До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

УСТИНОВА Тетяна Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/378384

 

УСТИНОВА Тетяна Петрівна


молодший науковий співробітник


Відділ комплексного опрацювання документів. Сектор систематизації документів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Ustynova Tetiana (eng)
 • Медвідь Тетяна Петрівна
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Удосконалення робочих таблиць класифікації розділів Рубрикатора НБУВ. Деталізація розділів тематичного навігатора НБУВ. Поглиблення системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК. Дослідження досвіду наукових бібліотек України з організації тематичного пошуку інформації.
  Контактна інформація: (044) 524-44-53, ustynova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:05.08.1976, с. Верхівня , Ружинський р-н, Житомирська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2001Національний аграрний університет , вчений агроном
  2008Національний університет біоресурсів і природокористування України, професійне навчання
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004
  Публікації:
   Довідники, покажчики, каталоги
  1. (2015) Кузьменко Г. А., Медвідь Т. П. Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: метод. посіб. НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2015. 47 с.
  2. (2021) Таблиця відповідності між науковими спеціальностями, спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, Рубрикатором НБУВ і УДК : науково-методичний посібник / С. В. Галицька, Є. Ю. Гуренко, Н. В. Орєшина, Т. П. Устинова. Київ: НБУВ, 2021. 73 с.
  3. Статті
  4. (2012) Систематизація бібліотечно-інформаційних баз даних з питань сільського господарства як можливість відображення нових знань галузі / Т. П. Медвідь // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 2. - С. 26-29..
  5. (2013) "Рубрикатор НБУВ" як віддзеркалення еволюції сільськогосподарської науки / Т. Медвідь // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 490-507.
  6. (2013) Розвиток сільськогосподарської науки як передумова і мотивація змістових змін робочих таблиць класифікації / Т. П. Медвідь // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 37. - С. 71-84.
  7. (2014) Розділ "П Cільське господарство" робочих таблиць класифікації: адаптація змісту в умовах розвитку аграрної науки / Т. Медвідь // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 9. - С. 20-23.
  8. (2014) Формування словника класифікаційних індексів електронного каталогу в контексті науково-методичного забезпечення процесів систематизування // Бібліотечний вісник. - К., 2014. - Вип. 3. – С. 21-25.
  9. (2020) Німецька національна бібліотека: тематичний пошук за класифікацією М. Дьюї [Електронний ресурс] / С. Галицька, Т. Устинова // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 9. - С. 48-52..
  10. (2021) Колекції Бібліотеки та архівів Канади як джерельна база наукових досліджень історії України / С. Галицька, Н. Орєшина, Т. Устинова // Вісник Книжкової палати. - 2021. - № 2. - С. 45-52.
  11. Тези наукових доповідей
  12. Підвищення якості пошуку інформації сільськогосподарського спрямування за допомогою трансформації робочих таблиць класифікації на прикладі (НБУКВ). // Історія освіти науки і техніки в Україні матеріали IX Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, (Київ, 22 травня 2014 р.) Київ, 2014. С. 239–242.
  13. (2012) Розвиток таблиць класифікації НБУВ :історичний аналіз в інновації сьогодення // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи: Збірник матеріалів ІІІ міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. –Київ, 2012. С. 130-133.
  14. (2013) Бібліотечна класифікаці та сільськогосподарські науки: ефективність взаємодії в умовах інноваційних підходів до систематизації літератури Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери. Збірник матеріалів IV міжнародної наукової конференції молодих учених (16 травня 2013). - НБУВ Київ, 2013. – 136 с.
  15. (2013) Модернізація робочих таблиць бібліотечної класифікації як наслідок вирішення сучасних проблем сільськогосподарської науки: мат. Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. К., 2013. 411 с. С. 73 75.
  16. (2013) Совершенствование систематизации библиотечно-информационной базы сельскохозяйственного направления как способ улучшения поиска информации (на примере работы НБУВ) // V Международной научно–практической конференции молодых ученых и специалистов «Библиотека и общество: проблемы и направления развития». (30-31 октября 2013).
  17. (2014) Трансформация рабочих таблиц библиотечной классификации как следствие решения современных проблем сельскохозяйственной науки : (на примере Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского) Румянцевские чтения - 2014: The Rumyantsev readings - 2014: материалы международной научной конференции (15-16 апреля 2014) : [в 2 ч.] / Российская гос. б-ка; [редкол.: Л. Н. Тихонова, Е. А. Иванова, И. И. Шестопалов]. Москва, 2014. Ч. 1, 431 с. С. 41-44.
  18. (2015) Інформаційні ресурси та їх вплив на інформаційне забезпечення наукових досліджень в аграрній галузі на прикладі НБУВ» // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Х Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів (Київ, 28 травня 2015 р.). Вінниця, 2015. 396 с. С. 319–213.
  19. (2015) Лингвистическое обеспечение формирования информационно-коммуникационного пространства в сети Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского . Румянцевские чтения - 2015: The Rumyan-tsev readings - 2015 : материалы международной научной конференции (14-15 апреля 2015). В 2 ч. Ч. 2. Москва, 2015. 275 с. С. 253-256.
  20. (2015) Современное состояние обеспечения научно-исследовательской работы библиотечно-информационными ресурсами Берковские чтения – 2015. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы III Международной научной конференции (Минск, 26–27 мая 2015 г.). Минск,2015. 655 с. С. 290-294 .
  21. (2019) Особливості побудови індексів за двома бібліотечними класифікаційними схемами на прикладі розділу «Ветеринарна медицина» // БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.). 2019. 466 с. С. 387-392.
  22. (2019) Розділ «Сільське та лісове господарство» тематичного навігатора НБУВ: забезпечення ефективності інтелектуального пошуку. // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів (Київ, 17 травня 2019 р.). Київ, 2019. 678 с. С. 629-632.
  23. (2020) Актуалізація розділу сільськогосподарських наук рубрикатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відповідно до тематики надходжень // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  24. (2020) Тематичний пошук як засіб інформаційного забезпечення наукових досліджень у Німецькій національній бібліотеці // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів (Київ, 15 травня 2020 р.). Вінниця, 2020. 440 с. С. 399-404.
  25. (2021) Бібліографічний запис документа у забезпеченні тематичного пошуку: на прикладі каталогів бібліотек країн Балтії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХVІ Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. ювіл. датам від дня народження видатних учених в галузі аграрних наук – основоположників сільськогосподарської дослідної справи в Україні за своїми напрямами: Кудашева Володимира Олександровича (1846–1916), Овсинського Івана Євгеновича (1856–1910), Махова Григорія Григоровича (1886–1952). Київ, 14 травня 2021 р. / НААН, ННСГБ. Вінниця, 2021. 362 с. С. 311–314.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського