До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Бойко Ю. О. Архівна спадщина академіка Георгія Степановича Писаренка (2017)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002138

Колекція: Історія НАН України Архівна спадщина
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
АРХІВНА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ГЕОРГІЯ СТЕПАНОВИЧА ПИСАРЕНКА
Автор(и):
БОЙКО Юлія Олександрівна
БРЯЗКАЛО Тетяна Вікторівна
Editors:
СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна
Дата(и):2017
ISBN:
DOI:

Запропоноване наукове видання вперше комплексно представляє реконструйовану архівну спадщину видатного вченого в галузі механіки, організатора науки, педагога, академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка, що зберігається у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України.

Залучені і структуровані у вигляді наукового каталогу документи та подані ілюстративн і матеріали є ґрунтовною джерельною базою для вивчення життєвого та наукового шляху могутньої постаті Г. С. Писаренка, його вагомого вкладу у розвиток і організацію науки, зокрема у галузі міцності матеріалів і конструкцій, історії розвитку механіки в Україні.

Дане наукове видання розраховане на широке коло дослідників історії науки України, вчених у галузі механіки, істориків, архівістів, джерелознавців.


Опис документа:

Бойко, Юлія Олександрівна. Архівна спадщина академіка Георгія Степановича Писаренка / Ю. О. Бойко, Т. В. Брязкало ; редкол.: С. В. Старовойт (відп. ред.) [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ: НБУВ, 2017. – 382 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002138


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського