До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ШЕКЕРА Павло Іванович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/233882

 

ШЕКЕРА Павло Іванович


завідувач відділу


Відділ комплексного опрацювання документів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Shekera Pavlo (eng)
 • Шекера Павел Иванович (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Системи пошуку інформації в світових бібліотеках, розмаїття каталогів і переведення паперових носіїв в електронну форму, каталоги в історичному ракурсі, ретроспекція та ретрокаталогізація як новий етап розкриття інформативного масиву книгозбірень.
  Контактна інформація: +38(044)524-44-53, shekerapv@nbuv.gov.ua
  Дати життя:26.11.1958, Київ
  Освіта:
  1980Київський педагогічний інститут імені О.М.Горького, українська мова та література
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 26.04.1986
  Додаткові посади та обов`язки:
  Входить до складу вченої ради НБУВ
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991-2002) [Текст] : [колект. монографія] / [Л. А. Дубровіна та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 448.
  2. Довідники, покажчики, каталоги
  3. (2015) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки". Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [Т. П. Медвідь, П. І. Шекера ; наук. ред. Н. В. Стрішенець]. - Київ : НБУВ, 2015. - 104.
  4. (2016) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва. Підрозділ "Л8/9 Харчові виробництва" [Текст] / [Н. О. Артюшенко, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; голов. ред. Н. В. Стрішенець (д-р іст. наук)] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 383 с.
  5. (2017) Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 94 с.
  6. (2017) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "У Економіка. Економічні науки". Підрозділ "У052 Облік. Аудит" [Текст] / [авт. кол.: А. М. Головащук, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; наук. ред. Т. П. Павлуша] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - 109.
  7. Науково-методичні матеріали
  8. (2015) . Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського [Текст] : технол. інстр. / [О. М. Василенко та ін. ; відп. ред. канд. пед. наук Т. П. Павлуша] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 87 с.
  9. Тези наукових доповідей
  10. (2013) Розмаїття транслітерованих форм імен українських авторів в електронному каталозі НБУВ: спроба аналізу // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. – Київ, 2013 . – С. 43–49.
  11. (2014) Сутнісна трансформація алфавітних каталогів НБУВ: фундаментальність традиційності в новизні підходів // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.)./ НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 345–350.
  12. (2015) Транслітерація прізвищ українських авторів при каталогізації видань іноземними мовами // БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтня 2015 р.)./ НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 177–182.
  13. (2019) Ретроспективна конверсія ресурсу бібліотечного каталогу як засіб введення у науковий обіг персонального доробку вчених України / БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ.Актуальні тенденції в цифрову епоху: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.). У 2-х т. Т.1. – С.391–395.
  14. (2021) Вибіркова ретроспекція основних фондів НБУВ як унікальна можливість надання нового життя документа // БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.).


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського