До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОВАЛЬ Тетяна Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/098913

 

КОВАЛЬ Тетяна Миколаївна


заступник генерального директора з наукової роботи


Адміністрація
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Koval Tetiana (eng)
 • Коваль Татьяна Николаевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Система обслуговування користувачів, користувач наукової бібліотеки,читачезнавство, історія бібліотечної справи.
  Контактна інформація: +38(044) 525-81-04, library@nbuv.gov.ua, kovaltm@nbuv.gov.ua
  Дати життя:11.03.1959, с.Поповка, Черкаська обл. Канівський р-н, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1982Київський державний інститут культури ім. О.Є.Корнійчука (нині–Київський національний університет культури і мистецтв), бібліотекар-бібліограф
  Науковий ступінь:
  2005кандидат історичних наук; тема дисертації: «Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-х роках XX ст.)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1976 р.
  Професійна діяльність:
  бібліотекар
  редактор
  зав. сектору
  з 1989зав. відділу
  з 19.12.2018заступник генерального директора з наукової роботи
  Додаткові посади та обов`язки:
  Входить до складу вченої ради НБУВ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2005) Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-х роках ХХ ст.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Коваль Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2005. - 215 арк. .
  2. (2005) Коваль Т. М. Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-х роках ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 / Тетяна Миколаївна Коваль ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – 19 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2012) Звіт про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну роботу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за 2011 рік / НАН України ; редкол.: О. М. Василенко (відп. ред.), О. О. Ісаєнко, А. А. Свобода ; [уклад]: О. М. Василенко, О. О. Ісаєнко, Ж. В. Самохіна, С. Г. Смусь, Н. Г. Солонська, Г. І. Солоіденко, Н. І. Смаглова, Ю. В. Амонс, Ю. С. Вербицький, Т. М. Коваль, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2012. – 90 с.
  5. (2016) Сучасна модель комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах формування суспільства знань. Розділ 3.4. /Т. М. Коваль // Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; О. М. Василенко, Т. В. Добко, Н. Я. Зайченко, Н. Ю. Каліберда, О. Г. Кириленко, О. З. Клименко, Т. М. Коваль, Л. А. Литвинова, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна. – Київ, 2016. – С. 306-322.
  6. Статті
  7. (1998) Впровадження в НБУВ нової системи запису читачів / Т. М. Коваль,М. М. Яроцька // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. праці Нац.б-ки України імені В.І.Вернадського. - К.,1998. - Вип.1. - С. 369-376.
  8. (2001) Інформаційний потенціал журнальних видань України в системі обслуговування бібліотек (на прикладі залу періодичних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Наук. праці Нац. б-ки України імені В.І.Вернадського. - К.,2001. - Вип. 6. - С. 66-69.
  9. (2001) Характеристика читацького контингенту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (на основі впровадження нової технології реєстрації читачів) / Т. М. Коваль, О. О. Маслюк, Л. О. Туровська // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. - К., 2001. - Вип. 6. - С. 383-392.
  10. (2002) Історія вивчення читацького контингенту в контексті бібліотечно-інформаційного сервісу ( 20—ті роки ХХ ст.) // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. - К., 2002. - Вип. 9. - С. 121-129.
  11. (2002) Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку // Бібл. вісн. - 2002. - № 1. - С. 5-7..
  12. (2003) Інновації в системі бібліотечного сервісу / Т. Добко, Н. Каліберда, Т. Коваль // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 6. - С. 13-17. .
  13. (2003) Соціально-демографічні характеристики сучасного читача наукової бібліотеки // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І.Вернадського. - К.,2003. - Вип.11. - С. 234-247.
  14. (2003) Українське читачезнавство у першій третині ХХ століття // Бібл. планета. - 2003. - № 2. - С.25-27.
  15. (2003) Український читач на тлі суспільних перетворень // Вісн. Книжк. палати. - 2003. - № 2 . - С. 28-34.
  16. (2003) Читач універсальної бібліотеки в системі бібліотечно-інформаційних послуг // Бібл. вісн. – 2003. – № 2. – С. 20–23..
  17. (2004) Сучасні тенденції в обслуговуванні читачів НБУВ / Т. М. Коваль // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. - 2004. - Вип. 12. - С. 93-102 .
  18. (2006) Електронні інформаційні ресурси у системі бібліотечно-інформаційних послуг НБУВ : на прикладі обслуговування в залах гуманітарного профілю / Т. М. Коваль, І. Е. Смоляр, Л. О. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2006. - Вип. 16. – С. 26-41.
  19. (2006) Читач у системі обслуговування електронними інформаційними ресурсами наукової бібліотеки. – Бібл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 22–23.
  20. (2007) Інноваційні процеси бібліотечно-інформаційного обслуговування читача наукової бібліотеки / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Наукові праці НБУВ. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 99-107.
  21. (2007) Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти / Т. М. Коваль // Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – С. 20–23.
  22. (2007) Українське читачезнавство на тлі суспільних перетворень / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Бібл. форум України. – 2007. – № 3. – С. 6–7.
  23. (2008) Використання Інтранет-ресурсів у сфері бібліотечного сервісу / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // // Наукові праці НБУВ. – К., 2008. – Вип. 20. – С. 73–82.
  24. (2008) Маркетингові дослідження в бібліотечному середовищі / Т. Коваль // Бібл. форум України. – 2008. – № 2. – С. 2–7.
  25. (2008) Організація обслуговування читачів-гуманітаріїв / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібл. форум України. – 2008. – № 1. – С. 2–7.
  26. (2011) Маркетингові дослідження як спосіб вивчення інформаційних потреб читачів-гуманітаріїв / Т. Коваль // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 29. - С. 147-155.
  27. (2012) Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. Коваль // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2012. - Вип. 7. - С. 182-188..
  28. (2012) Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки / Т. Коваль // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 7-12..
  29. (2012) Організація спеціалізованого обслуговування читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923—2011) / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - С. 32-36..
  30. (2013) Удосконалення комплексного бібліотечного обслуговування користувачів НБУВ засобами АБІС "ІРБІС64" / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 38. - С. 227-245.
  31. (2015) Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект) / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 8–11.
  32. (2015) Популяризація електронних книжкових виставок у соціальних мережах (На прикладі універсального підсобного фонду ВКБО НБУВ) / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Смоляр // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 61-80. .
  33. (2016) Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС ІРБІС / Т. Коваль, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 44. - С. 472-481. .
  34. (2017) Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 8. - С. 15-17..
  35. (2017) Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 11-15..
  36. (2017) Впровадження міжнародних стандартів статистичного обліку та захисту інформаційної безпеки користувачів наукової бібліотеки (на прикладі БД "Читачі НБУВ") / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 48. - С. 125-144..
  37. (2017) Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС ІРБІС / Т. Коваль, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 44. - С. 472-481. .
  38. (2018) Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів у бібліотечно-інформаційну діяльність / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська, І. В. Шевченко // Бібліотечний форум України. – 2018. – № 1. – С. 7-8.
  39. (2018) Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності / Т. М. Коваль, О. М.Лопата // Бібліотечний форум України. – 2018. – № 1. – С. 43-44.
  40. (2019) Організація статистичного обліку користувачів НБУВ [Електронний ресурс] / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 158-172. .
  41. (2019) Особливості механізму захисту персональних даних користувачів бібліотек у законодавстві ЄС та системі стандартів IFLA // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 56. – C. 135-157.
  42. (2019) Статистичний облік читачів НБУВ у контексті міжнародних стандартів/Т. М. Коваль, Л. О. Туровська, І. В. Шевченко// Бібліотечний форум України. - 2019. - № 2. - С. 32-34.
  43. (2020) Концептуальні засади стратегічного розвитку національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу: історія, принципи, пріоритети / Т. Коваль, Т. Кулаковська, В. Горєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 426-448..
  44. (2020) Концептуальні засади стратегічного розвитку національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу: історія, принципи, пріоритети / Т. Коваль, Т. Кулаковська, В. Горєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 426-448.
  45. (2021) Електронні засоби наукових комунікацій в контексті дистанційного бібліотечного сервісу / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 62. - С. 84-98 .
  46. (2021) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: наукова та бібліотечно-інформаційна діяльність в умовах карантину (2020 р.) / Т. Коваль, В. Горєва, Т. Кулаковська, Л. Матвійчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 61. - С. 167-191..
  47. (2021) Перспективи розвитку національних книгозбірень в епоху цифрового суспільства (за матеріалами визначальних документів UNESCO, IFLA, AALL, ALA, LIBER, WSIS) / Т. Коваль, О. Лопата // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 2. - С. 3-16..
  48. (2022) Віртуальна бібліотечна виставкова діяльність у системі наукових комунікацій / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 1. - С. 54-63.
  49. Тези наукових доповідей
  50. (1993) Організація обслуговування читачів гуманітарного профілю в ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України // Удосконалення системи обслуговування читачів наукової бібліотеки: Тез доп. другої наук. сес. Ін-ту бібліотекознавства, Київ, 17 черв. 1993 р. - К., 1993. - С. 28-29.
  51. (2006) Украинское читателеведение: традиции и современность // Материалы международной научно-практической конференции “Чтение как стратегия жизни” (Москва, 14 декабря 2006 г.). – Москва : Наука, 2006. – C. 90–93.
  52. (2009) Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освітиУкраїни / Т. М. Коваль // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційногосуспільства : матеріали наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2009 р. / Нац. ун-т "Львів.політехніка", Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2009. – С. 232–236.
  53. (2012) Удосконалення системи обслуговування користувачів: сучасні підходи та їх реалізація / Т. М. Коваль // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовахінформаційного суспільства : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012р. – Львів, 2012. – С. 428–436.
  54. (2013) Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки в умовах впровадження АБІС ІРБІС / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсов : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-9 жовтня 2013) / НАНУ, НБУВ, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів-членів МААН. – К., 2013. – С. 80-82.
  55. (2014) Оптимизация информационной деятельности научной библиотеки в условиях внедрения АБИС ИРБИС /Т. М. Коваль // Книга в информационном обществе : материалы 13-й междунар. научн. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2014 года) / отв. ред. В. И. Васильев. – Москва : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014.
  56. (2014) Популяризація електронних книжкових виставок НБУВ у соціальних мережах / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська, І. Е. Смоляр // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Т. П. Павлуша, О. М. Василенко, Г. І. Ковальчук, О. П. Бодак, Т. В. Добко, Н. В. Стрішенець, Л. Й. Костенко, Н. Ф. Самохіна, В. О. Ільганаєва, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, О. Г. Кириленко. – Київ, 2014. – С. 47–49.
  57. (2015) Сучасні тенденції комплексного обслуговування користувачів у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки / Т. М. Коваль // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2-х ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, О. М. Василенко, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, Л. В. Муха, О. П. Степченко, Н. В. Стрішенець, Л. М. Яременко. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 65-67.
  58. (2015) Формування баз даних відомостей про користувачів НБУВ на платформі АБІС "ІРБІС"/ Т. М. Коваль, І. В. Шевченко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2-х ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, О. М. Василенко, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, Л. В. Муха, О. П. Степченко, Н. В. Стрішенець, Л. М. Яременко. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 68-71.
  59. (2016) Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Бібліотека. Наука. Комунікація. Формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, О. М. Василенко, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, О. Г. Кириленко, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, Т. П. Павлуша, Н. Ф. Самохіна, Л. М. Яременко. – Київ, 2016. – С. 43-46.
  60. (2018) Нормативно-правова база та система стандартів ЄС та IFLA щодо збереження персональних даних користувачів бібліотеки / Т. М. Коваль, О. М. Лопата // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України,Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, В. М.Горовий, О. М. Василенко, О. А. Вакульчук, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, Т. В. Коваль, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, С. В. Старовойт, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2018. – С. 48-55.
  61. (2018) Статистичний облік читачів: від традицій до міжнародних стандартів / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська, І. В. Шевченко // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 56-60.
  62. (2020) Напрями та пріоритети стратегічного розвитку наукового бібліотечно-інформаційного комплексу // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020..
  63. (2020) Нормативно-правові ініціативи Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (IFLA) щодо адаптації бібліотек до умов цифрового суспільства // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020..


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського