До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

РУДЕНКО Людмила Григорівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/283927

 

РУДЕНКО Людмила Григорівна


старший науковий співробітник


Інститут книгознавства. Відділ музичних фондів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Rudenko Liudmyla (eng)
 • Руденко Людмила Григорьевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Музичне джерелознавство, мистецтвознавство, історія та бібліографія.
  Контактна інформація: +38(044) 234-93-06, rudenkol@nbuv.gov.ua
  Дати життя:29.03.1973 м. Теребовля Тернопільська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2000Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Музичний факультет
  Науковий ступінь:
  2010кандидат мистецтвознавства; тема дисертації: Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвитку хорового мистецтва України (за матеріалами їх нотозбірні)
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2003
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2010) Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвитку хорового мистецтва України (за матеріалами їх нотозбірні) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Руденко Людмила Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2010. - 20 с.
  2. (2010) Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвитку хорового мистецтва України (за матеріалами їх нотозбірні) [Текст] : дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Руденко Людмила Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2010. - 349 арк. .
  3. Монографії, брошури
  4. (2013) Научное наследие В. И. Вернадского и современность [Текст] : [кол. монография] / [редкол.: Н. В. Багров и др.]. - Симферополь : АРИАЛ, 2013. - 299 с.
  5. (2013) Нотна бібліотека хору Київської духовної академії : монографія / Л. Руденко ; наук. ред. Л. В. Івченко ; комп’ютерно-програмна підтримка К. В. Лобузіної. - К., 2013. – 416 c.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (2019) Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред.: Л. Г. Руденко, наук. ред. Л. В. Івченко ; уклад.: Л. Г. Руденко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. –– Київ : Академперіодика, 2019. – 1003 с. .
  8. Статті
  9. (2006) Нотна бібліотека хору Київської духовної академії: Музикознавчий аспект // Науковий вісник НМАУ імені П. Чайковського. Маловідомі та забуті сторінки музичної історії України. - К., 2006. - В. 55. – С. 172-181.
  10. (2007) Олександр Кошиць – диригент хору Київської духовної академії // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. Олександр Кошиць і час. - К., 2007. - В. 57. – С. 22–27.
  11. (2007) Рукописна частина нотної бібліотеки хору Київської духовної академії з Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. Старовинна музика: сучасний погляд. - К., 2007. - В. 61. – С. 111-117.
  12. (2008) Пилип Козицький як один з упорядників нотної бібліотеки хору Київської духовної академії // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. Музична культура України 20-30-х років XX століття: тенденції і напрямки. - К., 2008. - В. 67. – С. 119-128.
  13. (2009) Наукова реконструкція нотної бібліотеки хору Київської духовної академії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2009. - № 1. – С. 89-94.
  14. (2009) Роль видатних музикантів-вихованців Київської академії XVIII – початку XX століття в історії української музичної культури // Теоретичні та практичні питання культурології. - К., 2009. - В. XXVI. – С. 109-116.
  15. (2009) Шляхи відродження національної хорової культури // Часопис Національної музичної академії імені П. І. Чайковського. - К., 2009. - № 2(3). – С. 151-152.
  16. (2010) Духовна творчість С. Давидова в історії української церковної музики // Музичне мистецтво: збірник наукових праць. - Донецьк-Львів :Юго-Восток, 2010. - Випуск 10. – С. 139–149.
  17. (2011) Маловідомі сторінки з історії хору Київської духовної академії // Могилянські читання: збірник наукових праць 2011. - К., 2012. – С. 127–133.
  18. (2011) Постать Василя Петрушевського на тлі процесів розвитку хорового мистецтва в Україні кінця XIX – початку XX ст. // Молодь і ринок. - Дрогобич :ДДПУ імені Івана Франка, 2011. - № 10 (81). – С. 69–72.
  19. (2012) Маловідомі сторінки з історії розвитку хорового мистецтва в Київській духовній академії кінця ХІХ ― початку ХХ ст. // Музикознавчі студії. - Луцьк, 2012. - Вип. 9. – С. 126–136.
  20. (2012) Постать Степана Дегтярьова в історії української музичної культури // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. - Івано-Франківськ :Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2012. - Вип. 24–25. – С. 262–268.
  21. (2012) Регенти хору Київської духовної академії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст., їх внесок у збереження національної духовно-музичної спадщини // Труди Київської духовної академії . - К., 2012. - № 16. – С. 221–231.
  22. (2013) Актуалізація традицій хору Київської духовної академії у практиці сучасних хорових колективів / Руденко, Л. Г. // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. - Рівне :РДГУ, 2013-2014. - Вип. 19, Т. 1. – С. 245–249.
  23. (2013) Постать Степана Дегтярьова в історії української музичної культури / Л. Руденко // Українське музикознавство. - 2013. - Вип. 39. - С. 130-144. .
  24. (2014) Постать Степана Дегтярьова в історії української культури / Руденко, Л. Г. // Українське музикознавство. - Київ :НМАУ імені П. І. Чпйковського, 2014. - Вип. 39(2013). – С. 130–144.
  25. (2014) Творчество композиторов XVIII – начала XIX века в репертуаре хра Киевской духовной академии / Руденко, Л. Г. // Музыкальное наследие в современном обществе. - Москва, 2014. – С. 222–232.
  26. (2015) Михайло Лисицин в історії української музичної культури / Л. Г. Руденко // Українська музика. - 2015. - 1–2 (15–16). – С. 196–203.
  27. (2019) Парфеній ковернинський–регент хору київської духовної академії / Руденко Л.// Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство, 2019. С. 251.
  28. (2020) Українська музична культура і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації / Л. Івченко, Л. Руденко // Бібліотечний вісник. - 2020. - № 6. - С. 51-52..
  29. Тези наукових доповідей
  30. (2020) Віртуальна колекція «Музична Шевченкіана» у відділі музичних фондів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   Людміла Руденко, 2007 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського