До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГАЛИЦЬКА Світлана Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/122899

 

ГАЛИЦЬКА Світлана Володимирівна


науковий співробітник


Відділ комплесного опрацювання документів .
Публікації в репозитарії НБУВ
Контактна інформація: 044 524-44-53, galizkaya@nbuv.gov.ua
Дати життя:18.10.1962, м. Київ, Україна.
Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», інженер-механік, (1985 р.).
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1999 р.
Наукові зацікавлення: Індексування документів. Систематичні каталоги. Формування бази даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукових бібліотек».

Основні публікації:
 1. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування". - К. :НБУВ, 2005. – 587 c.
 2. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ "М1 Технологія деревини". - К. :НБУВ, 2006. – 198 c.
 3. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ "М2/7 Виробництва легкої промисловості". - К. :НБУВ, 2007. – 375 c.
 4. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ "М8 Поліграфічне виробництво". - К. :НБУВ, 2008. – 196 c.
 5. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ "М9 Фотокінотехніка". - К. :НБУВ, 2009. – 227 c.
 6. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "Ж Техніка і технічні науки у цілому". - К. :НБУВ, 2010. – 239 c.
 7. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "Н Будівництво". - К. :НБУВ, 2010. – 599 c.
 8. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «3 Енергетика. Радіоелектроніка». Підрозділи «381 Кібернетика», «397 Інформаційна та обчислювальна техніка». - К. :НБУВ, 2011. – 249 c.
 9. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «И Гірнича справа". - К. :НБУВ, 2012. – 387 c.
 10. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «3 Енергетика. Радіоелектроніка». Підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка". - К. :НБУВ, 2013. – 161 c.
 11. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ “Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва”. Підрозділ “Л8/9 Харчові виробництва”. - К. :НБУВ, 2016. – 385 c.
 12. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "У Економіка. Економічні науки". Підрозділ “У052 Облік. Аудит”. - К. :НБУВ, 2017. – 111 c.
 13. Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант. - К. :НБУВ, 2016. – 570 c.
 14. Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант (електронне видання). - К. :НБУВ, 2016. – 570 c.
 15. Удосконалення засобів тематичного пошуку наукової інформації для підтримки інноваційного розвитку галузі машино- і приладобудування // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2005. - Вип. 14. – С. 327–334.
 16. Методично-лінгвістична підтримка розділів Рубрикатора НБУВ (розділи “Ж/О Техніка. Технічні науки”) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2011. - Вип. 29. – С. 117–126.
 17. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки // Бібліотечний вісник. - К., 2012. - Вип. 2. – С. 21-25.
 18. Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності // Бібліотечний вісник. - К., 2012. - Вип. 6. – С. 15-19.
 19. Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 33. – С. 341–357.
 20. Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 38. – С. 154–169.
 21. Формування словника класифікаційних індексів електронного каталогу в контексті науково-методичного забезпечення процесів систематизування // Бібліотечний вісник. - К., 2014. - Вип. 3. – С. 21-25.
 22. Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2016. - Вип. 44. – С. 448–460.
 23. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки // Бібліотечний вісник. - К., 2017. - Вип. 4. – С. 3-7.
 24. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі НБУВ // Бібліотечний вісник. - К., 2018. - Вип. 4. – С. 10-14.
 25. Лингвометодическое обеспечение научной обработки информационных ресурсов в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского // Румянцевские чтения - 2014 : The Rumyantsev readings - 2014: материалы международной научной конференции. Москва, 15-16 апреля 2014 г.). - Пашков дом. - М., 2014. – С. 158-162.
 26. Рубрикатор Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского как лингвистическая основа информационно-коммуникационной системы библиотеки // Румянцевские чтения - 2015 : The Rumyantsev readings - 2015: материалы международной научной конференции. Москва, 14-14 апреля 2014 г.). - Пашков дом. - М., 2015. – С. 5-9.
 27. Сокращенный вариант Рубрикатора Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского как лингвистическая основа организации информационных ресурсов научной библиотеки // Румянцевские чтения - 2015 : The Rumyantsev readings - 2015: материалы международной научной конференции. Москва, 12-13 апреля 2015 г.). - Пашков дом. - М., 2015. – С. 146-150.
 28. Специфіка процесів систематизації в контексті сучасних вимог інформаційного пошуку // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття» (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.): додаток до зб. наук. пр. НБУВ. - К., 2012. - Вип. 33. – С. 118-122.
 29. Систематизація інформаційних ресурсів: інновації у традиційній технології // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. - К., 2013. – С. 68-71.
 30. Вдосконалення процесів систематизації як невід’ємна складова формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки // Місце і роль бібліотек у формуванні національного ін формаційного простору : матеріали міжнар. наукової конференції (21-23 жовтня 2014) : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. Б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. - К., 2014. – С. 332-335.
 31. Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ як лінгвістична основа організації інформаційних ресурсів наукової бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) – в 2 ч. Ч. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інф. центрів-членів МААН. - К., 2015. – С. 8-10.
 32. Удосконалення методичних підходів до формування лінгвістичних засобів електронного каталогу // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали міжн. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к Украї-ни, Рада дир б-к та інф. центрів – членів МААН. - К., 2016. – С. 329–332.
 33. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжн. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир б-к та інф. центрів – членів МААН. - К., 2017. – С. 311-314.
 34. Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали міжн. наук. конф. (Київ, 6-8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир б-к та інф. центрів – членів МААН. - К., 2018. – С. 402-407.
 35. Рубрикатор Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского как средство организации информационных ресурсов библиотеки и тематического поиска // Берковские чтения – 2015. Книжная культура в контексте междунар. контактов: Материалы III междунар. научной конференции (Минск, 26-27 мая 2015 г.). – Минск: ЦНБ НАН Беларуси; М.: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН. - Минск, 2015. – С. 99-104.
 36. Лінгвістична основа сучасної бібліотечної технології в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : наук.-практ. конференція, 17 квітня 2015 р.: / редкол. : Л. Д. Льовшина [та ін.]. – Х. : ХДУХТ. - Харків, 2015. – С. 25-28.
 37. Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ як засіб формування інформаційного ресурсу // Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : наук.-практ. конф., 14-15 травня 2015 р. – Вид-во БДМУ. - Чернівці, 2015. – С. 197-199.
 38. Методично-лінгвістична основа наукового опрацювання документів в НБУВ // Історія освіти, науки і техніки в Україні : Х Всеукраїнська конф. молодих учених та спеціалістів, 28 трав. 2015 р. – ФОП Корзун Д. Ю. - Вінниця, 2015. – С. 301-303.
 39. Удосконалення методичного апарату електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Історія освіти, науки і техніки в Україні : ХІ Всеукраїнська конф. молодих учених та спеціалістів, 16 травня 2016 р. – ТОВ «Нілан-ЛТД». - Вінниця, 2017. – С. 352-354.
 40. Удосконалення методики формування лінгвістичного забезпечення електронного каталогу НБУВ // Професор С. Л. Франкфурт (1866–1954) – видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-р. від дня народження) : міжнародна наук.-практ. конф., 18 листопада 2016 р.: / редкол.: В. А. Вергунов. – ТОВ «Наш формат». - Київ, 2016. – С. 373-375.
 41. Класифікаційна мова як засіб тематичного пошуку в електронному каталозі НБУВ // Історія освіти, науки і техніки в Україні : ХІІ Всеукраїнська конф. молодих учених та спеціалістів, 19 трав. 2017 р.: / редкол.: В. А. Вергунов. – ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ». - Київ, 2017. – С. 400-402.
 42. Система відповідності індексів класифікаційних схем в електронному каталозі НБУВ // Історія освіти, науки і техніки в Україні : ХІІІ Всеукраїнська конф. молодих учених та спеціалістів, 18 трав. 2018 р.: / редкол.: В. А. Вергунов. – ФОП Корзун Д. Ю. - Вінниця, 2018. – С. 450-452.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського