До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛИТВИНОВА Лариса Анатоліївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/313689

 

ЛИТВИНОВА Лариса Анатоліївна


зав. сектору


Інститут бібліотекознавства. Відділ науково-методичної роботи. Сектор з охорони інтелектуальної власності
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Lytvynova Larysa (eng)
 • Литвинова Лариса Анатольевна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Атестація кадрів вищої кваліфікації; проблеми інтелектуальної власності; авторське право в бібліотеках; відкритий доступ.
  Контактна інформація: , lytvynova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:26.06.1966
  Персональні веб-ресурси
  Науковий ступінь:
  2014кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (1994-2012)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1991 р.
  Інформаційні
  ресурси:
  Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері: Інформаційно-аналітичний дайджест
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2013) Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (1994-2012) : автореф. дис ... канд. наук із соц. комунікацій / Л. А. Литвинова. – Київ, 2013. – 16 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2020) Наукова школа Любові Дубровіної / Тетяна Коваль, Лариса Литвинова // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної. Київ : НБУВ, 2020. С. 108–119.
  4. Статті
  5. (2010) Дисертація як інформаційне, наукознавче та документознавче джерело (на прикладі спеціальності 07.00.08 - "Книгознавство, бібілотекознавство, бібліографознавство") / Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – C. 59-62.
  6. (2010) Массив украинских диссертаций по книговедению, библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998 - 2007) / Л. А. Литвинова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2010. – вып. 8. – C. 43-53.
  7. (2011) Бібліотекознавчі та бібліографознавчі дисертаційні дослідження в галузі соціальних комунікацій, захищені у 2008-2010 рр. / Л. Литвинова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – C. 224-235.
  8. (2011) Дисертаційні дослідження з бібіліотекознавства та бібліографознавства в Україні (2008-2011) / Л. А. Литвинова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 4. – C. 16-22.
  9. (2011) Фонды НБУВ по истории НАН Украины периода УАН-ВУАН (1918–1934) как источниковая база диссертационных исследований в области книговедения, библиотековедения, библиографоведения / Л. А. Литвинова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – вып. 9. – C. 61.
  10. (2012) Колекційні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавча тематика дисертаційних досліджень (1993–2011) / Л. А. Литвинова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2012. – Вип. 16. – C. 249-267.
  11. (2012) Питання кодикологічного опису рукописних книг у дисертаційних дослідженнях (1993–2010) / Л. Литвинова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 34. – C. 292-298.
  12. (2014) Библиометрические показатели авторефератов диссертаций как индикатор развития книговедения, библиотековедения и библиографоведения в Украине (1994–2013) / Л. А. Литвинова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2014. – Вып. 12. – C. 79-88.
  13. (2014) Наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в інформаційно-комунікаційному просторі України / Л. Литвинова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – C. 87-100.
  14. (2015) Проблеми бібліотечної освіти у дисертаційних дослідженнях учених України / Л. Литвинова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 42. – C. 555-566.
  15. (2016) Iнтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек / О. Кириленко, Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 39-40.
  16. (2016) Службові твори Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкти інтелектуальної власності / Л. Литвинова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – C. 151-161.
  17. (2017) Особливості використання положень законодавства про авторське право в діяльності бібліотек / Л. Литвинова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 156-170.
  18. (2019) Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій / Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – C. 3-9.
  19. (2019) Розширення відкритого доступу до результатів наукових досліджень, які фінансуються державою [Електронний ресурс] / Л. Литвинова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 173-189.
  20. (2020) Бібліотеки та подолання "книжкового голоду": Марракешський договір про полегшення доступу сліпих і осіб з порушеннями зору, іншими обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію до опублікованих творів / Л. Литвинова, Ю. Калініна-Симончук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 317-335.
  21. Тези наукових доповідей
  22. (2017) Бібліотечно-інформаційний продукт як службовий об’єкт авторського права / Литвинова Л.А. // Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо- науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти : матер. кругл. столу (12 трав. 2017 р., м. Вінниця). – К., 2017. – С. 177-181.
  23. (2017) Вільне використання бібліотеками об’єктів авторського права / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України.- Київ, 2017.- Вип. 22.- С. 40-45.
  24. (2017) Правові аспекти функціонування електронних бібліотек / Литвинова Л.А. // Інформаційний простір бібліотеки: тези VII між нар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., Львів, Україна.— Львів, 2017.— С. 145-146.
  25. (2017) Проблеми інтелектуальної власності в наукових бібліотеках: бібліотекознавчий підхід / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Інформаційна освіта та професійно-комунікаційні технології ХХІ століття: матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф., Одеса, 14-15 вересня 2017 р.- Одеса, 2017.- С. 85-88.
  26. (2017) Реалізація законодавства з авторського права в бібліотеках / Литвинова Л.А. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.).— Київ, 2017.— С. 65-69.
  27. (2018) Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності в наукових бібліотеках України / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. – Харків, 2018.- Ч. 2.- С. 12-18.
  28. (2018) Міжнародне законодавство з інтелектуальної власності щодо діяльності бібліотек в європейському правовому полі / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів. – Електрон. вид. – Київ, 2018. – С. 67-70.
  29. (2018) Нові механізми регулювання інтелектуальної власності в мережі Інтернет / Литвинова Л.А. // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матеріали наук.- практ. конф., 10 травня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 135-138.
  30. (2018) Нові європейські норми щодо захисту авторських прав в Інтернеті / Литвинова Л.А. // БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 65-71.
  31. (2018) Охорона інтелектуальної власності від інтернет-піратства: зміни в законодавстві України / Литвинова Л.А. // 6-та Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» 29-30 березня 2018 р. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-могилянська академія».
  32. (2018) Політика охорони авторського права в інформаційних установах / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Інформація, комунікація, суспільство 2018: Матеріали VII Міжнародній науковій конференції (17-19 травня 2018, Україна, Чинадієво).- Львів, 2018.- С. 115 - 116.
  33. (2018) Проблема ревіталізації сирітських творів в цифровому форматі за законодавством країн ЄС / Литвинова Л.А. // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 279- 286.
  34. (2019) TERA - міжнародний документ щодо обмежень та виключень з авторського права в освітніх та наукових цілях / Литвинова Л.А. // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 березня 2019 р.). – Київ, 2019. – Том 1. – C. 123-131.
  35. (2019) Новий Міжнародний договір з авторського права в бібліотечному обслуговуванні користувачів / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Бібліотека і книга в контексті часу : тема року: ”Трансформація діяльності публічних бібліотек України” : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. : [21–22 квіт. 2019 р.]. - Київ, 2019.- С. 64- 66.
  36. (2019) Новий міжнародний договір з авторського права / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : збірник матеріалів. – Електрон. вид. – Київ, 2019. – С. 74-77.
  37. (2019) Препринти як альтернативна модель наукового видавництва / Литвинова Л.А. // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.). - Київ, 2019. Т. 1. – С. 85-89.
  38. (2019) Формування політики бібліотек у сфері інтелектуальної власності / Литвинова Л.А. // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. – Харків, 2019. – Ч. 1. – 209-214.
  39. (2019) Щодо деяких змін до дослідницької культури і практики: перспективи відкритого доступу до знань / Довгань О.Д., Литвинова Л.А // Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичнї конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ, 2019. – С. 175-179.
  40. (2020) Влияние COVID-19 на книжный сектор Европы // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2020 года – "Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития" : доклады IV Международной научной конференции, посвященной 60-летию Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, Минск, 3 - 4 декабря 2020 г. – Минск : Ковчег, 2020. – С. 348-354.
  41. (2020) Від автора до видавництва: COVID-19 і книжкова індустрія Європи // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  42. (2020) Книги для сліпих – авторське право – бібліотеки / Литвинова Л.А., Калініна-Симончук Ю.С // The 10th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (June 4-6, 2020). – Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. – P.497-504.
  43. (2020) Послуги віддаленого доступу бібліотек Північної Європи в період COVID-19 / Литвинова Л.А., Пономаренко З.О. // «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій»: науково-практична інтернет-конференція (15 - 19 червня 2020 року, Ужгород.
  44. (2020) Сталий розвиток відкритих публікацій, трансформативні угоди та амбітний план відкритого доступу / Литвинова Л.А. // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (10 квітня 2020 р.). – Дніпро: Юрсервіс, 2020. – С. 257- 262.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського