 2018. – С. 111-112.
  115. (2018) Навчальна книжка українського зарубіжжя: характеристика видань.
  116. (2018) Преса українського зарубіжжя як чинник консолідації та національно-культурного піднесення українства діаспори : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Київ, 6–8 листопада 2018 р., м. Київ). - Київ :НБУВ, 2018. – С. 542-547.
  117. (2019) Атрибуція замаскованих видань українського зарубіжжя / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8 - 10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ, 2019. - Т. 1. - С. 138-142.
  118. (2019) Видавнича діяльність українського вільного університету в Мюнхені: продукція, постаті, досягнення / Тетяна Антонюк // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24 - 25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд. В. Пасічник. - Львів, 2019. - С. 122 - 124.).
  119. (2019) Газета "Народна воля" як промотор ідей українства в діаспорі / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8 - 10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ, 2019. - Т. 2. - С. 166-172. .
  120. (2019) Наукові записки Українського вільного Університету (Німеччина) як джерело українознавчих студій // Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку // Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янськоъ писемності та культури. 24 травня 2019 року. – Київ, 2019. – С. 131–132.
  121. (2020) Антонюк Т. Д. Українська вільна академія наук: місія та здобутки (За виданнями з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН; відп. за вип. М.В. Іванова. Київ, 2020. С. 247–250. .
  122. (2021) Антонюк Т. Видавнича продукція Української вільної академії наук у США з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Тетяна Антонюк // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. ІІ Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 жовт. 2021 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд. В. Пасічник. Львів, 2021. С. 136-140.
  123. (2021) Антонюк Т. Д. Видання Української вільної академії наук першого десятиліття (1945–1955 ) / Антонюк Т. Д., Антонова В. Д. // Слов’янські мови, літератури і культури в умовах глобальної цифровізації // Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури. 25 травня 2021 року. – Київ, 2021. – С. 111–114.
  124. (2021) Антонюк Т. Д., Антонова В. Д. Видання Української вільної академії наук першого десятиліття (1945–1955 ) // Слов’янські мови, літератури і культури в умовах глобальної цифровізації: Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури. 25 травня 2021 року. Київ, 2021. С. 111–114. .
  125. (2021) Антонюк Т. Д., Антонова В. Д. Здобутки музикологічної секції УВАН за документами з фонду ВЗУ ІК НБУВ / Т. Д. Антонюк, В. Д. Антонова // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН; відп. за вип. М.В. Іванова. – Київ, 2021. – С. 552–555.
  126. (2021) Антонюк Т. Д., Антонова В. Д. Мініатюрні видання з фонду відділу зарубіжної україніки інституту книгознавства НБУВ як об’єкт атрибуції / Т. Д. Антонюк, В. Д. Антонова // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН; відп. за вип. М.В. Іванова. – Київ, 2021. – С. 10–15.
  127. Рецензії
  128. (2006) Рецензія на монографію Валентини Піскун "Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття)" : монографія. - К.: "МП Леся" : рецензія / Т. Антонюк // Український історик, 2007-2008. - Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Острог; Париж, , 2006. - № 3-4 (175-176). – С. 330-336.
  129. (2017) Рецензія на збірник "Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем (1906 - 1944) / Упорядник: Ю. Горбач. - Київ : Оріон, 2017. - 448 с.".
  130. (2018) Рецензія на монографію "Формування моделей національного консенсусу в Україні в часи Української революції (березень - січень 1918 рр.) : джерельна база та інтерпретаційні практики : монографія / Валентина Піскун, Ігор Гирич, Михайло Ковальчук, Валентин Кавунник, Інна Старовойтенко, Дмитро Бурім та ін. За заг. ред. В. Піскун ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ : "Видавництво Людмила", 2018. 428 с.".


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського