До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Стамбол І. І. Іван Львович Липа в українському національному русі: лікар, письменник, тарасівець (2017)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002186


Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ІВАН ЛЬВОВИЧ ЛИПА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ: ЛІКАР, ПИСЬМЕННИК, ТАРАСІВЕЦЬ
Автор(и):
СТАМБОЛ Ігор Іванович
Editors:
ХМАРСЬКИЙ Вадим Михайлович
Дата(и):2017
ISBN:
DOI:

Монографія є комплексним дослідженням ролі І.Л. Липи в українському національному русі. На основі використання архівних матеріалів, опублікованих джерел та літератури проаналізовано життєвий шлях діяча та його медичну діяльність. З’ясовано його внесок в громадсько-політичну, літературну, книговидавничу і публіцистичну площини націєтворення. Визначено його місце в державотворчих процесах періоду національної революції 1917-1921 рр. як комісара міста Одеси, міністра культів та здоров’я в уряді Директорії УНР, одного з керівників УПСС, одного з найактивніших політиків еміграційної Ради Республіки в Тарнові.


Опис документа:

Стамбол, Ігор Іванович. Іван Львович Липа в українському національному русі: лікар, письменник, тарасівець : монографія / І. І. Стамбол ; ред., авт. передм. В. М. Хмарський ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Київ; Одеса, 2017. – 296 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002186


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського