До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЦИНКОВСЬКА Ірина Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/330095

 

ЦИНКОВСЬКА Ірина Іванівна


молодший науковий співробітник


Інститут книгознавства . Відділ образотворчих мистецтв .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Науковоий опис аркушевих образотворчих документів, створення наукових каталогів фондів відділу (плакат, листівка, гравюра).
Контактна інформація: +38(044) 234-95-11
Дати життя:3 липня 1953, м. Одеса, Україна
Освіта:
1976Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, факультет іноземної філології
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1976
Публікації:
  Довідники, покажчики, каталоги
 1. (1997) Графіка Георгія Сергеєва з фондів НБУВ : Кат. кол. - К., 1997. – 33 c.
 2. (2000) Опис аркушевих образотворчих документів [Текст] / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець ; ред. О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац.б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2000. - 65 с.
 3. (2002) Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1904-1923) : Бібліогр. покажч / НАН України. НБУВ; Редкол.: О. С. Онищенко (голова), П. Т. Тронько, Л. А. Дубровіна та ін. - К. :НБУВ, 2002. – 196 с.: іл. c.
 4. Статті
 5. (1998) Проблеми іконографічного забезпечення української біографістики // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. - К., 1998. - Вип. 1. – С. 403-408.
 6. (2001) Проблеми каталогізації аркушевих образотворчих документів у контексті завдань створення українського бібліографічного репертуару // Наукові праці НБУВ. - К., 2001. - Вип.6. – С. 295-303.
 7. (2005) Мідні гравійовані дошки Адама Гочемського в зібранні Національної бібліотеки ім. В. Вернадського // Відлуння віків. - 2005. - № 2. – С. 48-52.
 8. (2005) Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII-XIX cт. Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. - К. :НБУВ, 2005. - Вип. 10. – С. 184–199.
 9. (2009) Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С. 103–126. .
 10. (2010) Житійні сюжети в ілюстраціях Леонтія Тарасевича до Києво-Печерського патерика / І. Цинковська, Г. Юхимець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 539-555..
 11. (2010) Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база вітчизняної іконографії / Т. А. Галькевич, І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець // Українська біографістика. - 2010. - Вип. 7. - С. 306-333. .
 12. (2012) Ілюстративна заставка в українських стародруках XVII ст. / І. І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 9-42..
 13. (2013) Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 96-151..
 14. (2013) Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 96-151..
 15. (2017) Ініціальні літери на сторінках українських стародруків XVII–XVIII ст. (зібрання відбитків друкарні Києво-Печерської лаври в фондах НБУВ) / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 118-130..
 16. (2018) Гетьмани України на гравірованих портретах початку XIX ст. (іконографічний аспект дослідження) / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська // Українська біографістика. - 2018. - Вип. 16. - С. 162–176..
 17. Тези наукових доповідей
 18. (1991) Медные гравировальные доски 17-19 столетий в фондах зала эстампов и репродукций ЦНБ им. В. И. Вернадского АН Украины // Библиотека – Информация – Наука. Тезиси докладов и сообщений республиканской научной конференции. 8-10 октября 1991 г. Киев. - 1991. - Ч. 2. – С. 66-67.
 19. (2003) Проблемы создания электронного каталога листовых изобразительных документов из фондов НБУВ // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теор. сб. – Вып. 2 / Междунар. ассоц. акад. наук. Совет дир. науч. б-к и информ. центров. - К., 2003. – 194-208 c.
 20. (2004) Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни у фондах НБУВ // ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події»: Збірник доповідей і повідомлень. - К.-Хмельницький, 2004. - Т. 2. – С. 265-274.
 21. (2006) Глорифікація образу державної та культурно-релігійної еліти в українській гравюрі кінця XVII - початку XVIII ст. (на матеріалах колекції мідних гравійованих дощок НБУВ) // Матеріали наук.-практ. конф. «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII - початку XVIII століття”. - Ніжин :ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. – С. 206-211.


©   Ірина Цинковська, 2008 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського