До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДРИГАЙЛО Сергій Васильович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/220024

 

ДРИГАЙЛО Сергій Васильович


молодший науковий співробітник


Відділ пресознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Dryhailo Serhii (eng)
 • Дрыгайло Сергей Васильевич (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: газетні фонди сучасних бібліотек, бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів.
  Контактна інформація: +38(044) 288–14–19, drygaylo@nbuv.gov.ua
  Дати життя:06.03.1977, місто Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1998 Київський національний університет культури і мистецтв (1998), аспірантура НБУВ (2008)
  Науковий ступінь:
  2013кандидат історичних наук; тема дисертації: «Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1991—2010)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1998
  Професійна діяльність:
  бібліотекар ІІ категорії
  бібліотекар I категорії
  з січня 2006молодший науковий співробітник відділу газетних фондів
  з 2016м. н. с. відділу пресознавства
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2013) Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1991—2010) // Автореф. дис. канд. іст. наук. - Київ, 2013. – С. 15 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2019) Творець теоретичної і математичної фізики: до 110-річчя від дня народження академіка М. М. Боголюбова / редкол.: Б. Є. Патон (голова), А. Г. Загородній (заст. голови) [та ін.] ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2019. – 532 с., 152 арк. іл. (укладач-бібліограф 6 розділу, С. 407–518).
  4. Довідники, покажчики, каталоги
  5. (2017) Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2017. - 981с.
  6. (2018) Українські газети 1898–2015 років, що виходили за межами України / уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк; ред.-бібліографи: С. В. Дригайло, Н. Ф. Криворучко ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – Київ :НБУВ, 2018. – 474 с.
  7. (2019) Газети України 1816–1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; ред.-бібліографи: Л. А. Білименко, С. В. Дригайло ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 312 с.
  8. Статті
  9. (2009) Створення комфортних умов роботи для користувачів і співробітників у бібліотеці [Електронний ресурс] / С. В. Дригайло // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 4. - С. 63-72..
  10. (2010) Бібліотечно-інформаційні продукти і послуги для користувачів наукових бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - Київ, 2010. - № 4. – С. 79–86.
  11. (2011) Формирование информационной культуры пользователей и сотрудников библиотеки // Научные и технические библиотеки. - Москва, 2011. - №1. – С. 79–88.
  12. (2012) Газетный фонд НБУВ, его формирование, моделирование и использование // Научные и технические библиотеки. - Москва, 2012. - №4. – С. 29–37.
  13. (2012) Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках України // Вісник Книжкової палати. - Київ, 2012. - №8. – С. 21–25.
  14. (2013) Динаміка запитів до відділу газетних фондів НБУВ від підприємств, організацій, установ: отримання необхідної інформації та їхнє задоволення за 1991, 2000, 2010 рр. // Вісник Книжкової палати. - Київ, 2013. - №4. – С. 34–37.
  15. (2013) Мониторинг информационных потребностей читателей отдела газетных фондов Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Научные и технические библиотеки. - Москва, 2013. - №4. – С. 34–39.
  16. (2014) Эволюция социально-демографического состава читателей научной библиотеки на примере ОГФ НБУВ // Научные и технические библиотеки. - Москва, 2014. - № 1. – С. 36–41.
  17. (2019) Стан та функціонування преси в Українській Державі (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 51. – C. 61-75 .
  18. Тези наукових доповідей
  19. (2010) Бібліотечно-інформаційне обслуговування в універсальній науковій бібліотеці в період інформатизації суспільства: особливості, організація, принципи // Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення медичної галузі України. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 19–20 травня 2010 р. - Київ, 2011. – С. 31–37.
  20. (2017) Каталог «Газети України 1956–1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як джерело дослідження української преси / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – чле¬нів МААН // Бібліотека. Наука. Комунікація: Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). - Київ, 2017. – С. 601–604.
  21. (2018) Преса в Українській Державі П. Скоропадського (29 квіт. – 14 груд. 1918 р.): правові, політичні та соціально-економічні умови існування / Сергій Дригайло, Наталія Носкіна // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2018. – С. 555–559.
  22. (2019) Проблеми формування фонду газет НБУВ у світі закону «Про реформу державних комунальних друкованих засобів масової інформації» / Сегрій Дригайло, Наталія Носкіна // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали Міжнародної наукової конференції. (8-10 жовтня 2019 р.). – Київ, 2019. – Т.2. – С. 200-204.


  ©   Сергій Дригайло, 2009 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського