До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДЕНИСКО Людмила Михайлівна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/483494

 

ДЕНИСКО Людмила Михайлівна


старший науковий співробітник


Інститут книгознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Denysko Liudmyla (eng)
 • Дениско Людмила Михайловна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія, бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство, літературознавство, мистецтвознавство.
  Дати життя:02.12.1946, м. Батумі, Грузія
  Освіта:
  1967Харківський державний институт культури, біблотекар-бібліограф
  Науковий ступінь:
  1997Кандидат історичних наук; тема дисертації:
  Вчені звання:
  2007старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1980
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1997) Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819- 1919) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України. НБУВ. - Київ, 1997. – 17 c.
  2. (1997) Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819-1919) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Дениско Людмила Михайлівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1997. - 247 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2006) Дениско Л. М. Бібліотека Київської духовної академії (1819-1919) / Л. М. Дениско ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2006. - 224 с.
  5. (2009) Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького : монографія. - Київ :НБУВ, 2009. – 476 c..
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (1995) Києво-Могилянська Академія у документах і рідкісних виданнях ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України : Видання ХVIII – першої чверті ХХ ст. - Київ, 1995. - Матеріали до біблогр. покажчика: Вип. 1. – 187 c.
  8. (2001) Релігійні православні періодичні видання ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. - Київ :НБУВ, 2001. – 200 c..
  9. (2007) Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. - Київ :НБУВ, 2007. – 134 c..
  10. (2017) Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, 2017. - 349 с.
  11. Статті
  12. (1994) Визначна пам‘ятка Києва другої половини ХІХ ст. // Бібліотечний вісник. - 1994. - № 5/6. – С. 19 – 20.
  13. (1994) Костянтин Думитрашко – бібліотекар Київської духовної академії // Бібліотечний вісник. - 1994. - № 4. – С. 22 – 26.
  14. (1994) Новий покажчик книг та рукописів “Києво – Могилянська академія у фондах ЦНБ” // Бібліотечний вісник. - 1994. - № 2. – С. 37 – 39.
  15. (1995) Видавнича діяльність Київської духовної академії // Книга в соціокультурному просторі: Досвід книговидання ХІХ – ХХ ст. і сучасні проблеми. - Львів, 1995. – С. 108–110.
  16. (1998) Духовні журнали в Україні ХІХ – початку ХХ ст. як відбиття розвитку та поширення православія // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 4. – С. 51–53.
  17. (1998) Київська духовна академія (1818 – 1919) // Київська старовина. - 1998. - № 6. – С. 11–15.
  18. (1999) Духовні журнали як джерело вивчення духовної культури та української етнографії // Бібліотечний вісник. - 1999. - № 5. – С. 34–36.
  19. (1999) Людина з великої літери: До 160-річчя від дня народження П. П. Чубинського // Бориспільські вісті. - 1999. - № 2 (15 січня). – С. 1-4.
  20. (2000) Довідково-бібліографічний апарат книжкового фонду рідкісних видань // Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 5. – С. 199–203.
  21. (2000) Криловський як член Комітету по опису українських стародруків ХVI - XVIII ст. при Археографічній комісії Всеукраїнської Академії Наук // Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 4. – С. 150–155.
  22. (2000) Олексій Захарович Попільницький // Вісник Книжкової палати. - 2000. - № 3. – С. 26–29.
  23. (2001) Андрій Миколайович Муравйов та його бібліотека // Вісник Книжкової палати. - 2001. - № 10. – С. 31–34.
  24. (2001) У бібліотеці хору Київської духовної академії // Українська музична газета. - 2001. - № 4 (42). – С. 8.
  25. (2002) Автографи видатних діячів України та Росії як бібліотечно – інформаційний ресурс при забеспеченні потреб читачів // Наукові праці НБУВ. - К., 2002. - Вип. 9. – С. 282–289.
  26. (2002) Бібліотека українського гуртка при Київській духовній академії // Вісник Книжкової палати. - 2002. - № 10. – С. 26–27.
  27. (2002) Міркування над автографом Олександра Яковича Кониського // Вісник Книжкової палати. - 2002. - № 8. – С. 27 – 29.
  28. (2003) Екслібриси Василя Івановича Клочкова // Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 3. – С. 29–30.
  29. (2003) Матеріали до історії бібліотеки і особового архіву Олексія Захаровича Попільницького / ІР НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2003. - Вип. 8. – С. 201–207.
  30. (2004) Іоанн Михайлович Скворцов (лист. 1795 – 5 серп. 1863) // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 8. – С. 47 – 51.
  31. (2004) Україніка в колекції рідкісних видань НБУВ // Наукові праці НБУВ. - К., 2004. - Вип. 13. – С. 418–426.
  32. (2005) Амвросій Семенович Криловскький (1853 – 1930) // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 1. – С. 48 – 52.
  33. (2005) До історії бібліотеки і архіву Олексія Захаровича Попільницького: оригінал малюнку першої могили Тараса Шевченка в Петербурзі // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 4. – С. 37 – 39.
  34. (2005) Документи Державної Ради Росії ХІХ – початку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О. З. Попільницького / ІР НБУВ // Рукописна спадщина України. - 2005. - Вип. 10. – С. 129–138.
  35. (2005) Матеріали до історії бібліотеки Олексія Захаровича Попільницького: сторінки біографії, наукової діяльності, історії надходження до ВБУ // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 12. – С. 38–42.
  36. (2005) Поезія в архіві та книжковому зібранні Олексія Попільницького // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 2. – С. 43–57.
  37. (2006) Іконографія в колекції рідкісних видань відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ // Наукові праці НБУВ. - К., 2006. - Вип. 16. – С. 211 – 220.
  38. (2006) Автограф драматурга О. О. Вермішева // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 11. – С. 38 – 39.
  39. (2007) Віктор Іпатійович Аскоченський (1813–1879) – автор праць з історії освіти в Україні // Наукові праці НБУВ. - К., 2007. - Вип. 19. – С. 597–607.
  40. (2008) Електронний каталог колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : досвід з укладання // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2008. - Вип. 22. – С. С. 239-244.
  41. (2008) Книжные автографы в коллекции редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского как важный информационный ресурс для исследователей // Библиотеки национальных академий наук: Науч.-практич. и теоретич. сб – к / МААН; Совет директоров науч. б – к и информ. центров. - Киев, 2008. - Вып. 6. – С. 431–441.
  42. Тези наукових доповідей
  43. (1994) Костянтин Данилович Думитрашко – бібліотекар Київської духовної академії (1814 – 1886) // Бібліотеки у розвитку історичної науки в Україні”: Тези доп. - К., 1994. – С. 31 – 32.
  44. (1994) Фонд релігійної періодики ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України – джерело вивчення духовної культури народу // Українська періодика: істория і сучасність: Доповіді 2 – ої української конференції 21 – 22 грудня 1994 р. - Львів; Житомир, 1994. – С. 139–140.
  45. (1995) Бібліотекар Київської духовної академії Амвросій Семенович Криловський // Тези доп. Міжнародної наукової конференції “Образ епохи: Культурне середовище Києва ХІХ – початку ХХ ст.”. - К., 1995. – С. 204–206.
  46. (1996) Проблеми комплектування та збереження книжкового фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки: Міжнародна наукова конференція 8 – 10 жовтня 1996 р.: Тези доп. - К., 1996. – С. 116–118.
  47. (1997) Каталоги бібліотеки Київської духовної академії // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнародної наукової конференції 14 – 17 жовтня 1997 р. - К., 1997. – С. 49–50.
  48. (2003) Бібліотека О. З. Попільницького: досвід роботи з опису приватного книжкового зібрання // Колекції пам‘яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття: Матеріали наук.-практ. конференції, присвяченої 100-річчю відділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім В. Г. Короленка, 30 трав. - Х., 2003. – С. 70–80.
  49. (2004) Матеріали до історії бібліотеки і особового архіву Олексія Захаровича Попільницького / Наук. б–ка Одеського Національного ун–ту ім. І. І. Мечникова // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції. - Одеса, 2004. – С. 36–45.


  ©   Людмила Дениско, 2008 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського