До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

МАТВІЙЧУК Андрій Васильович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/078022

 

МАТВІЙЧУК Андрій Васильович


заступник генерального директора з науково-технічної роботиПублікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: політологія, інформаційна безпека, соціальні комунікації.
Контактна інформація: , khylko.m@gmail.com, matvijchuk@nas.gov.ua
Персональні веб-ресурси
Науковий ступінь:
2008кандидат політичних наук; тема дисертації: Громадські організації як чинник становлення громадського суспільства
Відзнаки та нагороди:
2006Лауреат. Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи.
2009Учасник. Учасник Стипендії НАН України для молодих учених.
2011Переможець. Стипендії НАН України для молодих учених.
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2008) Громадські організації як чинник становлення громадського суспільства [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Матвійчук Андрій Васильович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 20 с.
 2. (2008) Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Матвійчук Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2008. - 185 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. ( 2016) Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності [Текст] : [монографія] / [В. Горовий (кер. проекту та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2016. - 200 с.
 5. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 247 с.
 6. (2011) Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно-політичних перетворень в Україні [Текст] : наук. записка / [Кресіна І. О. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. - 100 с. .
 7. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 248 с.
 8. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] : [монографія] / [В. І. Попик (керівник проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 199 с.
 9. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : наук. доп. / В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, Л. Дубровіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 56 с.
 10. (2018) Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни. Наукова доповідь [Л. А. Дубровіна (керівник проекту), О. С. Онищенко, В. М. Горовий та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2018. – 72 с.
 11. Статті
 12. (2013) Громадянське суспільство в сучасній Україні як відкрите соціальне утворення: проблема легітимації / А. В. Матвійчук // Політологічний вісник. - 2013. - Вип. 69. - С. 383–393..
 13. (2013) Основні напрямки та форми взаємодії самоврядних організацій з державою в регулюванні соціальних процесів / А. В. Матвійчук // Політологічний вісник. - 2013. - Вип. 70. - С. 335–346..
 14. (2014) Організація та функціонування інституту самоврядування / А. В. Матвійчук // Політологічний вісник. - 2014. - Вип. 73. - С. 383–399..
 15. (2014) Особливості взаємодії держави з громадськими організаціями у ФРН / А. В. Матвійчук // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 91. - С. 389-394..
 16. (2014) Самоврядні організації як елементи громадянського суспільства та принципи їх створення / А. В. Матвійчук // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 82. - С. 397-401..
 17. (2015) Характер взаємовідносин держави і громадянського суспільства в Україні / А. В. Матвійчук // Політологічний вісник. - 2015. - Вип. 77. - С. 268–281. .
 18. (2016) Громадянська ініціатива як чинник самоорганізації громадянського суспільства в сучасній Україні / А. Матвійчук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2016. - Вип. 3-4. - С. 288-298..


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського