До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

АЛЕКСАНДРОВА Галина Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/481162

 

АЛЕКСАНДРОВА Галина Андріївна


провідний науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень. Відділ теорії та методики біобібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Aleksandrova Halyna (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія літературознавства, компаративістика, біографістика.
  Дати життя:26.01.1967
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1989Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, філолог, викладач української мови і літератури
  2019Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка, магістр німецької мови, перекладач
  Науковий ступінь:
  2001кандидат філологічних наук; тема дисертації: «Наукова спадщина Миколи Дашкевича і розвиток порівняльного літературознавства в Україні кінця XIX - початку XX століття»
  2011доктор філологічних наук; тема дисертації: «Теоретико-методологічний дискурс українського порівняльного літературознавства (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)»
  Вчені звання:
  2013старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2019 р.
  Професійна діяльність:
  1989–1994учитель
  1994–2001Інститут українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, науковий співробітник
  2002–2018Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка: науковий співробітник, старший науковий співробітник
  Відомості про викладацьку діяльність:
  2001–2004Міжрегіональна академія управління персоналом
  2002–2003Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
  2002–2014Державний економіко-технологічний університет транспорту
  Додаткові посади та обов`язки:
  член редколегії наукового збірника «Діалог мов – діалог літератур» (Мюнхен)
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2008) Літературні перехрестя (Микола Дашкевич в контексті порівняльних досліджень кінця ХІХ – початку ХХ ст.): Монографія. Київ, 2008. 240 с.
  2. (2009) Помежів’я (українське порівняльне літературознавство кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.): Монографія. Київ, 2009. 416 с.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (2018) Некрополь філологів-викладачів Київського Свято-Володимирового та Шевченкового університету: біогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології; [авт.-упоряд.]: Григорій Семенюк, Галина Александрова, Богдана Сахно, Мар’яна Кошарська; [передм. Леоніда Губерського]. Київ, 2018. 290 с.
  5. Статті
  6. (2015) «Немов обірвана струна…» (поезія Івана Стешенка) // Дивослово. Київ, 2015. № 5. С. 50–56.
  7. (2015) Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв’язки // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. Вип. 21-22. Черкаси, 2015. С. 80–98.
  8. (2015) Т. Шевченко і О. Пушкін: пункти зближення і лінії розмежування в літературознавстві кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. // Шевченкознавчі студії. Київ, 2015. Вип. 18. С. 258–270.
  9. (2016) «Концепт» у порівняльних дослідженнях: нарощування смислів та інтерпретацій // Українська мова та культура в сучаснму гуманітарному часопросторі. Ірпінь, 2016. С. 5–12.
  10. (2016) Павло Филипович: «порівняльні студії… поширюють наш обрій» (до 125-річчя вченого) // Слово і час. Київ, 2016. № 9. С. 4–16.
  11. (2016) Перша історія нового українського письменства: проблема українсько-російських літературних взаємин // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип. 264. Т. 276. Філологія. Літературознавство. Миколаїв, 2016. С. 10–16.
  12. (2016) Поезія Івана Стешенка в контексті художніх шукань кінця ХІХ – початку ХХ ст. – «Йшла не тільки з духом часу, але перед ним» // Збірник праць до 160-річчя Наталії Кобринської. Львів, 2016. С. 299–306.
  13. (2016) Порівняльний метод в українському літературознавстві кінця ХІХ – початку ХХ ст: теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство Мовознавство. Фольклористика. Київ, 2016. Вип. 1(26). С. 6–10.
  14. (2017) Scientific heritage of Pavlo Fylypovych: theory and practice of comparative studies / G. Alexandrova // Султанівські читання. Науковий збірник статей. Електронне видання.
  15. (2017) Scientific heritage of Pavlo Fylypovych: theory and practice of comparative studies // Султанівські читання. Івано-Франківськ: СИМФОНІЯ форте, 2017. Вип. VІ. С. 1–25. 114. Українська компаративістика між 1920 і 1930-ми роками: репресії і трансформації // Літературний процес. Збірник наукових праць (філологічні науки) 2017. № 10. С. 3–10.
  16. (2017) «Концепт» у компаративістиці: семантичні трансформації // Концепти і концептосистеми: динамічні виміри. / під ред. І. О. Голубовської, Л. В. Клименко. Київ, 2017. С. 135–146.
  17. (2017) Концепт СЛОВО в художній картині світу Андрія Малишка // Концепти і концептосистеми: динамічні виміри. / під ред. І. О. Голубовської, Л. В. Клименко. Київ, 2017. С. 147–164.
  18. (2017) Перші історії української літератури в рецепції Івана Франка на сторінках польської преси: проблема польсько-українських літературних взаємозв’язків // Київські полоністичні студії. Іван Франко і польська культура. Вип. ХХІХ. Київ, 2017. С. 127–134.
  19. (2017) Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження // Літературознавчі студії. Київ, 2017. Вип. 48 (1). С. 17–32.
  20. (2017) Постать Миколи Стороженка в літературознавчій науці кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до 180-річчя вченого) // Філологічні семінари. Вип. 20. Київ, 2017. С. 165–173.
  21. (2018) Іван Стешенко: діалоги з шевченкознавством кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. Випуск двадцять перший. Київ, 2018. С. 154–164.
  22. (2018) Леся Українка та Іван Стешенко: творчі взаємозв’язки // Мова і культура (Науковий журнал). Київ, 2018.
  23. (2018) Шевченкознавчий дискурс Івана Стешенка в контексті українського літературознавства кінця ХІХ – початку ХХ століття // V Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей. Частина перша [гол. ред. Г. Скрипник]. НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2018. С. 3–16.
  24. (2020) Постать М. І. Стороженка в ювілейних матеріалах: біографічний та історико-культурний контекст // Українська біографістика. Київ, 2020. Вип. 19. С. 212–230.
  25. (2020) Постать М. І. Стороженка в ювілейних матеріалах: біографічний та історико-культурний контекст// Українська біографістика. Київ, 2020. Вип. 19. С. 212–230.
  26. (2020) Складний і славний шлях розвитку // Українська біографістика. Київ, 2020. Вип. 19. С. 282–285.
  27. (2021) Автор і герой біографічного роману: аспекти комунікації (на матеріалі роману Cтепана Процюка "Маски опадають повільно") // Українська біографістика. Київ, 2021. Вип. 22. С. 151–165.
  28. (2021) Леся Українка та Іван Стешенко: біографічні контексти спілкування за епістолярієм та спогадами сучасників // Українська біографістика. Київ, 2021. Вип. 21. С. 120–143.
  29. (2021) Наукова і епістолярна спадщина Бориса Грінченка в осмисленні Василя Яременка // Українська біографістика. Київ, 2021. Вип. 22. С. 291–297.
  30. Науково-популярні публікації
  31. (2008) Перша авторська версія нового українського письменства // Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия. Киїїв, 2008. С. 3–14.
  32. (2013) «І знов моє серце натхненням горить» // Стешенко І. М. Твори. Переклади. Вибране листування / Упорядник та автор біографічного нарису Г. В. Титаренко, післямова Г. А. Александрової. Полтава, 2013. С. 594–616.
  33. (2013) Нові координати історико-літературного мислення // Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» / Н. П. Дашкевич; упоряд., передмова, примітки, покажчик імен Г. А. Александрової. Донецьк, 2013. С. 3–27.
  34. Підручники та посібники
  35. (1998) Усна народна творчість // Українська література. Письмовий та усний екзамен / За ред. проф. Н.М.Гаєвської. Київ, 1998. С. 144–146.
  36. (2003) Усна народна творчість // Іспит з української літератури. За ред. проф. Н. М. Гаєвської. Київ, 2003. С. 134–137; Маркіян Шашкевич. Там само. С. 161–162.
  37. Енциклопедичні статті
  38. (2012) Дашкевич Микола Павлович (у співавторстві з Сулимою М.М.) // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 2: Г−З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. Київ, 2012. С. 287–288.
  39. (2015) Стешенко Іван Матвійович // Шевченківська енциклопедія: в 6 томах. Т. 5: Пе-С/ НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. Київ, 2015. С. 956–957.
  40. Тези наукових доповідей
  41. (2014) Національне та інтернаціональне в казковому епосі (концепція М. Грушевського) // “У Тридев’ятому царстві”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа. Матеріали Міжнародної наукової конференції (25–26 вересня 2014 р.). Збірник. Бердянськ, 2014. С. 10–12.
  42. (2016) І. Франко та М Дашкевич: спільність і своєрідність компаративних пошуків // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка. 07-08 квітня 2016 р. Київ, 2016. С. 142–143.
  43. (2019) Визнаний, але незнаний: постать Миколи Стороженка (1836–1906) в мемуарах сучасників // «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» м. Київ, 8–10 жовтня 2019 р. Київ, 2019. С. 79–84.
  44. (2019) Володимир Отроковський – дослідник давньої літератури // Ольвійський форум – 2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: ХІІІ Міжнар. наук. конф. 6-9 червня 2019 р. м. Миколаїв, Тези доповіді: ІІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії» // Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв, 2019. С. 29–31.
  45. (2019) Микола Стороженко у спогадах Олени Пчілки // Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2019 року. Київ, 2019. С. 49–54.
  46. (2019) Творча особистість Івана Стешенка: аспекти критичної рефлексії / Світ українського слова: Матеріали засідання за круглим столом. Ірпінь: Видавництво «Університету державної фіскальної служби України», 2019. С. 4–7.
  47. (2020) Особливості творення сучасного художнього біографічного тексту (на прикладі роману С. Процюка «Маски опадають повільно») // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  48. (2020) Традиційні структури в українському порівняльному літературознавстві кінця хіх – першої третини хх ст. Сучасний вектор розвитку науки, ХХXІХ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. Вінниця, 20 січня 2020 року. Ч.9. С. 10–15.
  49. Рецензії
  50. (2002) Чи темне наше Середньовіччя? (Оксана Сліпушко. Софія Київська. Укр л-ра Середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). – К.: Аконіт, 2002. – 400 с. // Українська мова та література. 2002. Ч. 47 (303). Грудень. С. 23–24.
  51. (2003) Запитання, на які хочеться знайти відповіді // Українська мова та література. 2003. Ч. 38 (342). С. 12.
  52. (2006) Діалог Маланюка з польською культурою (Рец. на кн.: Циховська Елліна. Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв’язків. – К.; Ніжин, 2006. – 128 с.) // Слово і Час. Київ, 2008. № 2. С. 100–101.
  53. (2006) Подолання стереотипів. Вільна Я. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г. Квітки-Основ’яненка. – К.: Альтерпрес, 2005. – 297 с. // Українська мова та література. 2006. Ч. 1-2 (449-450). С. 41.
  54. (2011) Діалог Леопольда Стаффа зі світовою літературою (Рецензія на книгу: Циховська Е.Д. Творчість Леопольда Стаффа як простір інтертексту: Монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 344 с.) // Слово і Час. Київ, 2011. № 10. С. 107–109.
  55. (2011) Панорама української компаративістики (Л. Грицик. Українська компаративістика: концептуальні проекції. Донецьк, 2010) // Українська мова та література. Київ, 2011. Ч. 3 (691). Січень. С. 31–32.
  56. (2015) Комплексне дослідження українського фольклору Поділля. Рец. на монографію О. Шалак «Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст.» (Київ: Освіта України, 2014. 464 с.) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. Бердянськ, 2015. Вип. V. С. 394–396.
  57. (2015) Над текстами долі Володимира Рутківського (Марченко Н. Володимир Рутківський: тексти долі: біографічний нарис). – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014) // Дивослово. Київ, 2015. № 3. С. 62–63.
  58. (2015) Шевченкова проза: зв’язки із західноєвропейським літературним процесом (Олександр Боронь «Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури (рецепція та інтертекстуальні зв’язки»). – Київ: Критика, 2014. – 160 с., бібл. // Слово і час. Київ, 2015. № 3. С. 121–122.
  59. (2017) Від посмішки чеширського кота до портрета реальної історичної особистості. Галич А. О. Портрет у мемуарному та біографічному дискурсах: семантика, структура, модифікації : монографія / А. О. Галич ; за наук. ред. О. О. Бровко. – Старобільськ : Вид-во ДЗ “Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка”, 2017. – 449 с. // Синопсис: текст, контекст, медіа : електрон. наук. фах. вид. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Інститут філології.
  60. (2017) Художній досвід ХХ століття: європейський профіль: (Саєнко Валентина. Українська література ХХ ст.: діапазон творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці (Львів : ЛА ― Піраміда, 2016. – 868 с.) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Філологічні науки. 2017.Вип. 14. С. 171–175.
  61. (2018) «Велика проза» української діаспори 1940-1980-х років: європейський вектор української культури [Лущій С. Романістика української діаспори 1960-1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми] // Слово і час. Київ, 2018. № 9. С. 123–125.
  62. (2018) «Водночас і близькі й далекі»: українська і англійська проза крізь призму компаративної жанрології (рецензія на монографію Дениса Чика «Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст.» (наук. ред. В. А. Зарва). Хмельницький: ФОП: Цюпак, 2017. 356 с.) // Філологічний дискурс. Київ, 2018. № 8. С. 196–203.
  63. (2019) Історії особливих людей з незламним духом (Герасименко Н. «Словами очевидців: література від Євромайдану до війни» // Ніна Герасименко. – Тернопіль: Джура, 2019. – 128 с.) // Дивослово. Київ, 2019. № 12. С. 57.
  64. (2019) Жінка, яка уособлює світло (Рецензія на видання: "Жінка з хистом Аріадни": Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Алла Швець ; Інститут Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій УКУ ; ВГО "Союз Українок". – Львів, 2018. – 752 с.) // Українська біографістика. Київ, 2019. Вип. 18. С. 324–328.
  65. (2020) "Манера письма народжується не лише з поєднання слів, а й з висоти їхнього розміщення над рівнем душі" (Рецензія на видання: Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, професор: біобібліографічний довідник. – Київ : Освіта України, 2019. – 680 с.) // Українська біографістика. Київ, 2020. Вип. 20. C. 353–357.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського