До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛЯШКО Світлана Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/211065

 

ЛЯШКО Світлана Миколаївна


провідний науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень . Відділ теорії та методики біобібліографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Археологія, історія, теорія і практика біографістики.
Контактна інформація: +38 (044) 288-13-84 , lyashko.svitlana@gmail.com
Дати життя:28.01.1947, м. Кременець , Тернопільської обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1969Московський державний педагогічний інститут імені В.І. Леніна (нині – Російський державний педагогічний університет)
Науковий ступінь:
1993кандидат історичних наук; тема дисертації: Деревообробні, костерізні, шкіряні виробництва епохи бронзи України
Вчені звання:
2008старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1993
Професійна діяльність:
Запорізький обласний краєзнавчий музей
Інститут археології НАН України
з 1993Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Додаткові посади та обов`язки:
заступники головного редактора збірника наукових праць '' Українська біографістика " Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
входить до складу редколегії науково-теоретичного щорічника ''Музейний вісник '' Управління культури Запоріжської обласної державної адміністрації, Запоріжського державного обласного краєзнавчого музею
член Українського біографічного товариства
член Запоріжського наукового товариства імені Я. П. Новицького
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1993) Деревообрабатывающее,косторезное,кожевенное производства эпохи бронзы Украины [Текст] : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06 / Ляшко Светлана Николаевна ; АН Украины, Ин-т археологии. - К., 1993. - 180 л.
 2. Монографії, брошури
 3. (2006) Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. ХІХ – 40-і рр. ХХ ст.): Нариси історії. – Запоріжжя: «Дике поле», 2006. – 84 с.
 4. (2010) Українські біографічні довідкові видання ХІХ - ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади [Текст] / С. М. Ляшко ; НАН України, НБУВ ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т біогр. дослідж. - Запоріжжя : Дике Поле, 2010. - 288 с.
 5. (2016) Історія формування провідних осередків біографічних досліджень та проблеми консолідації професійного співтовариства (друга половина ХІХ – ХХ ст.) // Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації : проблеми формування й використання : колективна монографія [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.]. – К., 2016. – С. 11– 61.
 6. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст] : [колект. монографія] / [В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 269 с.
 7. (2018) Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918 - 1933) Всеукраїнської академії наук [Текст] : [збірка] / С. М. Ляшко ; [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т біогр. дослідж. - Київ : НБУВ, 2018. - 530 с.
 8. Довідники, покажчики, каталоги
 9. (2003) Постійна комісія УАН – ВУАН для складання Біографічного словника діячів України. 1918-1933 Документи. Матеріали. Дослідження /Автор-упор. С. М. Ляшко. – К.: НБУВ, 2003. – 688 c.
 10. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В., Моісеєнко Н. І. ; редкол.: Попик В. І. (голова) та ін. ; вступ. ст.: Навальська Т. В., Ляшко С. М.]. - К. : [б. в.], 2013.
 11. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) [Текст] / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; редкол.: В. І. Попик, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 470 с.
 12. Статті
 13. (1996) Новицький Яків Павлович / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 1996. – Вип. 1. – C. 93-95 .
 14. (1996) Про традиції та джерелознавчу базу національної біографічної школи (кінець Х – початок ХХ ст.) / О. А. Брайчевська, С. М. Ляшко, В. С. Чишко // Українська біографістика. – 1996. – Вип. 1. – C. 29-44 .
 15. (1998) Інститут біографічних досліджень: напрями діяльності / Т. Куриленко, С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – C. 53-56 .
 16. (1999) Бодянський О. В. / З. Х. Попандопуло, С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 1999. – Вип. 2. – C. 82-83 .
 17. (1999) Жуковський Т. О. – третій військовий міністр України / Ю. Ю. Каліберда, С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 1999. – Вип. 2. – C. 163-170 .
 18. (1999) З історії гуртка В. Б. Антоновича по укладанню Українського біографічного словника / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 1999. – Вип. 2. – C. 262-266 .
 19. (2005) Біографіка чи біографістика? / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 2. – C. 32-35 .
 20. (2005) Зубрицький Д. І. / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 54-56.
 21. (2005) Зубрицький М. І. / С. С. Савіцький, С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 56-57 .
 22. (2005) Камінський Ф. Т. / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 59-60.
 23. (2005) Легенда футболу — Віктор Колотов / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 232-238 .
 24. (2005) Міяковський В. В. / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 65-67.
 25. (2005) Структура дефініції у біографістиці / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 27-35 .
 26. (2005) Українська наукова провінція другої половини XIX – 20-х років ХХ ст.: досвід колективної біографії / С. М. Ляшко // Наукові паці НБУВ. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 728–744.
 27. (2007) Деякі методичні підходи визначення критеріїв відбору персоналій до різних видів і типів біографічних довідкових видань // Наукові праці НБУВ. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 527–532.
 28. (2007) Деякі методичні підходи визначення критеріїв відбору персоналій до різних видів і типів біографічних довідкових видань // Наукові праці НБУВ. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 527–532.
 29. (2008) Історія Одеського (Новоросійського) університету крізь призму біографістики / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 5. – C. 44-47 .
 30. (2008) Питання довідкових біографічних видань у монографії В.С. Чишка «Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України» / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 41–49.
 31. (2009) Бертьє-Делагард Олександр Львович / В. М. Даниленко, С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – C. 231-233 .
 32. (2009) Біографії учених у працях. Н. Анучина, В. П. Бузескула, В. І. Вернадського (до питання становлення наукової біографії та методики біографістики у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наукові праці НБУВ. – К., 2009. – Вип. 24. - С. 265 – 277.
 33. (2009) Веретенніков Василь Іванович / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – C. 234-236 .
 34. (2009) Волобуєв Михайло Симонович / С. М. Ляшко, В. М. Даниленко // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – C. 236-237 .
 35. (2009) Генінг Володимир Федорович / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – C. 237-238 .
 36. (2009) Російський історик І. Є Забєлін і Україна / С.М. Ляшко // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 5. – С.50–64.
 37. (2010) Керівничий Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України М. М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження // Українська біографістика : Зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 6. – С. 136–179.
 38. (2010) Періодизація розвитку української біографічної довідкової справи / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 7. – C. 46-65 .
 39. (2010) Щодо деяких сучасних тенденцій у розвитку біографічної довідкової справи / С. Ляшко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – C. 467-477 .
 40. (2011) Джерельна база біографічний досліджень: загальне і особливе / С. М. Ляшко // Українська біографістика: Збірка наукових праць. – К., 2011. – Вип. 8. – С. 27–50.
 41. (2011) Роль генеалогічних джерел в історико-біографічних дослідженнях (на прикладі родоводу Новицьких) / С. Ляшко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – C. 527-537 .
 42. (2012) Довідкова біографістика в контексті соціогуманітарного знання ХХІ ст. / С. Ляшко, Н. Марченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 34. – C. 465-476 .
 43. (2012) Життєпис роду Гамченків: проблеми посопографії в контексті особливостей історичного часу та джерельної бази // Українська біографістика: Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 110–158.
 44. (2012) Перше повне комплексне зібрання епістолярію та творчої спадщини Лесі Петлюри / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2012. – Вип. 9 .
 45. (2013) "Наукова біографія" у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття "наукова біографія" та тотожними із ним у практиці біографістики / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2013. – Вип. 10. – C. 25-47 .
 46. (2013) Із історії української біографічної довідкової справи: біографічні довідкові і довідкові видання 1920–1930-х років, які не побачили світу // Наукові праці НБУВ. – К. : НБУВ, 2013. – Вип. 37. – С. 568–601.
 47. (2013) Доля збірників «Студії по вивченню території Дніпрельстану» (за матеріалами Комісії для досліду території Дніпрельстану при Всеукраїнської академії наук 1927 – 1933) // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 12. – С. 176-183.
 48. (2013) Поняття «Наукова біографія» у теорії та практиці історико-біографічних досліджень / С. М. Ляшко // Українська біографістика : Збірник наукових праць. – К. 2013. – Вип. 10. – С. 25–47.
 49. (2014) Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам‘яті / С. М. Ляшко, С. Г. Іваницька // Українська біографістика. – 2014. – Вип. 11. – C. 9-36 .
 50. (2015) Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2015. – Вип. 12. – С. 42–81.
 51. (2015) Праця, яка має служити людям / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – C. 51-53.
 52. (2016) Бібліографія про українські персональні бібліографічні покажчики / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 2. – C. 47-50 .
 53. (2016) Костяные изделия из пригородных усадеб Ольвии / В. Папанова, С. Ляшко // Емінак. – 2016. – № 4. – C. 178-188 .
 54. (2018) Від російського "Историко-культурного стандарта" до "Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс" / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 117–139 .
 55. (2019) Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. до доби Інтернету Рецензія на книгу: Наталія Черниш. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: ЛА "Піраміда", 2018. 348 с. / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – C. 33-34 .


©   Світлана Ляшко, 2013 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського