До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛИТВИНОВА Лариса Анатоліївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/313689

 

ЛИТВИНОВА Лариса Анатоліївна


зав. сектору


Інститут бібліотекознавства. Відділ науково-методичної роботи. Сектор з охорони інтелектуальної власності
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Lytvynova Larysa (eng)
 • Литвинова Лариса Анатольевна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Атестація кадрів вищої кваліфікації; проблеми інтелектуальної власності; авторське право в бібліотеках; відкритий доступ.
  Контактна інформація: , [email protected]
  Дати життя:26.06.1966
  Персональні веб-ресурси
  Науковий ступінь:
  2014кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (1994-2012)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1991 р.
  Інформаційні
  ресурси:
  Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері: Інформаційно-аналітичний дайджест
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2013) Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (1994-2012) : автореф. дис ... канд. наук із соц. комунікацій / Л. А. Литвинова. Київ, 2013. 16 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2020) Наукова школа Любові Дубровіної / Тетяна Коваль, Лариса Литвинова // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної. Київ : НБУВ, 2020. С. 108–119.
  4. Статті
  5. (2010) Дисертація як інформаційне, наукознавче та документознавче джерело (на прикладі спеціальності 07.00.08 - "Книгознавство, бібілотекознавство, бібліографознавство") // Бібліотечний вісник. Київ, 2010. № 4. C. 59–62.
  6. (2010) Массив украинских диссертаций по книговедению, библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998 - 2007) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2010. вып. 8. C. 43–53.
  7. (2011) Бібліотекознавчі та бібліографознавчі дисертаційні дослідження в галузі соціальних комунікацій, захищені у 2008-2010 рр. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 29. C. 224–235.
  8. (2011) Дисертаційні дослідження з бібіліотекознавства та бібліографознавства в Україні (2008-2011) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2011. № 4. C. 16–22.
  9. (2011) Фонды НБУВ по истории НАН Украины периода УАН-ВУАН (1918–1934) как источниковая база диссертационных исследований в области книговедения, библиотековедения, библиографоведения / Л. А. Литвинова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Київ, 2011. вып. 9. C. 61.
  10. (2012) Колекційні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавча тематика дисертаційних досліджень (1993–2011) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 16. C. 249–267.
  11. (2012) Питання кодикологічного опису рукописних книг у дисертаційних дослідженнях (1993–2010) // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 34. C. 292–298.
  12. (2014) Библиометрические показатели авторефератов диссертаций как индикатор развития книговедения, библиотековедения и библиографоведения в Украине (1994–2013) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2014. Вып. 12. C. 79–88.
  13. (2014) Наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в інформаційно-комунікаційному просторі України // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. Вип. 40. C. 87–100.
  14. (2015) Проблеми бібліотечної освіти у дисертаційних дослідженнях учених України // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2015. Вип. 42. C. 555–566.
  15. (2016) Iнтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек / О. Кириленко, Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. Київ, 2016. № 6. C. 39–40.
  16. (2016) Службові твори Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкти інтелектуальної власності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. C. 151–161.
  17. (2017) Особливості використання положень законодавства про авторське право в діяльності бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 48. C. 156–170.
  18. (2019) Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій // Бібліотечний вісник. Київ, 2019. № 2. C. 3–9.
  19. (2019) Розширення відкритого доступу до результатів наукових досліджень, які фінансуються державою // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 56. С. 173–189.
  20. (2020) Бібліотеки та подолання "книжкового голоду": Марракешський договір про полегшення доступу сліпих і осіб з порушеннями зору, іншими обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію до опублікованих творів / Л. Литвинова, Ю. Калініна-Симончук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 58. С. 317–335.
  21. Тези наукових доповідей
  22. (2017) Бібліотечно-інформаційний продукт як службовий об’єкт авторського права // Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо- науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти : матер. кругл. столу (12 трав. 2017 р., м. Вінниця). Київ, 2017. С. 177–181.
  23. (2017) Вільне використання бібліотеками об’єктів авторського права / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України. Київ, 2017. Вип. 22. С. 40–45.
  24. (2017) Правові аспекти функціонування електронних бібліотек / Литвинова Л.А. // Інформаційний простір бібліотеки: тези VII між нар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., Львів, Україна. Львів, 2017. С. 145–146.
  25. (2017) Проблеми інтелектуальної власності в наукових бібліотеках: бібліотекознавчий підхід / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Інформаційна освіта та професійно-комунікаційні технології ХХІ століття: матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф., Одеса, 14-15 вересня 2017 р. Одеса, 2017. С. 85–88.
  26. (2017) Реалізація законодавства з авторського права в бібліотеках / Литвинова Л.А. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 65–69.
  27. (2018) Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності в наукових бібліотеках України / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. Харків, 2018. Ч. 2. С. 12–18.
  28. (2018) Міжнародне законодавство з інтелектуальної власності щодо діяльності бібліотек в європейському правовому полі / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів.Київ, 2018. С. 67–70.
  29. (2018) Нові механізми регулювання інтелектуальної власності в мережі Інтернет / Литвинова Л.А. // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матеріали наук.- практ. конф., 10 травня 2018 р. Київ, 2018. С. 135–138.
  30. (2018) Нові європейські норми щодо захисту авторських прав в Інтернеті / Литвинова Л.А. // БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р.). Київ, 2018. С. 65–71.
  31. (2018) Охорона інтелектуальної власності від інтернет-піратства: зміни в законодавстві України / Литвинова Л.А. // 6-та Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» 29-30 березня 2018 р. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-могилянська академія».
  32. (2018) Політика охорони авторського права в інформаційних установах / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Інформація, комунікація, суспільство 2018: Матеріали VII Міжнародній науковій конференції (17-19 травня 2018, Україна, Чинадієво). Львів, 2018. С. 115–116.
  33. (2018) Проблема ревіталізації сирітських творів в цифровому форматі за законодавством країн ЄС / Литвинова Л.А. // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). Київ, 2018. С. 279–286.
  34. (2019) TERA - міжнародний документ щодо обмежень та виключень з авторського права в освітніх та наукових цілях // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 березня 2019 р.). Київ, 2019. Том 1. C. 123–131.
  35. (2019) Новий Міжнародний договір з авторського права в бібліотечному обслуговуванні користувачів / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // Бібліотека і книга в контексті часу : тема року: ”Трансформація діяльності публічних бібліотек України” : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. : [21–22 квіт. 2019 р.]. Київ, 2019. С. 64–66.
  36. (2019) Новий міжнародний договір з авторського права / Кириленко О.Г., Литвинова Л.А. // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : збірник матеріалів. Київ, 2019. С. 74–77.
  37. (2019) Препринти як альтернативна модель наукового видавництва // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.). Київ, 2019. Т. 1. С. 85–89.
  38. (2019) Формування політики бібліотек у сфері інтелектуальної власності / Литвинова Л.А. // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. Харків, 2019. Ч. 1. 209–214.
  39. (2019) Щодо деяких змін до дослідницької культури і практики: перспективи відкритого доступу до знань / Довгань О.Д., Литвинова Л.А // Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичнї конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ. Київ, 2019. С. 175–179.
  40. (2020) Влияние COVID-19 на книжный сектор Европы // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2020 года – "Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития" : доклады IV Международной научной конференции, посвященной 60-летию Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, Минск, 3 - 4 декабря 2020 г. Минск : Ковчег, 2020. С. 348–354.
  41. (2020) Від автора до видавництва: COVID-19 і книжкова індустрія Європи // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  42. (2020) Книги для сліпих – авторське право – бібліотеки / Литвинова Л.А., Калініна-Симончук Ю.С // The 10th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (June 4-6, 2020). Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. P.497–504.
  43. (2020) Послуги віддаленого доступу бібліотек Північної Європи в період COVID-19 / Литвинова Л.А., Пономаренко З.О. // «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій»: науково-практична інтернет-конференція (15 - 19 червня 2020 року, Ужгород.
  44. (2020) Сталий розвиток відкритих публікацій, трансформативні угоди та амбітний план відкритого доступу / Литвинова Л.А. // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (10 квітня 2020 р.). Дніпро: Юрсервіс, 2020. С. 257–262.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського