Співробітники НБУВ


Солоиденко Галина Ивановна - биографическая справка
   

СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна

провідний науковий співробітник, учений секретар Інформаційно-бібліотечної Ради НАН України, відповідальний секретар Асоціації бібліотек України
Інститут науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи
 Відділ бібліотекознавства

ТЕЛЕФОН, E-mail: +38(044)524-35-92, soloidenko@nbuv.org.ua, soloidenko@ukr.net
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:11.02.1955, м. Володимирець, Рівненська область, Україна.
ОСВІТА: Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука, бібліотекознавство-бібліографознавство, (1975).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:Кандидат історичних наук (2006). Тема дисертації: "Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині XX століття".
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 1987 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. 1975-1987 - Державна науково-технічна бібліотека України.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Французька.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Бібліотечна термінологія, бібліотечно-інформаційні ресурси, громадські та самоврядні бібліотечні організації.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
  1. Бібліотеки Національної академії наук України : довідник. - К. :НБУВ, 1996. – 96 с. (у співавторстві) с.
  2. Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в ... році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 1-16 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1995-2011 (у співавторстві).
  3. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук україни : зб. док. і матеріалів. Вип. 1, 3-5 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Інформ.-бібл. рада НАН України. - К., 1997-2009 (у співавторстві).
  4. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : нац. доповідь, жовт. 2009 / НАН України, Секція суспіл. і гуманіт. наук. - К., 2009. – 585 с. (член автор. колективу) с.
  5. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. – 204 с.
  6. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2011. – 248 с.
  7. Библиотечное знание на страницах украинских энциклопедий //  Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания книгообмена и науки о книге : материалы междунар. науч. конф., Киев, 4-6 окт. 2011 г. - М. :Наука, 2011. – С. 160-165.


©   www.nbuv.gov.ua