До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СТРІШЕНЕЦЬ Надія Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/320165

 

СТРІШЕНЕЦЬ Надія Володимирівна


провідний науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства. Відділ теорії та історії бібліотечної справи
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Strishenets Nadiia (eng)
 • Стришенец Надежда Владимировна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Організація інформації у сучасній бібліотеці, історія бібліотечної справи і бібліографії, національна бібліографія, бібліотечно-інформаційне термінознавство, зарубіжне бібліотекознавство.
  Контактна інформація: +38(044) 524-35-92, strishenets@nbuv.gov.ua
  Дати життя:16.01.1958
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1979Київський державний інститут культури імені О. Корнійчука, бібліотекар-бібліограф
  1996аспірантура Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  Науковий ступінь:
  1996кандидат історичних наук; тема дисертації: «Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка»
  2012доктор історичних наук; тема дисертації: «Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX – початок XXI ст.)»
  Вчені звання:
  2003старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1991 р.
  Професійна діяльність:
  1991–1993головний бібліотекар групи Історії бібліотечної справи
  1993–1996аспірантка Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
  1996Відділ національної бібліографії, науковий співробітник
  1996–1998Відділ організації та використання фонду Президентів України, завідувач
  1998–2002Відділ міжнародних відносин та фонду ООН, завідувач
  2002–2006Відділ фонду ООН, завідувач
  2006–2012Центр формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, керівник
  2012–2013Центр формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, провідний науковий співробітник
  2013–2016Відділ організації бібліотечно-інформаційних процесів, завідувач
  2016 – до т. ч.Інститут бібліотекознавства, провідний науковий співробітник
  Наукове керівництво:
  2012–2016аспірантЛямець Артем Михайлович«Особливості комплектування фондів наукових бібліотек арабських країн наприкінці ХХ − на початку ХХІ ст. (на прикладі Єгипту, Сирії, Алжиру та Тунісу»
  2010–2012аспірантІгнатюк Марина Вікторівна«Бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі (на прикладі бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету)»
  Додаткові посади та обов`язки:
  1998–2018член Вченої ради Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
  член спеціалізованої вченої ради Д. 26.165.01 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
  член редакційно-видавничої ради НБУВ
  член редакційної колегії фахового журналу «Бібліотечний вісник»
  представник від Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського у Європейській групі RDA (European RDA Interest Group, EURIG)
  член Українського Фулбрайтівського кола – організації випускників Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (США)
  Відзнаки та нагороди:
  2008Грамота НАН України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1996) Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.істор.наук. Спец.07.00.08-книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Н. В. Стрішенець ; Національна Академія Наук України. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1996. - 21 с.
  2. (1996) Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Стрішенець Надія Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996. - 187 арк.
  3. (2012 ) Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. дис … д-ра іст. наук: 27.00.03 / Надія Володимирівна Стрішенець . – Київ : Б.в., 2012 . – 39 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 23.08.12).
  4. Монографії, брошури
  5. (1997) Бібліографічна спадщина Юрія Меженка [Текст] / Н. В. Стрішенець. - К. : [б. и.], 1997. - 143 с.
  6. (2011) Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема : бібліотекознавчий аспект [Текст] : монографія / Н. В. Стрішенець ; Національна Академія Наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2011. - 501 с.
  7. (2013) "І тільки незмінна книга!" [Текст] : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., відп. ред. д-р іст. наук Стрішенець Н. В.]. - К. : [б. в.], 2013. - 117 с.
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (1994) Юрій Олексійович Меженко (1892–1969) : Матеріали до біографії / НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. Ін-т укр. археографії. – Київ, 1994. – 175 с. – Наук.-довід. вид. з історії України. – Вип.31 (у співавтор. з Т. А. Ігнатовою, Н. В. Козаковою).
  10. (2004) Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології [Текст] = English-Ukrainian Glossary of Library and Information Science : словарь / Н. В. Стрішенець ; Національна Академія Наук України, Національна бібліотека України імені В. В. Вернадського. - К. : [б. и.], 2004. - 329 с.
  11. (2007) Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.) [Текст] : системат. покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. О. Б. Вихристюк [та ін.] ; відп. ред. Н. В. Стрішенець. - К. : НБУВ, 2007. - 196 с.
  12. (2008) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005-2006 рр.) [Текст] : наук.-інформ. системат. покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Р. Л. Красій ; відп. ред. Н. В. Стрішенець. - К. : НБУВ, 2008. - 278 с.
  13. (2009) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2007-2008 рр.) : Систематичний покажчик / відп. ред. Н. В. Стрішенець ; уклад.: Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, О. В. Полякова. – Київ: НБУВ, 2009. – 292 с.
  14. (2011) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2009-2010 рр.) [Текст] : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, О. В. Полякова ; відп. ред. Н. С. Стрішенець, канд. іст. наук]. - К. : НБУВ НАНУ, 2011. - 257 с.
  15. (2015) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки". Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [Т. П. Медвідь, П. І. Шекера ; наук. ред. Н. В. Стрішенець]. - Київ : НБУВ, 2015. - 104 с.
  16. (2016) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва. Підрозділ "Л8/9 Харчові виробництва" [Текст] / [Н. О. Артюшенко, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; голов. ред. Н. В. Стрішенець (д-р іст. наук)] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 383 с.
  17. Статті
  18. (1998) Степан Постернак / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – C. 29-37.
  19. (1999) Делегація Китайської академії суспільних наук у НБУВ / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 3. – C. 56.
  20. (2000) Бібліотека Конгресу США: основні етапи розвитку / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 5. – C. 42-47.
  21. (2000) До 200-річчя Бібліотеки Конгресу / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 4. – C. 46-48.
  22. (2001) Історія Британської бібліотеки / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 4. – C. 3-5.
  23. (2001) Бібліотекознавчі читання, присвячені Британській бібліотеці / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 3. – C. 46.
  24. (2001) Президенські бібліотеки США: історія та досвід функціонування / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 6. – C. 31-39.
  25. (2004) Угорський інститут бібліотекознавства / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 5. – C. 37-40.
  26. (2005) Депозитарій ООН в Україні [Електронний ресурс] / Н. Стрішенець // Україна дипломатична. - 2005. - Вип. 5. - С. 159-163.
  27. (2007) Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 2. – C. 20-25.
  28. (2009) Від управління фондом до управління знаннями / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 2. – C. 19-25.
  29. (2009) Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука? / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 1. – C. 7-15.
  30. (2009) Координація комплектування в американському бібліотекознавстві / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 2. – C. 49-54.
  31. (2009) Критерії відбору у процесі комплектування: американський досвід / Н. Стрішенець // Бібліотечна планета. – 2009. – № 2. – C. 6-11.
  32. (2009) Наукова комунікація як елемент управління фондом / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 3. – C. 66-69.
  33. (2009) Поняття "комплектування" в американській бібліотечній термінології / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 2. – C. 23-26.
  34. (2009) Розвиток бібліотечного фонду в часи змін / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 5. – C. 21-26.
  35. (2010) "Хайдеггер чи Гайдеггер" або поняття авторитетного контролю / Н. Стрішенець // Студії з архівної справи та документознавства. – 2010. – Т. 18. – C. 175-182.
  36. (2010) Каталог у епоху Google та Amazon / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – C. 16-27.
  37. (2010) Класифікація в електронному середовищі / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 5. – C. 34-43.
  38. (2010) Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані – нове чи старе поняття? / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – C. 4-11.
  39. (2010) Організація інформації та організація знань у системі бібліотечної та інформаційної науки (еволюція понять в американському бібліотекознавстві) / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 191-201.
  40. (2010) Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – C. 15-26.
  41. (2010) Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві / Н. Стрішенець // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – C. 12-16.
  42. (2010) Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – C. 48-52.
  43. (2010) Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – C. 158-175.
  44. (2011) Вивчення повноти комплектування обов’язковим примірником Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Стрішенець, Т. Клочок, Є. Білько, В. Лобода // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – C. 81-95.
  45. (2011) Сучасний бібліографічний контроль / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – C. 48-52.
  46. (2013) Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – C. 64-73.
  47. (2014) Авторитетний контроль : необхідність координованого підходу // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – С. 12–15.
  48. (2014) Новый международный стандарт каталогизации // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития / Межд. ассоциация акад. наук. – Київ : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2014. – Вып. 12. – С. 201–209.
  49. (2014) Упровадження нового міжнародного стандарту каталогування «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access») у бібліотеках світу // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 198–202.
  50. (2015) Діалог бібліографів / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – C. 64-66.
  51. (2015) Каталоги электронного поколения // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе : материалы конф., Central Asia-2015, 22–24 april. – Ташкент, 2015. – С. 132–134.
  52. (2016) Міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access») : особливості впровадження // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 1. – С. 41–45.
  53. (2016) Щорічний семінар Європейської групи RDA // Бібліотечний вісник. 2016. № 4. С. 45–52.
  54. (2017) EURIG2017: Щорічна конференція та семінар Європейської групи RDA / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 5. – C. 53-60.
  55. (2017) Зарубіжна каталогізація: пов’язані дані і BIBFRAME // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 9–21.
  56. (2017) Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек / Н. Стрішенець, О. Сокур // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 52-54.
  57. (2017) Стандартизація в діяльності сучасних бібліотек // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 92–99.
  58. (2018) Centenarul Bibliotecii Naţionale a Ucrainei ”V. I. Vernadski”, 1918–2018 // Biblioteca : revista de bibliologie şi ştiinţa informării. – Bucureşti, 2018. № 12. P. 368–370.
  59. (2018) EURIG2018: щорічна конференція Європейської групи RDA // Бібліотечний вісник. 2018. № 5. C. 35–36.
  60. (2018) Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки / О. Сокур, Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 48-49.
  61. (2018) Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз // Бібліотечний вісник.– 2018. –№ 3. – C. 28–40.
  62. (2018) Юрій Меженко на чолі Головної Книжної Палати / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 11. – C. 11-14.
  63. (2019) Нова 3R версія міжнародного стандарту "Опис та доступ до ресурсу" ("Resource Description and Access") // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 56. – C. 254-263.
  64. (2019) Сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія / Н. Стрішенець, О. Сокур // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 60-61.
  65. (2020) EURIG2020: Щорічна конференція Європейської групи RDA / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2020. - № 5. - С. 54-56.
  66. (2020) Міжнародний стандарт каталогізації "Опис та доступ до ресурсу": перші результати впровадження у бібліотеках України / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2020. - № 6. - С. 61-62.
  67. (2021) Сучасна предметна каталогізація в наукових бібліотеках: теоретичні та практичні аспекти / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 2. - С. 115-120.
  68. Енциклопедичні статті
  69. (2018) Степан Пилипович Постернак [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна енциклопедія / Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого.
  70. (2018) Юрій Олексійович Меженко // Енциклопедія сучасної України. Київ, 2018. Т. 20. С. 36–37.
  71. (2018) Юрій Олексійович Меженко [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна енциклопедія / Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого.
  72. (2019) Василенко Микола Прокопович [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна енциклопедія / Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого.
  73. Тези наукових доповідей
  74. (2013) Особливості формування фонду та його організації в Німецькій національній бібліотеці // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжн. наук.-практич. конф. – Львів, 11–12 вересня, 2013. – С 30–33.
  75. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 531 с.
  76. (2015) Каталоги электронного поколения // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе : материалы конф., central asia – 2015, 22–24 April. – Ташкент, 2015. – С. 132–134.
  77. (2017) Авторитетний контроль у бібліотеках України // Бібліотека і книга в контексті часу : зб. матеріалів X Всеукр. наук.-практ. конф. : тема року: ”Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів” / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. Київ, 2017. С. 55–61.
  78. (2017) Впровадження Предметних рубрик Національної медичної бібліотеки США в медичні бібліотеки України (на основі стажування за Програмою наукових досліджень ім. Карнегі) // Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної пам’яті : матеріали XVI Міжн. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 18–19 травня 2017 р. / Нац. наук. мед. біб-ка України та ін. Київ ; Івано-Франківськ, 2017. С. 71–73.
  79. (2020) Нове в зарубіжній каталогізації // Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 20-21 травня 2020 р. / Національна наукова медична бібліотека України, Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету, Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету (м. Харків). – Харків, 2020.
  80. (2020) Розвиток RDA. Стан упровадження у бібліотеках Європи // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  81. Рецензії
  82. (2003) Епістолярна спадщина Ю. Меженка (Рецензія на книгу: Листи Юрія Меженка до львів'ян (1923-1969) / Упорядкування, передмова, примітки канд. філол. наук М. А. Вальо. - Львів, 2002. - 324 с.; іл.) / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 5. – C. 56-58.
  83. (2015) Діалог бібліографів // Україна : Наука і культура. Вип. 36. Київ, 2015. С. 303–307. Рец. на кн.: Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969) / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника; упорядн. Р. Дзюбан, Г. Сварник. Львів, 2009. 372 с.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського